Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.102

29 Березня 2023

Оновлення програми до версії 11.02.103
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.312

Звітність

 

Державна податкова служба

 

На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України № 254 від 25.08.2022 р. «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» додано нові форми, період подання – Рік:

 • J/F0108601 Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0108701 Звіт про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187101 Додаток К до Звіту про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187201 Додаток ТЦ до Звіту про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187301 Додаток ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Оновлено електронний формат xsd:

 • J1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території).

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.03.2023 р., період подання – щоквартально:

 • FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Оновлено форму:

 • FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів.

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ:

 • відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 25.01.2023 р., оновлено довідник Призначення платежу (F108);
 • відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 31.01.2023 р., оновлено довідник Показники форми FM2JX;
 • додано довідник Електронні гроші (D160).

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Додано можливість відправки документа у ПриватБанк та Райффайзен Банк:

 • F0103308 «(ІІІ група; Квартал) Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця».

Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії – Відправити у банк.

 

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

 

Доопрацьовано автоматичне відновлення роботи Сервісу універсальної автоматичної обробки документів після виконання завдання, для якого встановлено опцію Примусове завершення роботи у Планувальнику завдань, за умови, що на момент виконання завдання Сервіс універсальної автоматичної обробки документів було запущено та у вікні Вибір секретних ключів було встановлено опцію Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки.

 

Оновлення програми до версії 11.02.102 — Фото 1

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Доповнено умови контролю щодо перевірки даних із звітами минулого періоду, якщо в поточному році, в формі SS104009 значення рядків 4005 або 4010, або 4090 будь-якої з граф більше за «0», або в поточному році відсутня форма SS104009, але наявна форма S3000310, в якій значення рядка 2005 графи 4 не дорівнює «0», у звітному періоді перевірка із даними минулих періодів не виконується:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. У формі:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

– реалізовано обов’язковий контроль на рівність значення рядка 2000 графи 4 значенню рядка 2070 графи 3;
– додано умову контролю щодо перевірки даних із звітами минулого періоду, якщо в поточному році в формі S3000310 значення рядка 2005 графи 4 не дорівнює «0», перевірка значень по графі 3 із даними минулих періодів не виконується.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У формі:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

– додано нові рядки 42 – 45;
– змінено опис комірок рядка 37;
– внесено зміни у шаблон Excel.

2. Змінено назву поля Комунальний податок на Єдиний податок, оновлено шаблон Excel:

 • UAD20101 Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати.

3. Відкориговано розрахунок трансформації відповідно до змін, внесених у форму UADTMS01:

 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ);
 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО).

 

Оновлення програми до версії 11.02.103
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.312