Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.135

01 Березня 2024

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.077
Переміщуйте облікові залишки товарів між СГ

Налаштовано збереження порядку групування даних, яке було виконано за допомогою команди головного меню Вигляд – Групування даних або кнопки на панелі інструментів, у наступному сеансі роботи з реєстрами програми.

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 1

 

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1319301 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319401 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319501 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1419301 Витяг з розпорядження про внесення відомостей про обладнання;
 • J/F1419401 Витяг з розпорядження про внесення змін;
 • J/F1419501 Витяг з розпорядження про виключення обладнання;
 • J/F1419601 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення);
 • J/F1419801 Повідомлення про недоліки.

Витяги надходять від ДПС у відповідь на надіслані Заяви. Форми доступні у новому модулі програми Облік акцизного податку – Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 13.12.2023 р. № 698 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 5 від 04.01.2024 р.) додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

 • DPI20104 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F);
 • DPI20204 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл-відповідь Р);
 • DPI20404 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень R);
 • DPI20504 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь D);
 • DPI21104 Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (Інформаційний файл U);
 • DPI20702 Електронне повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців (Файл повідомлень Н);
 • DPI21702 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців платників податків (Файлі-відповіді М).

1. У формах:

J/F0138105 Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок

 • реалізовано можливість автоматичної індексації нормативної грошової оцінки (НГО) земель і земельних ділянок, у заповненому належним чином Додатку 1 введіть відповідний коефіцієнт індексації у заголовку колонки Норм. грош. оцінка, після чого у вікні відкритого документа на вкладці Наступні дії виконайте додаткову програму обробки Індексація НГО;
 • реалізовано можливість множинного вибору значень з довідника Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки у графі 2.

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 2

 

2. Оновлено електронний формат .xsd:

 • J/F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

3. Реалізовано можливість перенесення даних із форми F0602007 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Перенес. даних з F0602007 на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

 • F0602008 Податкова декларація з плати за землю.

4. Реалізовано можливість перенесення даних із форм FING0013, FINP0013, FINV0013 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

 • J0903403 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • J0903602 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Державна служба статистики

 

Відкориговано контролі:

 • S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи;
 • S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

 

Єдине вікно

 

Відкориговано контролі:

 • S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

1. Доопрацьовано відкриття документа, що містить значну кількість рядків у динамічній таблиці. Якщо кількість рядків динамічної таблиці перевищує 10000, при спробі відкрити документ відкриється вікно повідомлення: «Кількість записів в динамічній таблиці документа перевищує 10000, при відкритті можливі затримки. Відкрити документ без відображення табличної частини?». По натисканню відповідної кнопки у вікні повідомлення можна обрати режим відкриття документа:

 • Так – відкрити документ та не відображати дані динамічної таблиці;
 • Ні – відкрити документ з повним переліком даних динамічної таблиці;
 • Відмінити – скасувати відкриття документа.

2. Налаштовано відображення факсиміле підписів у редакціях вхідних первинних документів, що були погоджені контрагентом.

 

Облік акцизного податку

 

Реєстр обладнання (тютюнові вироби)

 

На виконання Закону України від 29 червня 2023 року № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» додано новий модуль Реєстр обладнання (тютюнові вироби), призначений для створення, редагування, збереження та відправки до контролюючого органу Заяв про внесення даних, Заяв про внесення змін до Єдиного державного реєстру обладнання та Заяв щодо виключення даних із Єдиного державного реєстру обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 3

 

Змінено назву комплекту підписів, що застосовується для підписання документів розділу Облік акцизного податку, на Довідки про зведені дані, обладнання АС, ЄРО (тютюн).

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 4

 

Банківський модуль

 

Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків

 

1. Реалізовано можливість підписання документів розділу однією відповідальною особою за допомогою сертифікатів різних типів.

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 5

 

Для цього у модулі Адміністрування – Параметри системи – Підпис для комплекту підписів Звітність про відкриття/закриття рахунків необхідно обрати у полях Перша відповідальна особа та Друга відповідальна особа сертифікати, видані на одну особу, але з різним типом підпису.

 

Оновлення програми до версії 11.02.135 — Фото 6

 

2. Актуалізовано роботу модуля у зв’язку з оновленням форм «Повідомлень про відкриття/закриття рахунків».

 

Адміністрування

 

Сертифікати

 

Доопрацьовано позиціонування курсору на першій колонці реєстру Встановлені сертифікати при увімкненні фільтру за допомогою команди головного меню Вигляд – Встановити фільтр або кнопки на панелі інструментів.

Це доопрацювання також виконано у вікні Вибір сертифіката при налаштуванні комплекту підписів у розділі Адміністрування – Параметри системи – Підпис.

 

Зарплата

 

Налаштування

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 720 від 26.12.2023 р. «Про затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» оновлено довідники Категорія застрахованої особи та Види доходів.

 

Довідники

 

1. Для коректного заповнення форм Реєстру обладнання (тютюнові вироби) додано нові довідники:

 • Підстава реєстрації обладнання – довідник підключений до форм «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319301);
 • Призначення обладнання – довідник підключений до форм «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319301), «Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319401);
 • Підстави для виключення – довідник підключений до форм «Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319501).

Довідники недоступні для редагування.

2. На виконання наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1749 від 23.12.2015 р. «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства №783 від 24.04.2020 р.) додано новий довідник Національний класифікатор ДК 021:2015.

Довідник недоступний для редагування.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

У формі:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

 • реалізовано нові контролі по рядку Усього розділу VІ. Джерела капітальних інвестицій з рядком Усього форми S3067110 «Фінансовий план» на звітний рік;
 • скасовано контроль на від’ємне значення по рядках 4000 – 4060 графи 6;
 • скасовано контроль на від’ємне значення у розділі VІ по рядках граф 3 – 5 у періодах ІІ – IV Квартали.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти тощо)

 

Реалізовано контролі з формою K_42KD48:

 • MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Оновлено зовнішній вигляд таблиці Векселі:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

 

КМДА

 

Фінансова, статистична, бюджетна та спеціальна звітність для підприємств, що звітують до Київської міської державної адміністрації

 

Встановлено дату закриття 31.12.2024 р. для форм пакетів:

 • KMDABR03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет;
 • KMDABK03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування – бюджет;
 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва);
 • KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок;
 • KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування – госпрозрахунок.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

1. Реалізовано перенесення даних із графи 4 форми UANB0013 періоду рік 2023 у графу 3 для періодів Квартал, Півріччя, 9 Місяців 2024 року:

 • UANB0012 Форма №1-дс Баланс.

2. У формі:

UANR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

 • реалізовано контролі та перенесення даних графи 3 за аналогічний період попереднього року у графу 4 поточного року;
 • реалізовано контролі з формою U4_2KD48 для періодів, починаючи з Кварталу 2024 року.

 

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.077
Переміщуйте облікові залишки товарів між СГ