Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.136

18 Березня 2024

Всі зареєстровані чеки у Кабінеті
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.649

Звітність

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Додано нові форми звітності відповідно до нової таксономії UA XBRL МСФЗ 2022 (затверджено 19.12.2023 р.) для пакета Загальна таксономія 210_310 модуля Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL).

 

Оновлення програми до версії 11.02.136 — Фото 1

 

Додано новий ярлик для пакета звітності, що створюється відповідно до таксономії UA XBRL МСФЗ 2022:

 • I0001004 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2022 рік.

Реалізовано створення нових версій документів МСФЗ при копіюванні та імпорті звітів попередніх версій.

Якщо було виконано попередню підготовку для заповнення звітності за 2022 рік, необхідно виконати конвертацію попередньо створеного пакета звітності у новий пакет за таксономією UA XBRL МСФЗ 2022. Для цього скопіюйте попередньо заповнений пакет. При копіюванні автоматично створиться новий ярлик (відповідно до пакета звітності I0001004) за таксономією 2022. Дані із попередньо створеного пакета будуть перенесені у відповідні поля пакета звітності за таксономією 2022. Перевірте правильність заповнення нового пакета та, у разі потреби, дозаповніть необхідні поля. Після конвертації пакет звітів, що створений за таксономією 2021, можна видалити з реєстру.

 

Державна податкова служба

 

Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

 • J/F1318602 Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання;
 • J/F1418602 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання.

Форми доступні у модулі програми Облік акцизного податку – Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн). Витяги надходять від ДПС та відображаються у Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

1. Відкориговано контролі у формах:

 • J/F1201215 Додаток 2 до податкової накладної.

2. Збільшено до 20 максимальну кількість символів для введення у полі Код нерезидента в країні резиденції в формах:

 • J0114425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0154425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0194425 Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0111525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0151525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0191525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • F0171525 Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

 

Державна казначейська служба

 

1. У формі:

FZKZAG25 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд)

 • для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKZAG26 за рік 2023;
 • реалізовано перенесення даних у графу 10, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_42KD48 та F_42KM48 за відповідний період 2024 року;
 • реалізовано перенесення даних у графи 11, 12, 13, 14, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDS48 та F_7KMS48 за відповідний період 2024 року.

2. У формі:

FZKSPZ25 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд)

 • для форми, створеної у періодах І Квартал, І Півріччя та 9 Місяців 2024 року, реалізовано перенесення даних у графи 3, 5, 7 з граф 4, 6, 8 форми FZKSPZ26 за рік 2023;
 • реалізовано перенесення даних у графи 10, 11, 12, 13, починаючи з періодів 2024 року, з форм F_7KDZ48 та F_7KMZ48 за відповідний період 2024 року.

 

Державна служба статистики

 

Відкориговано контролі:

 • S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи;
 • S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

Оновлено контролі:

 • FR000001 Дані фінансової звітності;
 • FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу.

 

Первинні документи

 

Реєстр електронних документів

 

Налаштовано можливість блокування первинного документа, відправленого контрагенту, за допомогою команди Заблокувати документ вкладки Наступні дії.

 

Оновлення програми до версії 11.02.136 — Фото 2

 

Автоматична обробка документів

 

Відкориговано виконання автоматичної обробки документів при встановленій опції Заборонити реєстрацію «штрафних» ПН/РК (порушено термін реєстрації) в розділі Налаштування обробки документів СЕА.

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 

Облік акцизного податку

 

Доопрацьовано використання комплекту підписів Заявки на видачу ліцензій для підписання документів у Реєстрі ліцензій (пальне) та Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

 

Довідники

 

1. Додано новий довідник Коди підстав користування місцем зберігання. Оновлено довідник Види продукції.

Довідники використовуються при заповненні форм «Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання» (J/F1318602).

2. У таблиці довідника Перелік РРО додано поле Дата виготовлення для зручного відстеження терміну використання РРО та контролю своєчасної його заміни.

 

Оновлення програми до версії 11.02.136 — Фото 3

 

3. Оновлено довідник Джерела капітальних інвестицій для УОП.

 

Адресна книга

 

Відкориговано автоматичне збереження адреси отримувача у довіднику при відправці документа адресату, що відсутній в Адресній книзі.

 

Прийом та обробка звітності

 

Реєстр консолідованих звітів

 

1. Доопрацьовано налаштування консолідації пакетних звітів з використанням групування по заданому полю. Для налаштованих пакетних звітів при використанні функції Консолідувати обрані у Реєстрі консолідованих звітів створюється новий консолідований звіт з додатками (документами в пакеті), значення в яких згруповані в розрізі значень поля, налаштованого для групування. Кількість додатків в консолідованому звіті відповідає кількості унікальних значень налаштованого поля.

2. Налаштовано групування в консолідованих звітах:

 • додатка J0820407 «Дод.4-1 Розрахунок з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України» пакетного звіту J0800207 «Податкова декларація з рентної плати (місячна)» в розрізі значення поля КАТОТТГ в консолідованому звіті;
 • додатків J0111525 «Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» та J0114425 «Додаток КІК до рядка 06.1 КІК Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» пакетного звіту J0100125 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств» в розрізі значення поля Код нерезидента в країні резиденції в консолідованому звіті.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за лютий 2024 р. – 100,3 %.

 

Довідники

 

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 року № 3460-IX оновлено довідник Максимальна база для нарахування ЄСВ.

 

Універсальний імпорт

 

Відкориговано алгоритм пошуку шаблона при редагуванні шаблона універсального імпорту та імпорті файлів за допомогою сервісу Універсального імпорту.

 

Прийом та відправка електронної пошти

 

Доопрацьовано використання проксі-сервера для отримання access token електронної пошти провайдерів Оffice365 та Gmail.

 

Архітектура програми

 

1. Додано логування авторизації та завершення роботи користувачів в утилітах BackupManager, ZvitServerMonitor, APMonitor.
2. Додано логування назв застосунків, у яких користувач виконував авторизацію та завершення роботи.
3. Оновлено компоненти Newtonsoft.Json та Newtonsoft.Json.Bson.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

Оновлено сертифікат шифрування Міністерства економіки України для подання «Звітності державних підприємств».

1. Налаштовано заповнення граф 2 та 3 рядків 1.1 та 1.2 для нових підприємств:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Встановлено термін подачі для IV Кварталу 2024 року – 28.02.2025 р. для пакета звітів:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

3. До контролю для Органів управління на значення ЄДРПОУ додано умову – поле Код філії у Картці підприємства повинно бути порожнім:

 • S3000310 Показники виконання фінансового плану;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100114 Ф1. Баланс;
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SI300107 Інвестиційний план ДП (річний);
 • SM100933 Дод.9.3. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно оренди державного майна суб’єкта управління;
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів, що належать до сфери управління;
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • S110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • SS301120 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Міністерство оборони України

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств

 

1. На виконання наказу Міністерства оборони України № 780 від 27.12.2023 р. «Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства оборони України із службою державного замовника – державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” щодо здійснення оборонних закупівель під час дії правового режиму воєнного стану» додано нові форми, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – Рік:

 • MOD10301 Додаток 1 Тилове забезпечення;
 • MOD11901 Додаток 1 Закупівля пально-мастильних матеріалів.

2. Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланка, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, 9 Місяців, Рік:

 • MOU10113 Ф1. Баланс

1. Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

 • MOU20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • MOU50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

2. Реалізовано заповнення та контролі з формою MOU10113, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

 • MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • MOU40001 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;
 • MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • MOU90301 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства;
 • MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

3. Внесено зміни в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

 • MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Міністерство соціальної політики

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Внесено зміни у контролі форми:

 • PKDDOD22 Додаток 22. Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 27.11.2023 р. № 659 «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нові форми, початок дії – з 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, І Півріччя, 9 Місяців, Рік:

 • UADBNS02 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS02 Ф.1 Баланс (за МСФЗ);
 • ADRMS02 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ);
 • UADGMS02 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ);
 • UADKMS02 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ).

1. Додано нову умову у контролях з фінансовими формами звітності Автомобільних доріг:

AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану

 • якщо заповнено поле Стандарти звітності П(с)БОУ, виконується перевірка з формами UADВNS02, UADRNS01, UADGNS01, UADKNS01;
 • якщо заповнено поле Стандарти звітності МСФЗ, виконується перевірка з формами UADВMS02, UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02.

2. Реалізовано заповнення даними з форм S0100215, S0100311, S0104010 та UADRMS02, UADGMS02, UADKMS02 на програмі створення та за допомогою додаткових програм обробки, починаючи з І Кварталу 2024 року:

 • UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО);
 • UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);
 • UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО).

3. Додано нові контролі з UADBNS02 у формах:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки;
 • UAD11001 Розшифровка ряд. 1000 Ф.1 Нематеріальні активи;
 • UAD11101 Розшифровка ряд. 1010 Ф.1 Основні засоби;
 • UAD11901 Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 «Баланс»;
 • UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10401 Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти;
 • UAD11401 Розшифровка ряд. 1170 Ф.1 Витрати майбутніх періодів;
 • UAD11501 Розшифровка ряд. 1190 Ф.1 Інші оборотні активи;
 • UAD10501 Розшифровка ряд. 1410 Ф.1 Додатковий капітал;
 • UAD11601 Розшифровка ряд. 1515 Ф.1 Інші довгострокові зобов’язання;
 • UAD11701 Розшифровка ряд. 1600 Ф.1 Короткострокові кредити банків;
 • UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами;
 • UAD12001 Розшифровка ряд. 1690 Ф.1 Інші поточні зобов’язання;
 • UAD10601 Розшифровка ряд. 1660 Ф.1 Поточне забезпечення;
 • UAD11301 Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви;
 • UAD11201 Розшифровка Ф.1 Фінансові інвестиції;
 • UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Додано відображення дати виконання консолідації у консолідованих звітах:

 • AM_44D48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • AM2KD48 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • AM41KD48 Ф. №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • AM42KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • AM43KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • AM7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AM7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AMKD1029 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • AMKD1229 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • AMKD1329 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • AMKD1629 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • AMKD1729 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;
 • AMKD2029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами».

 

УкрАвтоДор

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

Реалізовано контроль значень рядків 1010 – 1012 граф 2 та 6 зі значеннями відповідних граф форм S0111007, S0110014, S0100115:

 • AV100113 Додаток 1 до Ф1. Баланс.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Згідно з наказом Міністерства фінансів України № 659 від 27.11.2023 р. «Про внесення змін до Змін до деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку» додано нову версію бланків, початок дії – 01.01.2024 р., період подання – І Квартал, 9 Місяців, Рік:

 • UOP10113 Ф1. Баланс;
 • UOP00155 Ф1-к. Консолідований баланс.

1. Внесено змини в заповнення графи 29 Таблиць 1 та 2:

 • UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100215, S0100311, S0104010, S0105009 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

3. Реалізовано заповнення та контролі з формами UOP10113 та UOP00155, починаючи з І Кварталу 2024 р.:

 • UOP05005 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість;
 • UOP07002 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • UOP90302 Додаток 3. Розшифровка до форми 1-Б державного (казенного) підприємства;
 • UOP90502 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів;
 • UOP90601 Додаток 6. Довідка про заборгованість за кредитами;
 • UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства;
 • UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу;
 • UOP00110 Фінансовий план;
 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;
 • UOP90801 Інформація за сегментами;
 • UOP50015 Рух основних засобів.

4. Реалізовано заповнення даними з форми S0110014 на програмі створенні та за допомогою додаткової програми обробки Дані з Ф.1-м, 2-м. Фін. звітність малого підприємства Єдиного вікна, починаючи з І Кварталу 2024 року:

 • UOP11110 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства

 

 

Всі зареєстровані чеки у Кабінеті
Оновлення мобільного додатку Cashӓlot до версії 19.649