Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.112

05 Липня 2023

Перехід новостворенних ФОП із 2% на 5% з 1 серпня - як це зробити
Таблиця платника ПДВ - чому можуть відмовити?

Звітність

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Оптимізовано додаткову програму обробки даних (перенесення інформації між періодами з врахуванням ознаки Тип звіту ярлика звітності):

 • B0001003 Ярлик – Таксономія для банків 2021;
 • І0001003 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2021 рік;
 • R0001003 Ярлик – Таксономія для страховиків 210_310 – 2021 рік;
 • X0001003 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2021 рік;
 • Y0001003 Ярлик – Таксономія для страховиків 220_320 – 2021 рік.

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Доопрацьовано відображення відмітки Ознака придбання необоротних активів у таблиці Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

 

Прийом та обробка звітності

 

Реєстр консолідованих звітів

 

Налаштовано відображення найменувань підзвітних організацій на навігаційній панелі в Реєстрі консолідованих звітів при використанні СКБД PostgreSQL або Oracle.

 

Адміністрування

 

Сертифікати – Заявки на сертифікат

 

Додано можливість пошуку сертифікатів за допомогою рядка фільтрів у вікні Формування заявок на кваліфіковані сертифікати ЕП (ЕЦП) при продовженні або перевидачі сертифікатів. Рядок фільтрів можна відобразити/приховати по натисканню на кнопку.

 

Оновлення програми до версії 11.02.112 — Фото 1

 

Довідники

 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2023 року № 342 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2. Згідно з наказом Державної служби статистики України від 06.04.2023 року №135 «Про затвердження Змін до Переліку кодів органів державного управління для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 02 листопада 2021 року № 274» оновлено довідник Органи управління (ПКОДУ).

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Змінено назву форми. Оновлено граничні терміни подання для форм пакету: для річної звітності – не пізніше 28 лютого року, що настає за звітним роком; для квартальної звітності – не пізніше 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Оновлено назви показників у рядках з кодами 020, 025, 027, 030:

 • EV000103 Додаток №2. Iнформацiя про дебiтоpську та кpедитоpську забоpгованiсть;
 • EV000203 Додаток №3. Розшифровка дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду;
 • EV000303 Додаток №4. Розшифровка кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

1. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» у редакції від 03.01.2023 р. додано нові форми, початок дії – з 01.04.2023 р., період подання – I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форми подаються за І Півріччя 2023 р.):

 • AMFINB12 Форма №1-дс Баланс;
 • AMFINR12 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • AM2KD48 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • AM41KD48 Ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • AM42KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • AM43KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • AM_44D48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • AM7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AM7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AMKD1029 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • AMKD1329 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • AMKD1629 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • AMKD1729 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;
 • AMKD2029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»

2. Додано нові форми, початок дії – з 01.04.2023 р., період подання – I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форми подаються за І Півріччя 2023 р.):

 • AMUF0101 Управлінська форма 1. Довідка про курсову різницю;
 • AMUF0201 Управлінська форма 2. Довідка про фактичні видатки загального та спеціального фонду державного бюджету, нараховані доходи та витрати поточного та капітального характеру, які були спрямовані на формування внесеного капіталу;
 • AMUF0301 Управлінська форма 3. Довідка про рух основних засобів;
 • AMUF0401 Управлінська форма 4. Довідка про зміну фінансового результату;
 • AMUF0501 Управлінська форма 5. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій;
 • AMUF0701 Управлінська форма 7. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі;
 • AMUF0801 Управлінська форма 8. Довідка про рух виробничих запасів;
 • AMUF0901 Управлінська форма 9. Довідка про залишки невикористаних асигнувань;
 • AMUF1001 Управлінська форма 10. Інформація щодо придбання запасів за рахунок бюджетних коштів та витрачання запасів на потреби установи в розрізі КЕКВ.

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Відповідно до розпорядження КМДА №139 від 19.01.2022 року «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – І – IV квартали, Рік:

 • KMM30309 Звіт про виконання фінансового плану;
 • KM300309 Звіт про виконання фінансового плану.

Додано період подання звітів IV Квартал:

 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва);
  KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок.

 

Перехід новостворенних ФОП із 2% на 5% з 1 серпня - як це зробити
Таблиця платника ПДВ - чому можуть відмовити?