Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.106

03 Травня 2023

Україна ввійшла в перелік TC AdES LOTL
Мінінфраструктури запроваджують е-ТТН

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. Додано нову форму, подання – у разі потреби:

 • F1308302 Форма № 1-РВ Заява про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

2. Додано нову форму, подання – у разі потреби:

 • J/F1312005 Форма N 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі:

 • S0303003 1-РС (один раз на чотири роки). Звіт про витрати на утримання робочої сили;
 • S0435005 № 1-ціни (послуги) (квартальна). Звіт про ціни виробників послуг;
 • S0301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • S0301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);
 • S0400121 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства.

Пенсійний фонд

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 року № 71 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, початок дії – 01.04.2023 р., подання – у разі потреби:

 • P0100372 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • P0100381 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску);
 • P0100303 Заява Про звільнення від виконання обов’язків.

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • I3100103 [310000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;
 • I8241803 [824180] Примітки – Сільське господарство;
 • X8241803 [824180] Примітки – Сільське господарство;
 • Y8002003 [800200] Примітки – Аналіз доходів та витрат;
 • Y8241803 [824180] Примітки – Сільське господарство;
 • Y8365003 [836500] Примітки – Страхові контракти;
 • R4200003 [420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування;
 • R8001003 [800100] Примітки – Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • R8241803 [824180] Примітки – Сільське господарство;
 • R8365003 [836500] Примітки – Страхові контракти.

 

Довідники

 

Внесено зміни у довідник Загальні – Банки.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Реалізовано відображення типу звіту та звітного періоду на початку назви форми у Реєстрі звітів:

 • FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. Для форм:

 • MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал:

– додано можливість подання форм у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців;
– реалізовано автоматичне перенесення даних із форм попередніх періодів при створенні форм у періодах І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців та можливість перенесення даних із відповідних форм статистики за допомогою додаткової програми обробки.

2. Змінено умову заповнення залежно від значення КОПФГ, вказаного у Картці установи.

Якщо вказано одне із значень 230, 231, 232, 235, 240, 260 або 270, запис здійснюється в Таблицю 2 (господарські товариства), якщо вказано інше значення, запис здійснюється в Таблицю 1 (державні підприємства):

 • MOU02005 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU09103 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09402 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09603 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09703 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб’єкта управління.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Згідно з розпорядженням Київської міської державної адміністрації №139 від 19.01.2022 р. «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» у пакеті KMDAGP01 додано нову версію форми, початок дії – 01.01.2022 р., період подання – Рік:

 • KM300108 Фінансовий план.

Дозволено внесення від’ємних значень у графах 12 та 13 форм:

 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва);
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів.

 

Україна ввійшла в перелік TC AdES LOTL
Мінінфраструктури запроваджують е-ТТН