Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.122

21 Жовтня 2023

Контролюйте імпорт номенклатури
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.527

Звітність

 

Державна податкова служба

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 30 серпня 2023 року № 468 «Про затвердження Порядку взяття на облік та зняття з обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки та загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2023 року № 505), додано нову форму, подання – у разі потреби:

 • J1308701 Заява про взяття на облік/зняття з обліку підзвітної фінансової установи.

Форма доступна у модулі програми Звітність – Реєстр звітів.

 

Первинні документи

 

Реєстр податкових документів

 

Реалізовано можливість формувати та відправляти «Запити щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J/F1300107) за даними отриманих «Квитанцій про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування…» (J/F1490902), що мають статус Реєстрація зупинена.

Для формування запиту за «Квитанціями» виділіть у таблиці реєстру квитанції, за якими потрібно сформувати запит, та виконайте команду головного меню Правка – Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 1

 

У вікні Запит стану реєстрації, що відкриється на виконання команди, встановіть опцію По квитанціях ПН/РК та натисніть ОК.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 2

 

Сформовані запити доступні у реєстрі програми Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

 

Реєстр електронних документів

 

Додано можливість групового підписання документів. Щоб одночасно підписати кілька документів, виділіть їх у реєстрі та скористайтеся одним із способів:

 • виконайте команду головного меню Файл – Підписати документи;
 • виконайте команду контекстного меню Підписати документи.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 3

 

Автоматична обробка документів

 

Налаштовано погодження первинних документів, отриманих від підприємств з ознакою філії, при використанні налаштування Автоматичне погодження первинних документів розділу Обробка вхідних документів, за умови, що у полі Контрагент обрано значення Всі.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 4

 

Шаблони первинних документів

 

Відкориговано відображення шаблонів документів у вікні Конструктора шаблонів у режимі Отладка (F5).

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 5

 

Адміністрування

 

Параметри системи – Документообіг

 

Для покращення процесу перевірки автентичності документів, а також, зручної взаємодії з іншими сервісами реалізовано візуалізацію електронного підпису за допомогою QR-коду у екранних та друкованих формах документів.

Для налаштування відображення інформації про підписантів у вигляді QR-коду у розділі Параметри системи – Документообіг опцію Накладати інформацію про підписантів змінено на Спосіб візуалізації інформації про підписантів – Текстова інформація.

Встановлена відмітка Спосіб візуалізації інформації про підписантів вмикає відображення даних електронного підпису у екранній та друкованій формі документа.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 6

 

При встановленні відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів доступні опції:

 – QR-code – якщо опцію встановлено, при перегляді документів, під час друку та друку в PDF інформація про електронний підпис у документі буде відображатися у вигляді QR-коду, що містить назву організації, назву, номер та дату документа, посаду та ПІБ підписанта, дату та час створення електронної позначки часу. Опція активується за замовчуванням після встановлення відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів;

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 7

 

 – Текстова інформація – якщо опцію встановлено, при перегляді документів, під час друку та друку в PDF інформація про електронний підпис буде відображатися у вигляді тексту.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 8

 

Зверніть увагу, якщо у попередній версії програми було активовано опцію Накладати інформацію про підписантів, після встановлення оновлення будуть автоматично встановлені відмітки Спосіб візуалізації інформації про підписантів та Текстова інформація.

 

Управління ролями – Доступ до підсистем

 

Налаштування Адміністрування – Резервне копіювання та створення організації розділено на окремі опції:

 • Резервне копіювання;
 • Створення організації.

Відповідно до встановлених опцій у вікні Майстра створення організації користувачу будуть доступні операції Відновлення резервної копії та/або Реєстрація нового підприємства.

 

Оновлення програми до версії 11.02.122 — Фото 9

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за вересень 2023 р. – 100,5 %.

 

Допоміжні сервіси

 

Доопрацьовано механізм відкриття утиліти ConnectionSetup.exe при некоректно вказаних налаштуваннях.

 

Довідники

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України від 10.10.2023 року № 545 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету та Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі  навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

1. Оновлено контролі в періоді Рік 2023:

 • KINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • KINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • KING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • KINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;
 • KINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • K4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • K4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • K4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • K4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • K43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • K7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • KKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;
 • MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;
 • MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки;
 • MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік).

2. Оновлено контролі в періоді 9 Місяців 2023 р.:

 • MK881004 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;
 • MK882004 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;
 • MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки;
 • MK885004 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік).

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Додано нові контролі у формі:

 • UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу

– значення рядка 3.00 графи 1 повинно дорівнювати різниці значень рядка 2190 та рядка 2195 графи 3 форм UOP20211 та UOP00253 минулого періоду;
– значення рядка 3.01 графи 1 повинно дорівнювати значенню рядка 1310 графи 4 форми UOP00310 минулого періоду.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Оновлено автоматичне заповнення даних за попередній період у річних звітах:

 • AM2KD48 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • AM41KD48 Ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • AM42KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • AM43KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • AM_44D48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • AM7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AM7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У звіті:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

– до Таблиці № 1 додано нові рядки:

 •  49 – Перенесення суми внутрішньогрупових розрахунків, що обліковуються у складі довгострокової дебіторської заборгованості до складу дебіторської заборгованості за розрахунками із внутрішніх розрахунків;
 • 50 – Перенесення суми сезонних витрат, що обліковуються у складі витрат майбутніх періодів до складу статті інші оборотні активи;
 • 51 – Перенесення суми внутрішньогрупових розрахунків, що обліковуються у складі інших довгострокових зобов’язань до складу поточної кредиторської заборгованості із внутрішніх розрахунків;

– додано контролі на рівність значення графи 5 Таблиці № 1 поточного періоду значенню графи 5 звіту минулого періоду та графи 6 річного звіту минулого року.

2. На підставі доданих у форму UADTMS01 нових рядків 49, 50 та 51 внесено зміни до розрахунків рядків 1040, 1145, 1170, 1190, 1515 та 1645 граф 3 та 4 у формах:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Оновлено терміни подання пакетів звітності:

 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва);
 • KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок;
 • KMDABK03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет;
 • KMDABR03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет.

 

Контролюйте імпорт номенклатури
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.527