Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.118

20 Вересня 2023

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.067
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.472

Звітність

 

Державна податкова служба

 

Додано нову версію бланків, подання – у разі потреби:

 • F1319103 Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (в електронному вигляді);
 • F1419103 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (відповідь на запит в електронному вигляді).

«Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1319103) доступний для створення у модулі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку. Форма «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1419103) надходить від ДПС та доступна у реєстрі модуля Довідки державних органів – Інформаційна довідка

1. Оновлено електронний формат xsd:

 • J0114924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0154924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0194924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2. Додано можливість перенесення даних графи Кадастровий номер земельної ділянки із форми F0138105 за допомогою команди на вкладці Наступні дії – Виконати додаткову програму обробки – Перенес. даних з F0138105 у відкритому вікні форми:

 • F0138305 Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання.

 

Державна казначейська служба

 

Оновлено контролі:

 • FINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • FINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • FING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • FINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • FINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;
 • F43KM149 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KM49 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM49 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM49 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • F4_3KM48 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • B0001003 Ярлик – Таксономія для банків 2021;
 • В8231803 [823180] Примітки – Нематеріальні активи;
 • I8002003 [800200] Примітки – Аналіз доходів та витрат.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

1. Доопрацьовано експорт документів без підписів у форматі XML, що мають статус Отримано або Відхилено.

2. Додано можливість відправки нової версії форми документа F0100213 «Податкова декларація про майновий стан і доходи» у Райффайзен Банк. Відправляти статистичну та фінансову звітність, для якої була отримана позитивна Квитанція № 2, також можна у модулі Реєстр звітів за допомогою команди Наступні дії – Відправити у банк.

3. Відкориговано відображення ярликів та приміток для Універсальних документів після виконання підписання документа за посиланням.

 

Інтеграція

 

Доопрацьовано можливість підписання та відправки пакетів звітів до контролюючих органів за допомогою метода /api/SignSendReceive/ToGov.

Переглянути опис методів можна за посиланням https://medoc.ua/faq/opis-metodv-web-api.

 

Банківський модуль

 

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

 

Доопрацьовано роботу реєстру Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків, що містить велику кількість записів.

 

Адміністрування

 

Сертифікати – Заявки на сертифікат

 

Обмежено до 64 кількість символів, доступних для введення у полі Адреса форми «Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП» (Z0200108).

 

Довідники

 

Оновлено Довідник податкових пільг станом на 31.08.2023 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 119/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 119/2 інших податкових пільг.

 

Адресна книга

 

Актуалізовано адресу відправки документів до Міністерства економіки України за прямим з’єднанням – https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx.

 

Зарплата

 

1. Оновлено довідник Індекс споживчих цін за серпень 2023 р. – 98,6%.

2. Доопрацьовано відображення вікна формування звітів при збільшеному масштабі екрану.

 

Міністерство охорони здоров’я України

 

Податкова, фінансова, бюджетна та статистична звітність для підвідомчих організацій Міністерства охорони здоров’я України

 

Доопрацьовано перенесення даних у звіти, що створені за період 2023 рік, із відповідних звітів 2022 року:

 • F41DEP49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити);
 • F41VAL49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта);
 • F42VAL49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта);
 • F4_3IM49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства);
 • F7KDZM49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства).

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У формі:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

– змінено назву рядка 42 на Перекласифікація вартості незавершеного виробництва (виконаних, але неприйнятих робіт, стрічка 1102) в Дт заборгованість за товари, роботи, послуги (стрічка 1125);

– додано новий рядок 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку, додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2. На підставі доданого у форму UADTMS01 нового рядка 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку внесено зміни до розрахунків рядків 1170 та 1620 граф 3 та 4 у формах:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

3. У формі:

 • UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

– змінено розрахунок рядка 690 граф 1 – 8, значення рядка дорівнює сумі значень рядків 600, 670 та 645 відповідних граф;
– додано автоматичний розрахунок рядка 680 граф 1 – 8, значення рядка дорівнює сумі значень рядків 681 та 800 граф 1 – 8;
– додано контролі на відповідність значень рядків 680 та 820 граф 2 та 8 та рядка 690 граф 1, 2, 7, 8 значенням відповідних рядків форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

4. У формі:

 • UAD11301 Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

– додано контролі на відповідність значень рядка 717 графи 3 та графи 9 значенням рядка «Всього» граф 5 та 9 форми UADRSB01 «Розшифровка резерву сумнівних боргів»;
– додано контролі на відповідність значень суми рядків 710, 711, 712 та 713 графи 3 та графи 9 значенням рядка 1660 граф 3 та 4 форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)»;
– додано контролі на відповідність значень суми рядків 714, 715, 716 графи 3 та графи 9 значенням рядка 1520 граф 3 та 4 форми UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.067
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.472