Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.114

25 Липня 2023

Всі юридичні особи мають зареєструватись в Єдиній судовій системі
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.412

Звітність

 

Державна податкова служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 22.03.2023 р. № 148 «Про затвердження Порядку заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції під час сплати (стягнення) податків, зборів, митних, інших платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, внесення авансових платежів (передоплати), грошової застави, а також у разі їх повернення» у редакції від 31.03.2023 р. додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1307702 Спрямування коштів з єдиного рахунку;
 • J/F1407202 Повідомлення про помилки в «Призначенні платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок;
 • J/F1307303 Уточнення реквізиту «Призначення платежу» платіжної інструкції на сплату коштів на єдиний рахунок.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Оптимізовано додаткову програму обробки даних:

 • B8314003 [831400] Примітки – Державні гранти;
 • I3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • I6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • I8314003 [831400] Примітки – Державні гранти;
  I8326103 [832610] Примітки – Оренда;
  R3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • R6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • R8314003 [831400] Примітки – Державні гранти;
 • X3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • X6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • X8314003 [831400] Примітки – Державні гранти;
 • Y3901003 [822390-10] Примітки – Величина кредитних ризиків, призначених як оцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток;
 • Y6100003 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;
 • Y8314003 [831400] Примітки – Державні гранти.

 

Інша звітність

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.05.2023 р. № 239 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 28 вересня 2015 року № 841» додано нову форму, початок дії – з 01.07.2023 р., подання – у разі потреби:

 • PD100209 Звіт про використання коштів / електронних грошей, виданих на відрядження або під звіт.

2. На виконання наказу Міністерства економіки України від 21.01.2022 р. № 142-22 «Про затвердження Змін до Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» додано нову форму, початок дії – з 01.01.2023 р., період подання – щомісячно:

 • DPSS0002 ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності.

 

Облік ПДВ

 

Аналітичні довідки – Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т.ч. ризиковими)

 

Налаштовано відображення даних у розділі Аналіз товарів/послуг за кодами УКТЗЕД/ДКПП (у т.ч. ризиковими) за кодами УКТЗЕД, що відсутні в актуальному Довіднику УКТЗЕД та умовних кодів товару.

 

РРО

 

Реєстр документів РРО

 

Налаштовано відображення документів «Ф.№1-КОРО Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій та/або розрахункової книжки» (J/F1311304), які були сформовані у попередніх версіях програми, а також, імпортовані у Реєстр документів РРО.

 

Адміністрування

 

Сертифікати

 

1. Реалізовано підтримку сертифікатів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Служби безпеки України.

2. Реалізовано можливість відправки заявок на сертифікати до КНЕДП «ЦСК “Україна”» по прямому з’єднанню. Якщо пряме з’єднання недоступне, заявки відправляються на електронну пошту.

Для успішної відправки заявок по прямому з’єднанню необхідно надати доступ до адреси https://request.uakey.com.ua/gate.asmx.

Спосіб відправки (пряме з’єднання чи електронна пошта) не залежить від обраних налаштувань у розділі Параметри системи – Звітність (опції Пряме з’єднання чи Електронну пошту).

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за червень 2023 р. – 100,8 %.

 

Сервіс універсальної автоматичної обробки документів

 

Доопрацьовано механізм запуску Сервісу універсальної автоматичної обробки документів із каталогу AP у разі увімкненого налаштування WCF.

 

Довідники

 

1. Оновлено довідник Податкові інспекції (довідник територіальних органів ДПС). Довідник підключений у Картці підприємства – розділ Підприємство – група Контролюючий орган – поле Назва. Будь ласка, перевірте дані у цих полях. Якщо дані змінилися, відкрийте звіти та оновіть поля (F5).

2. Додано новий розділ Земельна ділянка у довіднику Господарські одиниці/Акцизні склади. Розділ призначений для зберігання інформації щодо земельної ділянки, для якої подається звітність.

Розділ Земельна ділянка заповнюється користувачем та при першому відкритті не містить значень.

 

Оновлення програми до версії 11.02.114 — Фото 1

 

Назву довідника Господарські одиниці/Акцизні склади змінено на Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки.

 

Оновлення програми до версії 11.02.114 — Фото 2

 

Створено нові довідники, які використовуються при заповненні розділу Земельна ділянка у довіднику Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки:

 • Коди регіонів (областей) України;
 • Вид (категорія) земельної ділянки;
 • Вид права.

Доопрацьовано імпорт довідника Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки при використанні СКБД PostgreSQL.

3. Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2023 року № 376 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Збільшено до 500 максимальну кількість символів, доступних для введення у графі 11 розділу 3 форми:

 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Додано контролі на обов’язкове заповнення форм-розшифровок до форм фінансової звітності:

 • MK911013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • MK100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • MK104008 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • MK100113 Ф1. Баланс.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Внесено зміни у контроль по рядку 2180/1 графи 3, значення не може перевищувати значення рядка 3190 графи 3 Таблиці Ф.3 Звіт про рух грошових коштів, контроль змінено з обов’язкового на інформативний:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Додано нову форму, початок дії – з 01.04.2023 р., період подання – I Квартал, I Півріччя, 9 Місяців, Рік (вперше форма подається за І Півріччя 2023 р.):

 • AMUF0601 Управлінська форма 6. Перевірки.

У формі:

 • AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків

– скасовано можливість ручного введення даних у графах 5, 8, 11, 13, 16;
– відкориговано розрахунок значень граф 13 та 16.

 

Всі юридичні особи мають зареєструватись в Єдиній судовій системі
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.412