Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.115

01 Серпня 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.063
Електронна акцизна марка та Медок

ВПРОВАДЖЕНО НОВУ ФОРМУ ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ ТА РОЗРАХУНКУ КОРИГУВАННЯ

 

Наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» затверджено нову форму Податкової накладної та Розрахунку коригування.

Нові форми застосовуються з 1 серпня 2023 р.

Для забезпечення роботи з новими формами документів у програмі виконані наступні доопрацювання:

1. ДОДАНО НОВІ ФОРМИ:

Державна податкова служба

 

 • J/F1201015 Податкова накладна;
 • J/F1201115 Додаток №1 до податкової накладної;
 • J/F1201215 Додаток №2 до податкової накладної. Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

2. ВНЕСЕНО ЗМІНИ У ДОВІДНИКИ:

Оновлено довідник Особливі примітки в подат. накладній, що підключений до графи ПН Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини. Додано новий тип причини:

 • 22 – «Складена на операції з вивезення за межі митної території України товарів, до яких застосовано режим експортного забезпечення, що підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за основною ставкою або ставкою 14 відсотків».

 

Облік ПДВ

 

Реєстр податкових документів

 

Реалізовано можливість:

– створення ПН та РК нових 15-х версій за допомогою команди Створити у головному та контекстному меню, а також за допомогою кнопки  на панелі інструментів;

– створення виданої ПН нової 15-ї версії на основі отриманої ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити видану ПН на основі отриманої;

– створення РК нової 15-ї версії на основі ПН (у тому числі на основі ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі – Створити Дод.2 на основі ПН;

– створення зведеної виданої ПН нової 15-ї версії на основі отриманих ПН (у тому числі на основі отриманих ПН попередніх версій) по виконанню операції Створити на основі;

– перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах для ПН/РК нових 15-х версій із ПН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону, діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;

– перевірки відповідності ПІБ підписанта ПН/РК нових 15-х версій імені, зазначеному у сертифікаті, перевірка відповідності вмикається у розділі Адміністрування – Параметри системи – Документообіг.

 

Реєстр виданих та отриманих податкових накладних

 

Реалізовано створення Додатка №1 до податкової накладної нової 15-ї версії на основі ПН нової версії (J/F1201015) та/або ПН попередньої версії (J/F1201014) за допомогою команди головного меню Файл – Відкрити список додатків – Додати на вкладці Видані.

 

Звірка документів з ЄРПН

 

Реалізовано можливість здійснення звірки документів ПН/РК нової 15-ї версії.

Звірку документів з ЄРПН також можна виконати у модулі Первинні документи – Реєстр податкових документів.

Універсальний імпорт

 

Реалізовано можливість універсального імпорту ПН/РК нової 15-ї версії.

Додано системні шаблони універсального імпорту нових форм ПН/РК із Excel та DBF.

У каталог «…\help\Стандартні шаблони для ун.імпорту ПН, дод.2» додано еталонні файли для імпорту у форматі xlsx і dbf.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Реалізовано створення ПН нової 15-ї версії за допомогою функцій Створити на основі:

 • Створити Податкову накладну на основі Акту;
 • Створити Акт та Податкову накладну на основі Рахунка;
 • Створити Видаткову накладну та Податкову накладну на основі Рахунка;
 • Створити Податкову накладну на основі Рахунка;
 • Створити Податкову накладну на основі Видаткової накладної.

 

Облік акцизного податку

 

Реєстр акцизних документів (пальне) / Реєстр акцизних документів (спирт етиловий)

 

1. Реалізовано можливість:

− створення нових версій Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних за допомогою функції Створити;

− створення нових версій Акцизних накладних (у тому числі на основі АН попередніх версій) за допомогою функції Створити на основі – Створити видану АН на основі отриманої;

− створення Розрахунків коригування акцизних накладних нової версії на основі Акцизних накладних (у тому числі на основі АН попередніх версій) за допомогою функції Створити на основі – Розрахунок коригування;

− створення нових версій Акцизних накладних та Розрахунків коригування акцизних накладних за допомогою функції Створити на основі – Примірник 2;

− перенесення діапазону значень лічильників номерів у періодах до АН/РК нових версій із АН/РК попередніх версій. За замовчуванням встановлюється мінімальне значення із визначеного діапазону; діапазон номерів у періоді налаштовується у вікні відкритого бланка по команді Файл – Властивості на вкладці Додатково;

− реалізовано автоматичну конвертацію попередніх версій АН/РК у нову версію при імпорті або копіюванні АН/РК попередніх версій.

2. Реалізовано можливість створення другого примірника АН за формами попередніх версій (J/F1203202, J/FJ1203402) та другого примірника РК за формами попередніх версій (J/F1203502, J/F1203502) на основі першого примірника відповідних АН/РК, що також створені за формами попередніх версій, для подальшої реєстрації другого примірника в ЄРАН. Створення другого примірника здійснюється по виконанню команди Створити на основі – Примірник 2.

3. Змінено назву колонки Реєстру акцизних документів (пальне) з Код КОАТУУ на КОАТУУ/КАТОТТГ.

4. У Реєстрі акцизних документів (спирт етиловий) додано колонку КОАТУУ/КАТОТТГ.

Оновлено довідник Умови оподаткування. Довідник підключений до форм «Акцизна накладна форми “П”» (J/F1203203) та «Розрахунок коригування акцизної накладної форми “П”» (J/F1203303).

3. Оновлено довідник Напрям використання. Довідник підключений до форм «Акцизна накладна форми “П”» (J/F1203203).

 

Звірка документів з ЄРАН (пальне) / Звірка документів з ЄРАН (спирт етиловий)

 

Реалізовано можливість здійснення звірки документів АН/РК нової версії.

На виконання наказу Міністерства фінансів України №55 від 01.02.2023 р. «Про затвердження Змін до форм заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів, акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового»:

1. Додано нові форми документів, початок дії – 01.08.2023 р.:

 • J/F1203203 Акцизна накладна форми «П»;
 • J/F1203403 Акцизна накладна форми «C»;
 • J/F1203303 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «П»;
 • J/F1203503 Розрахунок коригування акцизної накладної форми «C»;
 • J/F0210904 Заявка на поповнення (коригування) залишку пального;
 • J/F0209903 Заявка на поповнення (коригування) залишку спирту етилового.

Форми доступні в розділі Облік акцизного податку – Реєстр акцизних документів (пальне) та Реєстр акцизних документів (спирт етиловий) відповідно.

Зверніть увагу, у разі, якщо перший примірник АН/РК був зареєстрований за формою попередньої версії, другий примірник АН/РК також реєструється за формою попередньої версії. В програмі реалізовано створення другого примірника попередньої версії АН (J/F1203202, J/F1203402) та РК (J/F1203302, J/F1203502) на основі першого примірника тієї ж версії.

Зареєструвати в ЄРАН другий примірник за формою попередньої версії можна до 31.08.2023 р. включно.

 

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ДАНИХ

 

1. Реалізовано можливість експорту та імпорту ПН/РК нової 15-ї версії у форматі DBF. 

2. Оновлено структуру імпорту у форматах XML та DBF для ПН/РК нової 15-ї версії. Опис нової структури імпорту у форматах XML та DBF можна завантажити за посиланням: https://medoc.ua/faq/mport-xml-dokumentv.

3. Реалізовано автоматичну конвертацію ПН/РК попередніх 10-х – 14-х версій при імпорті в форматі «для обміну звітністю» (без підписів і квитанцій) у нову 15-ту версію.

 

ДОВІДНИКИ

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 21.07.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг: 

 • Довідник № 118/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 118/2 інших податкових пільг.

4. Реалізовано можливість імпорту даних у довідник Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки із формату Excel. 

 

Адміністрування

 

Сертифікати – Заявки на сертифікат

 

Доопрацьовано формування і відправку заявок на продовження сертифікатів при генерації секретних ключів на захищений носій.

 

Параметри системи – Перетворення форм ПН-Дод2

 

Оновлено налаштування конвертації 7-ї версії ПН/РК у нову 15-ту версію при виконанні імпорту та копіюванні.

Перетворення форм документів у 15-ту версію при імпорті та копіюванні попередніх версій ПН/РК (за виключенням 7-ї версії) виконується автоматично.

 

Звітність

 

Державна податкова служба

 

2. Додано нові форми, подання – за потреби:

 • J/F1304103 Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів.

Форми доступні у розділі Реєстр звітів та розділі Облік акцизного податку у відповідних модулях: Реєстр акцизних документів (пальне), Реєстр акцизних документів (спирт етиловий). 

3. Реалізовано створення «Заяви про реєстрацію платника акцизного податку …» за новою версією форм (J/F1304103) за допомогою додаткової програми обробки Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку у формах:

 • J/F1312005 Форма 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

4. Підключено новий багаторівневий довідник КАТОТТГ у формах:

 • J/F0295609 Дод.6 Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • J/F0295809 Дод.8 Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

1. Оновлено контролі для поля Код форми звітності:

 • FR000001 Дані фінансової звітності.

2. Змінено порядок формування звітної дати:

 • 4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Дату початку подання звітності змінено на 01.01.2023 р.: 

 • AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків;
 • AMBP0301 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису;
 • AMBP0401 Додаток 4. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ;
 • AMBP0601 Додаток 6. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240);
 • AMBP0701 Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210);
 • AMBPA001 Додаток А. Проєкт кошторису.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

Встановлено терміни подання форми:

− 2023 рік – з 01.01.2023 р. до 31.05.2023 р.;

− 2024 рік – з 01.01.2024 р. до 31.05.2024 р.:

 • N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Відкориговано розрахунок та контроль по рядку 1200: 

 • KM300108 Фінансовий план.

 

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.063
Електронна акцизна марка та Медок