Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.113

11 Липня 2023

Обовʼязкова подача декларацій для платників податків відновиться у 2023 році
Нові можливості обліку товарних запасів

Звітність

 

Державна податкова служба

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2023 р. № 574 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165» додано нові форми, початок дії – з 08.07.2023 р., подання – у разі потреби:

 • J/F1313204 СКАРГА щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • J/F1313304 ЗАЯВА про відкликання скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • J/F1315901 СКАРГА щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • J/F1316001 СКАРГА щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • J/F1412308 РІШЕННЯ про врахування/неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • J/F1412603 РІШЕННЯ про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку;
 • J/F1413204 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • J/F1413306 РІШЕННЯ про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • J/F1415901 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість;
 • J/F1416001 РІШЕННЯ за результатами розгляду скарги щодо рішення про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • B0001003 Ярлик – Таксономія для банків 2021;
 • B8362003 [836200] Примітки – Витрати на позики;
 • I8362003 [836200] Примітки – Витрати на позики;
 • R8362003 [836200] Примітки – Витрати на позики;
 • X8362003 [836200] Примітки – Витрати на позики;
 • Y5100003 [510000] Звіт про рух грошових коштів, прямий метод;
 • Y4200103 [420000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування;
 • Y8362003 [836200] Примітки – Витрати на позики.

 

Військкомати

 

Доопрацьовано заповнення форми:

 • VM000501 Додаток 5 СПИСКИ персонального військового обліку.

 

Первинні документи

 

Користувацькі налаштування комплектів підписів

 

Реалізовано можливість відправляти первинні документи на підписання за посиланням з типом підпису Печатка.

При налаштуванні користувацького комплекту підписів у вікні Підписант додано можливість встановлювати опцію Підписати за посиланням при виборі типу підпису Печатка.

 

Оновлення програми до версії 11.02.113 — Фото 1

 

У вікні Підписант додано колонку E-mail, у якій відображається електронна адреса для відправки посилання. Змінити або вказати електронну адресу для відправки посилання можна безпосередньо у полі E-mail вікна Підписант. Введена у полі E-mail адреса зберігається для налаштувань комплекту підписів та не змінює електронну адресу, зазначену у довіднику Співробітники.

 

Оновлення програми до версії 11.02.113 — Фото 2

 

Облік ПДВ

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Відкориговано механізм контролю та розрахунку терміну прострочення зареєстрованих зведених ПН та РК у Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних.

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 01.07.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 117/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 117/2 інших податкових пільг.

2. Згідно з наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України № 442 від 24.05.2023 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ) та Довідник КАТОТТГ.

 

Адресна книга

 

Оновлено сертифікат для подання звітності до Державної служби статистики України.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У формі:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

– додано новий рядок 47 Згортання інших необоротних активів на нерозподілений прибуток до Таблиці 1;
– додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2. На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 47 Згортання інших необоротних активів на нерозподілений прибуток внесено зміни до розрахунків рядків 1420 та 1090 граф 3 та 4 у формах:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 року № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» у редакції від 03.01.2023 р. додано нову форму, початок дії – з 01.04.2023 р., період подання – I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форма подається за І Півріччя 2023 р.):

 • AMKD1229 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Додано обов’язковий контроль на додавання файлу у форматі PDF у полі Пояснювальна записка:

 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва);
 • KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок.

 

Обовʼязкова подача декларацій для платників податків відновиться у 2023 році
Нові можливості обліку товарних запасів