Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.103

02 Квітня 2023

Аналізуйте дані чеків, що зареєстровані за допомогою Серверу АПІ
Оновлення програми до версії 11.02.102

Скасовано можливість відновлення сертифікатів КНЕДП «ЦСК “Україна”», термін дії яких скінчився після 24 лютого 2022 року.

Після встановлення оновлення буде недоступною команда Відновити у вікні Формування заявок на сертифікат.

У разі наявності у програмі сертифікатів, термін дії яких закінчується, скористайтеся функцією Продовжити дію. Функція доступна для сертифікатів КНЕДП, робота з якими підтримується у програмі, та до кінця терміну дії яких залишилось 45 або менше днів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.103 — Фото 1

 

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

 

Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2022 року № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Нові форми застосовуються з 1 квітня 2023 р.

 

Звітність

 

Державна податкова служба

 

 • J/F1201014 Податкова накладна;
 • J/F1201114 Додаток №1 до податкової накладної;
 • J/F1201214 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • I8191003 [819100] Примітки – Перше застосування;
 • X8191003 [819100] Примітки – Перше застосування;
 • R8191003 [819100] Примітки – Перше застосування;
 • Y8191003 [819100] Примітки – Перше застосування;
 • B8170003 [817000] Примітки – Об’єднання бізнесу;
 • R8275703 [827570] Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи;
 • Y8275703 [827570] Примітки – Інші забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи;
 • R8191003 [819100] Примітки – Перше застосування.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Реалізовано можливість:

− створення ПН та РК нових 14-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки  на панелі інструментів;

− створення виданої ПН нової 14-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити видану ПН на основі отриманої;

− створення РК нової 14-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН;

− створення зведеної виданої ПН нової 14-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;

− перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 14-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону, діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;

− перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 14-х версій імені, зазначеному у сертифікаті, перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг.

Реєстр податкових документів – Універсальний імпорт

 

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 14-ї версії.

Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.

У каталог «…\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

 

Реєстр електронних документів

 

Реалізовано створення ПН нової 14-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:

− Створити Податкову накладну на основі Акту;

− Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;

− Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;

− Створити Податкову накладну на основі Рахунка;

− Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

1. Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 14-ї версії на основі ПН нової версії (J/F1201014) та/або ПН попередньої версії (J/F1201013) за допомогою команди головного меню Файл – Відкрити список додатків – Додати на вкладці Видані.

 

Оновлення програми до версії 11.02.103 — Фото 2

 

Оновлення програми до версії 11.02.103 — Фото 3

2. Додано нові колонки у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних. В розділ Отримані додано колонку Ознака придбання необоротних активів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.103 — Фото 4

 

В розділ Видані додано колонку Ознака операцій відповідно п.198.5, п.199.1 ПКУ.

 

Оновлення програми до версії 11.02.103 — Фото 5

 

Реалізовано заповнення нових колонок даними відповідних полів ПН/РК нової 14-ї версії при виконанні імпорту ПН/РК у Реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

 

Звірка документів з ЄРПН

 

Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 14-ї версії.

Звірку документів з ЄРПН також можна виконати у модулі Первинні документи – Реєстр податкових документів.

Довідники

 

Оновлено довідник Особливі примітки в подат. накладній, що підключений до графи ПН Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини. Додано новий тип причини:

− 21 – «Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України».

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Перетворення форм ПН-Дод2

 

Оновлено налаштування конвертації 7-ї версії ПН/РК у нову 14-ту версію при виконанні імпорту та копіюванні.

Перетворення форм документів у 14-ту версію при імпорті та копіюванні попередніх версій ПН/РК (за виключенням 7-ї версії) виконується автоматично.

 

Експорт та імпорт даних

 

1. Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 14-ї версії у форматі DBF.

2. Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 14-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням.

3. Реалізовано автоматичну конвертацію ПН/РК попередніх 10-х – 13-х версій при імпорті в форматі «для обміну звітністю» (без підписів і квитанцій) у нову 14-ту версію.

 

Друк документів

 

1. Оптимізовано розмір PDF-файлів, що створюються за допомогою команди Друк в PDF у реєстрах програми та/або автоматичного експорту документів у форматі PDF.

2. Відкориговано механізм збереження Універсального документа із вкладеннями за обраним шляхом по виконанню команди головного меню Файл – Друк в PDF.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2021 р. № 385 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – 30.11.2022 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • EV100154 Ф1-к. Консолідований баланс;
 • EV100253 Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • EV100453 Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • EV104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал.

2. Додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • EV003604 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т.ч. інвестиційна нерухомість);
 • EVB46003 Додаток №46 Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Додано нові форми у пакеті UADFZV01, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше звіти за новими формами подаються за період – І Квартал 2023 року:

 • UAD12001 Розшифровка ряд. 1690 Ф.1 Інші поточні зобов’язання;
 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

Реалізовано контроль на обов’язкове створення у пакеті форм UADVMS02 та UAD12001:

 • UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття.

 

Аналізуйте дані чеків, що зареєстровані за допомогою Серверу АПІ
Оновлення програми до версії 11.02.102