Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.107

18 Травня 2023

Знищення електронних документів
АКЦІЯ FlyDoc "Вагомий аргумент"

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 28.07.2022 року № 219 «Про затвердження Порядку видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) та форми цієї довідки» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1308801 Заява про видачу довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
 • J/F1408801 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи);
 • J/F1408901 Відмова для видачі довідки про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

«Довідка» (J/F1408801) видається протягом 5 робочих днів з дня отримання «Заяви» (J/F1308801). Отримати «Довідку» можна поштою або безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано «Заяву», в разі зазначення такого способу отримання у «Заяві».

2. Додано нову форму, подання – у разі потреби:

 • F1309501 Повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості.

Реалізовано можливість перенесення даних з «Повідомлення про надання пояснень та копій документів …» (J/F1312603) до «Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів…» (J/F1307801) за допомогою відповідної команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенес. даних з J1312603 або Перенес. даних з F1312603 у вікні відкритого документа:

 • J/F1307801 Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування.

 

Оновлення програми до версії 11.02.107 — Фото 1

 

На виконання команди відкривається вікно, у якому необхідно обрати форму «Повідомлення про надання пояснень та копій документів …» (J/F1312603), з якої необхідно перенести дані. Зверніть увагу, обрати «Повідомлення» можна із попереднього та поточного звітного періоду.

 

Оновлення програми до версії 11.02.107 — Фото 2

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Оновлено контролі:

 • 4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Оновлено форми:

 • B0001003 Ярлик – Таксономія для банків 2021;
 • R3100003 [310000] Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;
 • R3100103 [310000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;
 • R8311503 [831150] Примітки – Дохід (виручка) від договорів з клієнтами.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Змінено компонент для формування PDF-файлів при збереженні документів у Реєстрі електронних документів:

 • за допомогою вкладки Графічне відображення;
 • за допомогою команд Експорт документа з підписами та Друк в PDF;
 • при автоматичному експорті документів у форматі PDF;
 • при відправці PDF-файлів на електронну пошту.

Оптимізовано розмір PDF-файлів при їх формуванні у перелічених вище функціях.

 

Адміністрування

 

Сертифікати – Встановлені сертифікати

 

1. Додано можливість видалення секретних ключів з захищених носіїв виробництва ТОВ «Автор» при продовженні терміну дії сертифікатів.

Якщо пам’ять носія заповнена, при генерації нового ключа на носій буде виведено повідомлення: «Недостатньо вільної пам’яті на носії для генерації ключа. Для продовження необхідно видалити попередні ключі або змінити носій на інший. Видалити попередні ключі з носія?».

При натисканні у вікні повідомлення кнопки «Так» з захищеного носія будуть видалені всі секретні ключі, сертифікати яких відсутні в програмі або термін дії яких закінчився. По натисканню кнопки «Відміна» процедура генерації секретного ключа скасовується.

2. Доопрацьовано можливість продовження та перевидачі сертифікатів за наявності у реєстрі значної кількості доступних для продовження сертифікатів.

 

Сертифікати – Встановлені сертифікати РРО

 

Додано можливість змінювати пароль до сертифікатів РРО, які зберігаються у хмарному сховищі CloudKey. Щоб змінити пароль, виділіть сертифікат РРО у реєстрі Встановлені сертифікати РРО та виконайте команду головного меню Файл – CloudKey – Зміна пароля або команду контекстного меню CloudKey – Зміна пароля.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за квітень 2023 р. – 100,2 %.

 

Друк документів

 

Доопрацьовано використання шрифтів, вбудованих у програму, для коректного відображення символів у PDF-файлах, що створюються за допомогою команди Друк в PDF.

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 05.05.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 115/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 115/2 інших податкових пільг.

2. До довідника Господарські одиниці підключено оновлений довідник КАТОТТГ.

3. Внесено зміни у довідник Населені пункти.

4. Оновлено Довідник КВЕД.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Оновлено перелік кодів ЄДРПОУ Органів управління для виключення контролів у формах:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Оновлено розрахунки та контролі по рядках 1.1 та 2.1 граф 4 – 7 із значеннями відповідних рядків форми MOU10112 «Ф1. Баланс»:

 • MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Міністерство соціальної політики України

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.05.2023 р., період подання – І – ІІІ Квартали, І Півріччя, 9 Місяців, Рік, вперше звіти за новими формами подаються за звітний період – ІІ Квартал 2023 року:

 • F7KD2515 Ф.№7кд. (заг.ф.) Мінсоцполітики;
 • F2KD2516 Ф.№2кд. Мінсоцполітики.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Додано похибку на заокруглення у контролях з формою KM110014:

 • KMM30308 Звіт про виконання фінансового плану підприємства.

 

Знищення електронних документів
АКЦІЯ FlyDoc "Вагомий аргумент"