Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.104

08 Квітня 2023

Новий формат заповнення платіжок на сплату податку
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.326

Звітність

 

Державна служба статистики

 

Доопрацьовано контролі:

 • S2601006 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна).

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Відкориговано контролі:

 • LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;
 • LR200002 Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу;
 • LR500002 Дані про обсяг та кількість договорів гарантії.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • I8230303 [823000-3] Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу;
 • I2100003 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні;
 • I6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • I8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • X8230303 [823000-3] Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу;
 • X2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • X6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • X8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • Y8230303 [823000-3] Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу;
 • Y2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • Y6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • Y8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • R8230303 [823000-3] Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу;
 • R2100003 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні;
 • R6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • R8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • B8230303 [823000-3] Примітки – Оцінка справедливої вартості власного капіталу;
 • B2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • B6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • B8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Доопрацьовано оновлення інформації щодо Реєстраційного ліміту ДПС при отриманні «Витягу щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J/F1401206), за умови використання СКБД PostgreSQL або Oracle.

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Експорт документів

 

Відкориговано збереження документів у форматі PDF.

 

Відправка та прийом повідомлень

 

Реалізовано функцію автоматичного прийому повідомлень.

Увімкнути автоматичний прийом повідомлень можна одним із способів:

 • натиснути на панелі інструментів на кнопку Автоматичний прийом повідомлень;
 • виконати команду головного меню Файл – Автоматичний прийом повідомлень.

 

Оновлення програми до версії 11.02.104 — Фото 1

 

Після виконання команди Автоматичний прийом повідомлень у вікні, що відкриється, необхідно обрати сертифікат для розшифрування вхідних повідомлень. Автоматичний прийом повідомлень виконується кожні 10 хвилин.

 

Оновлення програми до версії 11.02.104 — Фото 2

 

Вимкнення функції автоматичного прийому здійснюється при повторному натисканні на кнопку Автоматичний прийом повідомлень.

 

Оновлення програми до версії 11.02.104 — Фото 3

 

Друк документів

 

Доопрацьовано механізм формування та відображення PDF-файлів, що були створені за допомогою команди Друк в PDF. При створенні PDF-файлів реалізовано використання шрифтів, вбудованих у програму.

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.04.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 114/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 114/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.03.2023 року № 154 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» оновлено довідники:

 • Бюджетний класифікатор;
 • Коди відомчої класифікації видатків (КВК).

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Реалізовано можливість редагування поля Найменування звітних сегментів:

 • SS106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами».

2. Скасовано розрахунок значень рядків 2610 та 2615 для органів управління:

 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Додано нові форми, початок дії – 30.11.2022 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • UOP00154 Ф1-к. Консолідований баланс;
 • UOP00253 Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP00453 Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • UOP04054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал.

Реалізовано можливість перенесення даних з відповідних форм: S0100154, S0100253, S0100453, S0104054 за допомогою додаткової програми обробки.

 

Новий формат заповнення платіжок на сплату податку
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.326