Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.105

26 Квітня 2023

Використовуйте актуальні форми документів
Анонс DevOps-курсу від TUCHA в обмін на донати ЗСУ

Додано нові сертифікати OCSP серверів КНЕДП «ЦСК “Україна”». Подбайте про обов’язкове встановлення оновлення 11.02.105 для успішного підписання та відправки документів після закінчення терміну дії поточних сертифікатів OCSP.

 

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Збільшено швидкодію відкриття Реєстру звітів, що містить значну кількість документів.

 

Державна податкова служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2022 року № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.05.2023 р., період подання – щомісячно, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період – квітень 2023 року:

 • J/F0200124 Податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J0200524 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1);
 • J/F0215224 Додаток 2 Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2);
 • J0200624 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • F0200524 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • J/F0299824 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4);
 • J/F0299324 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5);
 • J/F0215724 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6);
 • J/F0215824 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7);
 • J/F0217024 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • F0200424 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1).

Додані налаштування консолідації звітів пакету J0200124 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

2. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.07.2023 р., період подання – щоквартально, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період – ІІ Квартал 2023 року:

 • J/F0212002 Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J/F0212102 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

3. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.05.2023 р., подання – у разі потреби:

 • J0215624 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування;
 • J/F0215924 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України;
 • J/F0215524 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Відповідно до Закону України «Про державну службу» № 889-VIII у редакції від 31.03.2023 р. оновлено довідник Причини звільнення. Довідник підключений у формі Додаток 5 (J/F0510508) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ.

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі:

 • S0301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • S1001016 10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Відкориговано контролі:

 • CR200002 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;
 • CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки.

Внесено зміни у довідник НБУ – Банківські установи України (RCUKRU).

 

Облікові документи

 

Додано нову форму, початок дії – 01.01.2023 р., подання – у разі потреби:

 • PD020108 Платіжна інструкція.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • I8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • I8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • I3901103 [822390-11] Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • X8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • X8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • X3901103 [822390-11] Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • R8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • R8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • R3901103 [822390-11] Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • Y3901103 [822390-11] Примітки – Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • Y8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • Y8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • B8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • B8223903 [822390-00] Примітки – Фінансові інструменти.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Налаштовано відображення значення у полі Кількість днів прострочки при використанні СКБД Oracle.

 

Реєстр електронних документів

 

Додано можливість відправки документів у МТБ Банк:

 • S0100113 Ф1. Баланс;
 • S0100114 Ф1. Баланс;
 • S0111005 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • S0111005 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • J0902002 Форма №3-кн Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • S0103353 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • J0901702 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0901703 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0901801 Форма №2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100252 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • J0901901 Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • J0901902 Форма №3-к Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS100452 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • J/F0510108 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J/F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії – Відправити у банк.

 

Шаблони первинних документів

 

Відкориговано роботу з ролями користувачів при використанні СКБД PostgreSQL, якщо у програмі присутні шаблони первинних документів, поле Найменування яких не містить значення. Реалізовано автоматичне видалення символів «пробіл» на початку та у кінці найменування при створенні та публікації шаблона первинних документів.

 

Облік акцизного податку

 

Звірка документів з ЄРАН (пальне)

 

Відкориговано виконання звірки документів з ЄРАН при використанні СКБД PostgreSQL.

 

Адміністрування

 

Сертифікати

 

Реалізовано можливість автоматичного продовження терміну дії сертифікатів всіх КНЕДП, робота яких підтримується у програмі M.E.Doc. Функція оновлення доступна для сертифікатів, до кінця терміну дії яких залишилось 45 або менше днів. Автоматичне продовження можливе за відсутності змін у даних, які вносяться у сертифікати (ПІБ, адреса, назва організації тощо).

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2023 р. – 101,5 %.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми S3000310 минулого року за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

2. Додано додаткову умову до контролів рядків 2011 та 2010 графи 5. Контроль на від’ємне значення не спрацює, якщо рядок 1202 графи 5 більше «0»:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

3. Внесено зміни у контролі форми:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

– додано можливість редагування значень рядків 8020 – 8025 графи 6;
– обов’язковий контроль по рядках 8020 – 8025 графи 6 змінено на інформативний, у разі, якщо значення рядка 1410 граф 7 – 10 дорівнює «0»;
– скасовано автоматичний розрахунок рядків 8020 – 8025 графи 6, за умови, якщо значення рядка 1410 граф 7 – 10 дорівнює «0».

4. Реалізовано можливість заповнення даними форми UOP31119 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з UOP31119 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • MK305004 Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • MK305102 Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
 • MK406004 Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 «Звіт про власний капітал».

1. Заборонено дублювання форм в межах періоду:

 • MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • MK305102 Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)».

2. Для консолідованого звіту реалізовано нові контролі:

– різниця значень рядків 1220 та 1230 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 3 форми MK100113;
– різниця значень рядків 1225 та 1235 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 4 форми MK100113:

 • MK105006 Ф5. Примітки до річної звітності.

3. Скасовано можливість редагування значення поля, у якому зазначається період звіту, для форм звітності Госпрозрахункових підприємств.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми MOU00310 минулого року за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

 • MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

 

Міністерство фінансів України

 

Звіти про результати аналізу фінансово-господарської діяльності та ризиків, пов’язаних з діяльністю суб’єкта господарювання державного сектору економіки, та про заходи щодо управління такими ризиками

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 450 від 21.12.2022 р. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» додано нові форми, початок дії – 01.01.2023 р., період подання – Рік:

 • MFBZF103 Бюджетний запит загальний, Додаток 1;
 • MFBZF203 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. Реалізовано можливість перенесення даних із графи 4 форми UOP00310 минулого року у графу 3 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

 • UOP00110 Фінансовий план.

2. Додано додаткову умову до контролів рядків 2011 та 2010 графи 5. Контроль на від’ємне значення не спрацює, якщо рядок 1202 графи 5 більше «0»:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

3. Для консолідованого звіту реалізовано нові контролі:

– різниця значень рядків 1220 та 1230 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 3 форми UOP10112
– різниця значень рядків 1225 та 1235 повинна дорівнювати різниці значень рядків 1045 та 1500 графи 4 форми UOP10112:

 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Додано новий розділ ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ (рядки: 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2550) у формі:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

2. Реалізовано оновлення полів з роками виникнення заборгованості відносно поточного року при копіюванні звітів:

 • UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами.

Додано новий довідник Державні підприємства ДАК УАД.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Відкориговано контролі з формами попередніх періодів:

 • KM100114 Ф1. Баланс.

 

Використовуйте актуальні форми документів
Анонс DevOps-курсу від TUCHA в обмін на донати ЗСУ