Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.117

04 Вересня 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.066
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.454

Звітність

 

Реєстр звітів

 

Налаштовано копіювання звітів відповідно до періодів подання.

 

Державна податкова служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2023 р. № 256 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1. Додано нові версії бланків, початок дії – з 01.09.2023 р., період подання – щомісячно, вперше звіти за новими формами подаються за звітний (податковий) період – серпень 2023 року:

 • J/F0200125 Податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J0200525/F0200425 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1);
 • J/F0215225 Додаток 2 Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2);
 • J0200625/F0200525 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • J/F0299825 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4);
 • J/F0299325 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5);
 • J/F0215725 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6);
 • J/F0215825 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7);
 • J/F0215525 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;
 • J/F0217025 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Додано налаштування консолідації звітів пакету J0200125 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

Реалізовано можливість перенесення даних у форму «Уточнюючий розрахунок …» (J/F0217025) із форм «Податкова декларація з податку на додану вартість» (J/F0200125), у тому числі й попередніх версій, або із форм «Уточнюючих розрахунків …» (J/F0217025), у тому числі й попередніх версій.

2. Додано нову версію бланка, початок дії – з 01.09.2023 р., подання – у разі потреби:

 • J0215624 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування.

1. Збільшено до 250 кількість символів для введення у полі Податкова адреса клієнта:

 • DPI20102 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F);
 • DPI20202 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл повідомлень Р).

2. Налаштовано можливість експорту великого обсягу даних за допомогою команди Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Програма експорту в Excel:

 • J1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ.

3. Оновлено форми:

 • J/F1490505 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ.

Форми надходять від ДПС та доступні у модулі Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

 

Державна казначейська служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2023 р. № 409 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесено зміни в нумерацію бланків:

 • FDODNV05 Довідка про операції в національній валюті;
 • FDOVNF04 Довідка про надходження у натуральній формі;
 • FMER0004 Мережа;
 • FRES0003 Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;
 • FROZM002 Розподіл виділених бюджетних асигнувань;
 • FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду;
 • FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду.

 

Первинні документи

 

Змінено назву функції з Відправити в 1С на Відправити в BAS/1С у модулях програми Реєстр податкових документів та Реєстр електронних документів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.117 — Фото 1

 

Доопрацьовано виклик функцій друку та експорту даних реєстрів. У головному меню Файл та у контекстному меню виклик функцій Друк реєстру та Експорт таблиці в Excel перенесено у пункт меню Експорт реєстру.

 

Оновлення програми до версії 11.02.117 — Фото 2

 

Реєстр електронних документів

 

1. Для зручності користувачів об’єднано функції та налаштування експорту документів і друку документів у PDF.

У головному меню Файл та у контекстному меню додано пункт Експорт. У пункт Експорт перенесено команди: Універсальний експорт, Експорт до облікової системи, Відправка PDF на електронну пошту, а також додано нову команду Експорт документа, що об’єднує функціонал:

 • експорт документа;
 • експорт документа з підписами (раніше функція була доступна по команді головного меню Файл – Експорт – Експорт документа з підписами);
 • друк в PDF;
 • експорт графічного відображення документа (функція також доступна на вкладці підписаного документа Графічне відображення);
 • експорт вкладень документа (функція також доступна на вкладці документа Вкладення);
 • функцію головного меню Сервіс – Протокол документа.

 

Оновлення програми до версії 11.02.117 — Фото 3

 

При виконанні команди Експорт документа відкривається вікно, що містить налаштування:

 • Шлях збереження – у полі обирається шлях для збереження експортованих документів;

для налаштування каталогів експорту файлів можна скористатися опціями:

 • Групувати документи по контрагентам (ЄДРПОУ та назва) – якщо опція встановлена, у каталозі, вказаному у полі Шлях збереження, створюється підпапка з іменем, що містить ЄДРПОУ та назву контрагента, якщо у документі не вказано контрагента, документ зберігається у підпапці з іменем Невизначений контрагент;
 • Експортувати документи в окремі папки – якщо опція встановлена, у каталозі, вказаному у полі Шлях збереження, створюється підпапка з іменем, що містить назву, номер та дату документа (якщо встановлено опцію Групувати документи по контрагентам (ЄДРПОУ та назва), підпапка створюється у підкаталозі, що відповідає контрагенту);
 • опції для вибору формату файлу для збереження: можна обрати PDF та/або XML;
 • опція Вкладення до документу, якщо опцію встановлено, виконується збереження вкладення до документа;
 • опції для вибору типу збереження підпису: без підписів, з підписами в одному файлі (зберігається файл формату CAdES), підписи окремими файлами (зберігаються файли формату p7s), підписи в архіві (ASіC-E).

 

Оновлення програми до версії 11.02.117 — Фото 4

 

У області налаштувань Додаткові опції можна обрати вид експорту документів:

 • Експорт для обміну звітністю (XML та вкладення);
 • Друк в PDF (з графічним відображенням підписів);
 • Протокол документа – збереження протоколу документа.

2. Доопрацьовано обробку вхідних повідомлень для документів, візування яких у програмі було відхилене, але які були завізовані за посиланням. Для таких документів у програмі ігноруються повідомлення про візування, так як результат обробки документа у програмі має вищий пріоритет ніж результат обробки за посиланням.

3. Налаштовано експорт записів реєстру у форматі Excel за умови встановленого фільтру за значенням колонки Сума, що містить дробове значення.

Налаштовано друк в PDF архівних документів разом з квитанціями.

 

Користувацькі налаштування підписів

 

Доопрацьовано додавання підписантів у випадку, якщо в сертифікаті підписанта відсутня адреса електронної пошти.

 

Інтеграція

 

Розширено можливості M.E.Doc REST API.

Реалізовано можливість погодження документів ПН/РК, АН/РК за допомогою метода /api/SignSendReceive/ToPartner.

Доопрацьовано можливість підписання та відправки Податкових накладних та іншої звітності до контролюючих органів за допомогою метода /api/SignSendReceive/ToGov.

Переглянути опис методів можна за посиланням https://medoc.ua/faq/opis-metodv-web-api.

Також, зверніть увагу, було змінено назву контролера та методів відправки та отримання документів і повідомлень з Send на SignSendReceive.

В утиліті ConnectionSetup.exe на вкладці REST API додано кнопку Відкрити Swagger для швидкого доступу до сторінки тестування M.E.Doc REST API після налаштування сервісу.

 

Оновлення програми до версії 11.02.117 — Фото 5

 

Довідники

 

Адресна книга

 

Державною службою статистики України змінено електронну адресу для прийому звітності на elzvit@mail.sez.ukrstat.gov.ua.

1. Згідно з наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України №613 від 18.07.2023 р. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» оновлено довідник Коди території
(КОАТУУ/КАТОТТГ).

2. Оновлено довідник НБУ – Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (К021).

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за липень 2023 р. – 99,4%.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Реалізовано контролі з аналогічним періодом минулого року:

 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

Налаштовано автоматичне заповнення полів Найменування суб’єкта господарювання та Код згідно з ЄДРПОУ у динамічних рядках після виконання програми перерахунку звіту (F6) для випадку, якщо було видалено перший рядок та додано інший:

 • MOUFR101 Додаток 1 до Методики;
 • MOUFR201 Додаток 2 до Методики;
 • MOUFR301 Додаток 3 до Методики;
 • MOUFR401 Додаток 4 до Методики;
 • MOUFR501 Додаток 5 до Методики;
 • MOUFR601 Додаток 6 до Методики;
 • MOUFR701 Додаток 7 до Методики.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Оновлено контролі:

 • MK918005 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2-м «Звіт про фінансові результати»;
 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс».

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. Додано перевірку з формою «Ф1-к. Консолідований баланс» (UOP00154). Значення суми рядків 5 та 6 графи 2 повинно дорівнювати сумі значень рядків 1510 та 1600 графи 4 форм «Ф.1 Баланс» та «Ф1-к. Консолідований баланс»:

 • UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

2. Перенесено перерахунок полів з програми відкриття на програму створення з форм UOP10112, UOP00154, UOP11110, UOP20211, UOP00253:

 • UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.066
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.454