Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.110

13 Червня 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060
Оновлення програми до версії 11.02.109

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. Додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • F1301804 Запит щодо отримання відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді;
 • F1401804 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків відповідь на запит у електронному вигляді;
 • F1319102 Запит щодо отримання інформації з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді;
 • F1419102 Інформація з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді.

Запити доступні для створення у модулі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку.

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 08.02.2023 року №71 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • F1309301 Заява Про звільнення від виконання обов’язків;
 • F1309401 Заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску).

 

Державна казначейська служба

 

Додано розрахунки у формі:

 • FZ06_001 Меню-вимога на видачу продуктів харчування.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Виконано оптимізацію додаткової програми обробки даних (перенесення інформації між періодами з врахуванням ознаки Тип звіту ярлика звітності):

 • I0001003 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2021 рік.

 

Державна служба статистики

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.07.2023 р., період подання – щомісячно:

 • S2703012 37-сг. (місячна) Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур.

 

Адміністрування

 

Управління користувачам

 

Відкориговано механізм автоматичної авторизації користувачів з Active Directory за умови встановленої опції Заблокований у Картці користувача.

 

Мережевий варіант роботи

 

Оптимізовано виконання запитів для СКБД PostgreSQL.

 

Зарплата

 

Звіти

 

Доопрацьовано відображення значення в полі База для видів оплат Податок на доходи фізичних осіб та Військовий збір в звітах Зведена вiдомiсть видiв оплат та нарахувань до фондiв та Зведена вiдомiсть видiв оплат та нарахувань до фондiв (по періодам).

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.06.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 116/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 116/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2023 року № 298 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У формі:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

– додано новий рядок 46 Згортання інших фінансових інвестицій на прибуток до Таблиці 1;
– додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2. На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 46 Згортання інших фінансових інвестицій на прибуток внесено зміни до розрахунків рядків 1420 та 1035 граф 3 та 4 у формах:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

У формі:

 • KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування – госпрозрахунок

– додано контроль на обов’язкове заповнення форми KM300108 у пакеті, починаючи з 2023 року;
– відповідно до розпорядження КМДА №139 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» додано нові поля Пояснювальна записка, Скан-копія фін. плану, Супровідний лист та Розпорядчий документ про затвердження, поля призначені для додавання скан-копій відповідних документів.

Додавання скан-копії Пояснювальної записки є обов’язковим. Вкладення можна додавати у форматі PDF.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060
Оновлення програми до версії 11.02.109