Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.138

23 Квітня 2024

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.079
Використання двох ПРРО на одному смартфоні: правові аспекти

Пам’ятка адміністратора

 

У поточному оновленні буде здійснено підготовку до зміни взаємодії клієнта (станції) та серверної частини у мережевому варіанті програми та додані нові компоненти.

Рекомендуємо встановити оновлення та виконати запуск всіх встановлених станцій для актуалізації компонентів, необхідних для клієнт-серверного варіанту роботи.

 

Звітність

 

Реєстр звітів

 

1. Додано можливість встановлювати дату документа у пакеті за допомогою функції головного меню Правка – Оновити дату документів в пакеті для форм пакета «Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування» (J/F1307801).

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 1

 

2. Для зручності користувачів у колонці Найменування таблиці Реєстру звітів додано відображення номера «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603).

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 2

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 18.01.2016 р. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України № 673 від 07.12.2023 р.) додано нові версії бланків, період подання – Рік:

 • J0104707 Звіт про контрольовані операції;
 • J0147107 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;
 • J0147207 Інформація про пов’язаність осіб.

2. Додано нові версії бланків, подання – у разі потреби:

 • J/F1303105 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1303306 Заява щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

3. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1333 від 19.12.2023 р. «Про затвердження Порядку подання інформації щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами» додано нову форму, початок дії – 01.04.2024 р., подання – у разі потреби:

 • J1605201 Інформація щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 14.02.2024 року №75 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2024 року № 29» оновлено електронний формат PDF у формах:

 • F0100214 Декларація про майновий стан і доходи;
 • F0121614 Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку;
 • F0121814 Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії;
 • F0100414 Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова).

2. Реалізовано відображення введеного значення «0,000» в рядку 12.3, а також збереження значення «0,000» при експорті документів у форматі xml:

 • J/F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 3

 

3. Реалізовано відображення введеного значення «0» в графах 23, 24, 25.1, 25.2, 25.3, 26:

 • J/F0108701 Звіт про контрольовані іноземні компанії.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 4

 

4. Реалізовано можливість перенесення даних із форм S0100115, S0100215, S0100311, S0104010 за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з … на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

 • J0900108 Форма №1- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0900207 Форма №2- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • J0900904 Форма №3- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • J0901005 Форма №4- Звіт про власний капітал.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 5

 

5. Для зручного заповнення підключено довідник Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки до полів форми:

 • F0122314 Додаток МПЗ. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фіз. особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 6

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі:

 • S2702117 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

 

Єдине вікно

 

1. Реалізовано можливість подання в комплекті бланків Єдиний податок:

 • S0100115 Ф1. Баланс;
 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • S0103355 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S0111007 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства.

2. Відкориговано контролі:

 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).

Звітність НФУ до НБУ

 

Додано нову форму, початок дії – 01.04.2024 р., період подання – щоквартально, подається не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом:

 • F0X00001 Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою.

Оновлено контролі:

 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • LRF02001 Дані про позабалансові зобов’язання;
 • LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
 • LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти;
 • LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
 • LRF07001 Дані про залучені кошти;
 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
 • LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями;
 • LRG02001 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями;
 • LRI01001 Дані про договори та операції факторингу;
 • LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
 • LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
 • LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами;
 • IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика;
 • IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки);
 • IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити;
 • IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків);
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика;
 • IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика;
 • IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви;
 • IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання;
 • IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування;
 • IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування;
 • IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування;
 • IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика;
 • IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика;
 • IR180001 Дані про значні правочини страховика;
 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;
 • CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.

У зв’язку із змінами, опублікованими на сайті НБУ, оновлено довідники:

 • Пояснення щодо внесення змін до договору (F049);
 • Код ознаки територіального розміщення (K031).

У розділі Довідники – Загальні довідники – НБУ додано нові довідники:

 • Код платіжної системи (D060);
 • Код виду пристрою деталізований (Z272);
 • Показники форми F0X.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Відкориговано контролі:

 • I1020004 [102000] ЗВІТ (консолідований звіт) про платежі на користь держави;
 • X1020004 [102000] ЗВІТ (консолідований звіт) про платежі на користь держави;
 • I0001004 Ярлик – Загальна таксономія 210_310 – 2022 рік;
 • R0001004 Ярлик – Таксономія для страховиків 210_310 – 2022 рік;
 • X0001004 Ярлик – Загальна таксономія 220_320 – 2022 рік;
 • Y0001004 Ярлик – Таксономія для страховиків 220_320 – 2022 рік;
 • B0001004 Ярлик – Таксономія для банків 2022.

 

ФСС від нещасних випадків

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 59 від 20.01.2023 р. «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» актуалізовано форму:

 • C0104102 Повідомлення про нещасний випадок.

 

Інша звітність

 

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 76 від 27.01.2023 р. «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» додано нову форму, початок дії – 01.04.2024 р., період подання – щоквартально, подається до 10 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, без можливості подання у електронному вигляді:

 • VM001001 Додаток 6.

 

Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ

 

Відкориговано відображення елементів інтерфейсу на вкладці Додатку 3 (J0510309) Об’єднаної звітності ПДФО та ЄСВ у разі встановленого масштабування 125%.

 

Первинні документи

 

Автоматична обробка документів

 

1. У розділі Експорт автообробником первинних документів на електронну пошту (.pdf) додано автоматичне встановлення параметрів експорту та відправки документів у області налаштувань Розпорядок відправки.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 7

 

У разі якщо користувачем не було вказано години відправки у області налаштувань Розпорядок відправки та не встановлено опцію Відправляти одразу після запуску автообробника, відправка документів буде виконуватися кожну годину.

Додано кнопку Очистити розпорядок для швидкого видалення налаштувань області Розпорядок відправки.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 8

 

Ці доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

2. Відкориговано імпорт ПН/РК у розділі Імпорт документів з диску (мультипотоковий) у разі виконання перевірки на наявність дублікатів (встановлено опцію Відкидати ПН/РК, які мають дублі в підприємстві).

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 9

 

Облік акцизного податку

 

Реєстр обладнання (тютюнові вироби)

 

Для зручності користувачів реалізовано можливість обирати кілька значень у вікні Довідник КАТОТТГ, що відкривається по натисканню на кнопку у полі КАТОТТГ панелі Фільтр.

Щоб обрати декілька значень, встановіть відмітки на початку потрібних рядків у вікні довідника.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 10

 

Адміністрування

 

Резервне копіювання

 

1. Доопрацьовано алгоритм використання каталогу Temp при створенні резервних копій програми.

За наявності вільного місця на системному диску, достатнього для створення резервної копії, використовується системний каталог Temp.

За відсутності достатнього обсягу вільного місця на системному диску буде виконуватися перевірка вільного місця на диску, де встановлено програму. У разі якщо об’єм вільного місця достатній, буде використано каталог Temp у кореневому каталозі програми.

У разі якщо вільного місця недостатньо як на системному диску, так і на диску, де встановлено програму, створення резервної копії не виконується.

2. Пришвидшено відновлення резервних копій формату ZBK, які містять велику кількість ПН.

 

Параметри системи – Підпис

 

Додано можливість налаштовувати накладання електронних підписів: Відповідальна особа – Печатка та Відповідальна особа для комплекту підписів Заявки для видачі ліцензії.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 11

 

Управління ролями – Доступ до бланків

 

Налаштовано роботу у режимі Тільки перегляд для форм модулів Реєстр обладнання (тютюнові вироби), Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн) та Реєстр ліцензій (пальне) за наявності відповідного налаштування ролі у розділі Управління ролями – Доступ до бланків.

 

Зарплата

 

Оновлено довідник Індекс споживчих цін за березень 2024 р. – 100,5 %.

 

Друк документів

 

Відкориговано відображення номерів сторінок під час друку документів на принтер.

 

Експорт даних

 

Відкориговано алгоритм експорту у Excel даних Реєстру акцизних документів (пальне) при використанні СКБД Oracle 11.

 

Архітектура програми

 

1. Доопрацьовано механізм автоматичного запуску Сервісу універсальної автоматичної обробки документів після перезапуску служби або встановлення оновлення, в разі якщо сервіс був запущений.

2. Доопрацьовано можливість керування рівнем логування подій у Сервісі універсальної автоматичної обробки документів за допомогою відповідних налаштувань в утиліті ConnectionSetup.exe або налаштувань у розділі програми Адміністрування – Параметри системи – Додаткові налаштування.

 

Оновлення програми до версії 11.02.138 — Фото 12

 

Реалізовано механізм збереження рівня логування в конфігураційному файлі APService.client.config.

 

Довідники

 

1. Оновлено Довідник податкових пільг станом на 27.03.2024 року.

ДПСУ затверджені нові довідники пільг:

 • Довідник № 123/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 123/2 інших податкових пільг.

2. Додано новий довідник Умови постачання Інкотермс з можливістю додавання записів.

Довідник використовується при заповненні форми «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» (J0147107).

3. Оновлено довідник Вид забезпечення активу (S031).

4. Оновлено довідник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

5. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2024 р. № 155 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесено зміни у довідник Бюджетний класифікатор.

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

1. Додано умову та контроль на обов’язкове заповнення полів Посада та Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300203 Додаток 2;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

2. Реалізовано перенесення даних із звіту UOP00111 за допомогою додаткової програми обробки Дані з фінансового плану УОП, починаючи з періоду Рік 2024:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

3. Налаштовано консолідацію для граф «Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установлений у колективному договорі, грн» та «Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установлений у галузевій угоді, грн» по середньому значенню:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • SS301120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

4. Оновлено терміни подання звіту для періоду рік 2024:

 • S4000110 Стратегічний план розвитку.

 

Міністерство енергетики України

 

Звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу

 

Відкориговано контролі з Фінансовими формами у періодах Рік 2023 та І Квартал 2024 року:

 • EV100506 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • EV100604 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • EV100525 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість;
 • EV003303 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв;
 • EV003604 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість);
 • EVE05803 Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування;
 • EVE25803 Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування;
 • EV005704 Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв;
 • EVB46003 Додаток №46. Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;
 • EVE25803 Додаток №42. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Міненерго);
 • EVB25803 Додаток №43. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Міненерго).

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

Налаштовано відображення дати виконання запиту на консолідацію у консолідованому звіті:

 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»;
 • MK918005 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2-м «Звіт про фінансові результати»;
 • MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів;
 • MK113001 Табл.13. Інформація про вибуття об’єктів незавершених капітальних інвестицій;
 • MK112001 Табл.12. Інформація про надходження об’єктів незавершених капітальних інвестицій;
 • MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів;
 • MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів;
 • MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів;
 • MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;
 • MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK102003 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;
 • MK406004 Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 «Звіт про власний капітал»;
 • MK305004 Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • MK204003 Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів;
 • MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об’єктів інвестиційної нерухомості.

 

Автомобільні Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. Додано візуальне відображення інформації про підписантів у вигляді QR-коду. Поле розробника для відображення QR-коду було додано:

у всіх формах пакетів звітів:

 • UADRGK01 Звіт про рух грошових коштів (моніторинг);
 • UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття;
 • UADBMS02 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

у формах звітів:

 • UAD22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці;
 • UAD31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);
 • UAD31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна);
 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану;
 • AVFP0010 Фінансовий план.

2. На виконання наказу Міністерства економіки України від 10.10.2023 р. № 15161 «Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 21 квітня 2022 року № 938-22» (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 16395 від 01.11.2023 р.) змінено загальну назву граф 7 – 10 таблиці Основні фінансові показники на Показники діяльності на стратегічну перспективу:

 • AVFP0010 Фінансовий план.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

Оновлено розрахунки по рядках 58, 59, 60:

 • AMUF0601 Управлінська форма 6. Перевірки.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

Видалено дублюючий контроль у рядку 1100:

 • UOP10113 Ф1. Баланс.

 

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.079
Використання двох ПРРО на одному смартфоні: правові аспекти