Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.101

23 Березня 2023

Не отримали квитанції у Медок: що робити?
Завершується підтримка застарілої версії FireBird 2.1

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. Додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1304304 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі пальним;
 • J/F1304404 Заява щодо ліцензії на право виробництва пального;
 • J/F1304503 Заява щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним;
 • J/F1304604 Заява щодо ліцензії на право зберігання пального.

Форми доступні у розділі програми Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій (пальне).

2. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 30.11.2022 р. № 402 «Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2022 р. № 445 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 402») додано нові форми. Нова форма Декларації застосовується з 01.04.2023 р. та вперше подається за звітний період – І Квартал 2023 року.

 • J/F0301208 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • J/F0311208 Додаток Розрахунок податкових зобов’язань збору за місця для паркування транспортних засобів.

Форми доступні у розділі програми Звітність – Реєстр звітів.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • B8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • B8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Відкориговано встановлення відмітки За списком у «Запиті щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J/F1300107), що був сформований за списком обраних у Реєстрі документів за допомогою команди головного меню Правка – Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Доопрацьовано механізм відкриття Реєстру податкових документів, що містить значну кількість документів. Збільшено максимальну кількість записів, що відображаються у Реєстрі до 1 млн рядків.

 

Довідки державних органів

 

Стан розрахунків з бюджетом

 

Доопрацьовано алгоритм отримання деталізованих даних по розрахунку з бюджетом.

 

Довідники

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 09.03.2023 року № 127 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Адресна книга

 

У довіднику Адресна книга оновлено сертифікат для подання звітності до Міністерства економіки України.

 

Прийом та обробка звітності

 

Реєстр консолідованих звітів

 

Відкориговано механізм відправки квитанції про прийом або відхилення документа на боці Головної установи при використанні ручного режиму обробки документів, отриманих від філій, за умови, що сертифікат ЕП зберігається на захищеному носії.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2023 р. – 100,7 %.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 – 6:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Обов’язкові контролі по рядках 2011 та 2115 граф 4 – 6 замінено на інформативні:

 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, перший раз звіти за новими формами подаються за період І Квартал 2023 р.:

 • MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;
 • MK102003 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;
 • MK204003 Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK918005 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс».

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 – 6:

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

Додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців:

 • UANB0012 Форма №1-дс Баланс;
 • UANR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • FZNDR031 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах.

Реалізовано перенесення даних у квартальний звіт 2023 року із відповідного річного звіту за 2022 рік:

 • U3_110 Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 – 6:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Відкориговано контроль по рядку 1240 графи 3:

 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Додано обов’язковий контроль на заповнення середньої кількості працівників залежно від значень, вказаних у рядках 8010, 8020 граф 3 – 6:

 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Відкориговано розрахунок трансформації для рядка 1410 граф 3 та 4:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Оновлено контролі та автоматичне заповнення для форм:

 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва);
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів.

 

Не отримали квитанції у Медок: що робити?
Завершується підтримка застарілої версії FireBird 2.1