Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.108

02 Червня 2023

Субʼєкт електронного документообігу - що це таке
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.059

Оптимізовано використання оперативної пам’яті при роботі з Реєстром податкових документів, Реєстром електронних документів та Реєстром звітів у випадку, якщо реєстри містять значну кількість записів.

 

Звітність

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Додано можливість групового експорту документів пакетів Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у обраному періоді.

Для виконання групового експорту виділіть декілька головних документів пакетів «Податковий розрахунок сум доходу …» (J/F0500108) та виконайте команду головного меню Файл – Експорт або команду контекстного меню Експорт.

 

Оновлення програми до версії 11.02.108 — Фото 1

 

Можна виконати груповий експорт документів у форматах: для подачі в контролюючий орган, для обміну звітністю та експорт документа з квитанціями.

 

Оновлення програми до версії 11.02.108 — Фото 2

 

Державна податкова служба

Додано нові форми:

 • J/F1490505 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ;

Форми надходять від ДПС. Отримані форми доступні у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі у формах:

 • S0100114 Ф1. Баланс;
 • S1904416 № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива;
 • S2601006 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна);
 • S2702215 № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства;
 • S0400413 1-ПЕ (місячна). Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • B2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • B3900203 [822390-02] Примітки – Кредитні рейтинги;
 • B3901403 [822390-14] Примітки – Матриця резерву за зобов’язанням;
 • B3901603 [822390-16] Примітки – Аналіз непохідних/похідних фінансових зобов’язань за строками погашення;
 • B3901703 [822390-17] Примітки – Здійснюване управління ризиком ліквідності;
 • B3901803 [822390-18] Примітки – Аналіз чутливості;
 • B6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • B8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • B8230103 [823000-1] Примітки – Оцінка справедливої вартості активів;
 • B8230203 [823000-2] Примітки – Оцінка справедливої вартості зобов’язань;
 • B8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • B8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • B8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • B8711003 [871100] Примітки – Операційні сегменти;
 • I2100003 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні;
 • I6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • I8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • I8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • I8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • R2100003 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні;
 • R8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • R8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • R8257003 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;
 • R8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • R6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • R8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • X2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • X8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • X8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • X8257003 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;
 • X8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • X6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • X8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями;
 • Y2200003 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;
 • Y8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • Y6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • Y8221003 [822100] Примітки – Основні засоби;
 • Y8257003 [825700] Примітки – Частки участі в інших суб’єктах господарювання;
 • Y8351103 [835110] Примітки – Податки на прибуток;
 • Y8610003 [861000] Примітки – Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Для зручності користувачів на сторінці документа, що був відкритий для підписання/візування за посиланням, додано відображення ПІБ особи, підпис якої очікується. ПІБ підписантів відображається у блоці Статус.

Якщо для одного типу підпису обрано декілька можливих підписантів, відображаються ПІБ всіх осіб, які були визначені такими, що можуть підписати/візувати документ.

Якщо очікується підписання/візування документа кількома особами по черзі, у блоці Статус відображається ПІБ поточного підписанта, підпис якого очікується.

 

Адміністрування

 

Управління ролями – Доступ до підсистем

 

Додано можливість створювати нові підприємства для користувачів, що не належать до ролі Адміністратор.

У розділі налаштувань Доступ до підсистем назву компонента Резервне копіювання змінено на Резервне копіювання та створення організації.

 

Оновлення програми до версії 11.02.108 — Фото 3

 

Якщо опцію Резервне копіювання та створення організації встановлено, користувачу доступна кнопка Створити підприємство у вікні вибору підприємства під час запуску програми.

 

Оновлення програми до версії 11.02.108 — Фото 4

 

У вікні Майстра заповнення даних про підприємство користувачу доступні функції Реєстрація нового підприємства та Відновлення резервної копії.

 

Оновлення програми до версії 11.02.108 — Фото 5

 

До уваги Адміністраторів, користувачі, для яких була активована опція Резервне копіювання у розділі Управління ролями – Доступ до підсистем, отримають можливість додавати нові підприємства.

 

Довідники

 

Співробітники – Картка співробітника

 

Доопрацьовано можливість зберігати у полі Ідент. номер значення номера ID-картки співробітника у випадку, якщо співробітник відмовився від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Додано можливість збереження Картки співробітника у разі виявлення невідповідності значень у полях Ідент. номер та Запис №. У вікні повідомлення про невідповідність додано запит «Бажаєте виправити?». По натисканню кнопки Так здійснюється перехід до редагування поля Запис №, по натисканню кнопки Ні – виконується збереження даних співробітника.

Додано можливість збереження Картки співробітника у разі виявлення невідповідності значень у полях Стать та Запис №. У вікні повідомлення про невідповідність додано запит «Бажаєте виправити?». По натисканню кнопки Так здійснюється перехід до редагування поля Стать, по натисканню кнопки Ні – виконується збереження даних співробітника.

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.05.2023 року № 240 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2. Згідно з наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 24.03.2023 року № 178 «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

 

Зарплата

 

Налаштування

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 02.03.2023 року № 113 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» оновлено довідник Види доходів.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Створено новий розділ Антимонопольний комітет, у розділі додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – Рік, вперше звіти за новими формами подаються за період – Рік 2023 (планування на 2024 рік):

 • AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків;
 • AMBP0301 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису;
 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ;
 • AMBP0701 Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210);
 • AMBPА001 Додаток А. Проєкт кошторису.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Оновлено контролі, починаючи з періоду І Квартал 2023 року, з формами:

 • «Ф1. Баланс» (EV100115, S0100114, SS100114);
 • «Ф1-к. Консолідований баланс» (EV100154, S0100154, SS100154);
 • «Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)» (EV100310, S0100310, SS100310);
 • «Ф2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (в тисячах)» (EV100253, S0100253, SS100253);
 • «Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)» (EV100453, S0100453, SS100453);
 • «1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства» (EV110014, S0110013, SS110013):
 • EV000003 Додаток №1. Довідка про зміну валюти балансу;
 • EV000103 Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть;
 • EV000203 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду;
 • EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду;
 • EV000403 Додаток №5. Розшифровка Розрахунки з бюджетом;
 • EV000503 Додаток №6. Розшифровка Поточні забезпечення (р.1660 ф.1);
 • EV000603 Додаток №7. Розшифровка Капітал у дооцінках (р.1405 ф.1), Додатковий капітал (р.1410 ф.1);
 • EV000803 Додаток №8. Розшифровка Довгострокові та поточні зобов’язання і забезпечення;
 • EV001003 Додаток №9. Розшифровка Розрахунки зі страхування;
 • EV001203 Додаток №10. Розшифpовка Доходи майбутнiх пеpiодiв (pяд. 1665 ф. 1);
 • EV001703 Додаток №12. Розшифpовка Поточна заборгованiсть за довгостpоковими зобов’язаннями (p. 1610 ф. 1);
 • EV001803 Додаток №13. Розшифpовка Iншi довгостpоковi зобов’язання (p. 1515 ф. 1);
 • EV002003 Додаток №14. Розшифpовка Оплата пpацi;
 • EV002403 Додаток №16. Розшифpовка Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (p. 1155 ф.1);
 • EV002503 Додаток №17. Розшифpовка Iншi поточнi зобов’язання (р. 1690 ф.1);
 • EV002603 Додаток №18. Розшифpовка Iншi оборотнi активи (p.1190 ф.1);
 • EV003303 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв;
 • EV003604 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість);
 • EV004003 Додаток №21. Розшифpовка Адмiнiстpативнi витpати (p. 2130 ф.2);
 • EV004103 Додаток №22. Розшифpовка Витpати на збут (p. 2150 ф.2);
 • EV005603 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати ( p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2);
 • EV606003 Додаток №31. Розшифpовка Iншi опеpацiйнi витpати (p. 2520 ф.2);
 • EVB46003 Додаток №46 Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії.

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Реалізовано автоматичне заповнення посади підписантів відповідно до інформації, наведеної в Картці підприємства:

 • MOU10307 Звіт до інвестиційного плану ДП;
 • MOU30107 Інвестиційний план ДП (річний);
 • MOU30307 Звіт до інвестиційного плану (річний).

 

Субʼєкт електронного документообігу - що це таке
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.059