Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.100

13 Березня 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.056
Оновлення програми до версії 11.02.099

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання Закону України від 12.01.2023 р. № 2881-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану», що запроваджує забезпечення однозначного визначення причини реєстрації платником ПДВ, додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1310110 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1 ПДВ.

Форми доступні у розділі програми Звітність – Реєстр звітів.

2. Додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • F1319101 Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді;
 • F1419101 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді.

Форми доступні у розділі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку. На Запит (F1319101) надходить форма Відомості (F1419101).

3. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.01.2023 р. № 19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» додано нові форми, початок дії – 08.03.2023 р.

Форми доступні у розділі програми Звітність – Реєстр звітів:

 • J/F1307801 Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • J/F1407801 Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Форми надходять від ДПС та доступні у розділі програми Первинні документи – Реєстр податкових документів:

 • J/F1412406 Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Державна казначейська служба

 

1. Оновлено контролі та перенесення даних у квартальній звітності 2023 року:

 • F4_1KD48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F43KD148 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F_44KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • 7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD20029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • F4_1KM48 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM48 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM48 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F43KM148 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F7KM1S48 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z48 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMS48 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ48 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

2. Реалізовано перенесення даних у квартальні звіти 2023 року із відповідних річних звітів за 2022 рік:

 • FINB0012 Форма №1-дс Баланс;
 • FINR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Додано нові форми, початок дії – 01.03.2023 р., період подання – щомісячно:

 • 4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4LX00001 Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4MX00001 Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:

 • Показники форми 4JX;
 • Показники форми 4IX;
 • Показники форми 4LX;
 • Показники форми 4MX;
 • Вид користувача (K013).

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Додано нові форми:

 • Q2010002 Інформація аудитора про підприємство;
 • Q2020002 Інформація аудитора про юридичну особу;
 • Q2030002 Повідомлення про вибір аудитора;
 • Q2040001 Інформація щодо порушення.

Реалізовано можливість експорту нових форм документів за допомогою команди головного меню Файл – Експорт – Експорт в форматі НКЦПФР.

Відкориговано контролі:

 • I8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • I8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • Y8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • Y8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • X8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • X8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • R8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • R8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • B8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • B8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • B8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Додано нові поля у форму Універсального документа:

 • Номер замовлення – для зазначення номера документа відповідно до внутрішньої системи документообігу користувача;
 • Електронна пошта – e-mail співробітника, що відправляє документ;
 • Коментар – довільний коментар до документа, може містити до 500 символів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.100 — Фото 1

 

Реєстр документів довільних форматів

 

1. Додано функцію Оновити реєстр. Функція доступна по команді головного меню Вигляд – Оновити реєстр та по кнопці на панелі інструментів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.100 — Фото 2

 

2. При виборі кореневої папки Каталог документів на панелі Навігація доопрацьовано відображення переліку документів, що містяться у всіх підкаталогах модуля.

 

Оновлення програми до версії 11.02.100 — Фото 3

 

3. Для зручності роботи в Реєстрі документів довільних форматів назву графи Дата імпорту змінено на Дата та час імпорту, у графі реалізовано відображення дати та часу імпорту документів у реєстр.

 

Облік ПДВ

 

Аналітичні довідки – Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т. ч. ризиковими)

 

Доопрацьовано обробку Квитанції №3 (J1499501), яка підтверджує або відміняє рішення по врахуванню отриманих кодів товарів/послуг.

 

Звірка документів з ЄРПН

 

Налаштовано роботу модуля Звірка документів з ЄРПН при використанні СКБД Firebird 2.1.

 

Довідники

 

1. Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII у редакції від 01.01.2023 р. оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 (J/F0510508) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

2. Відповідно до наказу Міністерства економіки України від 29.12.2022 р. № 5573 «Про затвердження Зміни № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010» оновлено довідник Класифікатор професій ДК 003:2010.

 

Інтеграція

 

1. Додано можливість створення та відправки форми J1300406 «Ф.1-ЗДР Запит про отримання довідки з реєстру платників ПДВ», отримання відповіді J1400406 «Ф.2-ДР Довідка з Реєстру платників ПДВ» за допомогою метода OpenOrCreateByExDocID, а також, реалізовано можливість пошуку «Запиту» по отриманій «Довідці» з використанням метода GetNNresponse.

2. Доопрацьовано метод GetPrimaryReestr, додано можливість отримання суми ПДВ 14% в Додатку 2.

Докладно дивіться у інструкції, що знаходиться у каталозі встановлення програми …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

 

Адміністрування

 

Журнал подій

 

Додано фіксацію події Помилка створення резервної копії у разі виникнення помилок при створенні резервних копій програми у ручному режимі у розділі Резервне копіювання, а також, при створенні резервних копій у автоматичному режимі при виході з програми.

 

Друк документів

 

Відкориговано друк документів з квитанціями у форматі PDF за допомогою функції головного меню Файл – Друк в PDF.

Налаштовано друк у форматі PDF документа S3000310 «Звіт про виконання фінансового плану».

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. При створенні форми додано відображення вікна повідомлення «Для автоматичного перенесення даних з Фінансового плану та Звіту про виконання фінансового плану минулого року скористайтесь “Наступні дії/Виконати додаткову програму обробки/Перенести планові показники та дані попередніх періодів”»:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Оновлення програми до версії 11.02.100 — Фото 4

 

2. Відкориговано контроль з формою «Ф2. Звіт про фінансові результати» (SS100214) при зміні знаку на протилежний у Додатку 6 по графах 7, 9, 11:

 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

1. Оновлено контролі та перенесення даних у квартальній звітності 2023 року:

 • K4_1KD48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • K4_2KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • K4_3KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • K43KD148 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • K_44KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • K7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • KKD20029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

2. Реалізовано перенесення даних у квартальні звіти 2023 року із відповідних річних звітів за 2022 рік:

 • KINB0012 Форма №1-дс Баланс;
 • KINR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Міністерство соціальної політики України

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Доопрацьовано форми для подачі в періоді 2023 рік:

 • P43KD148 Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • P4_1KD48 Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • P4_2KD48 Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • P4_3KD48 Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • P_44KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • P7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • PKD20029 Додаток 20. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;
 • PINR0012 Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати;
 • PINB0012 Форма №1-дс. Баланс.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

Доопрацьовано форми для подачі в періоді 2023 рік:

 • U41VAL48 Ф №4-1д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42VAL48 Ф №4-2д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

На виконання наказу Державної служби статистики України від 10.11.2022 року № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень» у пакеті KMDABK03 додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – II Квартал:

 • KM301120 1 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

1. Оновлено контролі та реалізовано автоматичне заповнення з відповідних граф форм попередніх періодів для форм пакета KMDAGV02:

 • KM100114 Ф1. Баланс;
 • KM100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • KM100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • KM105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів;
 • KM104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

2. Оновлено контролі та реалізовано автоматичне заповнення з відповідних граф форм попередніх періодів для форм пакета KMDAGM01:

 • KM110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва);
 • KMM04009 Ф4. Звіт суб’єкта малого підприємництва про власний капітал.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Реалізовано контролі з формами UADRNS01 та UADGNS01:

 • UADVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.056
Оновлення програми до версії 11.02.099