Держава: звітність та податки
Електронний документообіг

Оновлення програми до версії 11.02.139

08 Травня 2024

Статуси документів у розділі Склад
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.079

Оновлено кореневі сертифікати ЦСК «Україна».

 

Оновлення програми до версії 11.02.139 — Фото 1

 

Звітність

 

Державна податкова служба

 

1. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 21 грудня 2023 року № 709 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2024 року № 12)» додано нові форми, період подання – Рік:

 • J1800202 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 • J1820102 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі кожної юрисдикції (держави, території);
 • J1820202 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі кожної юрисдикції (держави, території).

2. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 09 лютого 2024 року № 58 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 839 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 101 від 01.03.2024 р.)» додано нову форму, період подання – Рік:

 • J1800103 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

3. Додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1300207 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС;
 • J/F1400207 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску.

«Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом…» (J/F1300207) доступний для створення у модулі Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку. Форма «Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом…» (J/F1400207) надходить від ДПС та доступна у реєстрі модуля Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

4. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 18.03.2024 р. № 133 «Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» додано нові форми, подання – у разі потреби:

 • J/F1391104 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Оновлено електронні формати:

 • J/F1408801 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

 

Державна служба статистики

 

Оновлено контролі:

 • S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності$
 • S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності “Інформація за сегментами”$
 • S0100155 Ф1. Консолідований баланс$
 • S1101213 № 1-відходи(річна). Звіт про відходи$
 • S0403515 1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції$
 • S2500114 1-інновація (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства”.

 

Єдине вікно

 

Реалізовано вивантаження у формат НКЦПФР форм у звітних періодах 2024 року для:

– квартальної звітності емітентів (І–ІV Квартал);
– річної звітності емітентів (Рік)

 • S0100155 Ф1. Консолідований баланс;
 • S0100115 Ф1. Баланс;
 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • S0100311 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S0103355 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал.

 

Звітність НФУ до НБУ

 

1. Оновлено електронний формат XSD та контролі:

 • IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви;
 • LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти;
 • IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний);
 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання;
 • LRG02001 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями.

2. Оновлено контролі:

 • LRF02001 Дані про позабалансові зобов’язання;
 • LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
 • IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків);
 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика.

 

Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL)

 

Модифіковано відображення від’ємних показників у звітах МСФЗ.

Відкориговано контролі:

 • I3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • X3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • R3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • Y3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • B3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи.

 

Облік ПДВ

 

Створення податкових накладних на основі чеків

 

Новий модуль призначений для спрощення процедури створення податкових накладних на основі отриманих даних з чеків, зареєстрованих в СОД РРО.

 

Оновлення програми до версії 11.02.139 — Фото 2

 

Модуль доступний для роботи за умови наявності окремої ліцензії «Створення податкових накладних на основі чеків».

Докладно дивіться у довідці до модулю, що викликається за допомогою клавіші F1.

 

Електронний документообіг

 

Реєстр електронних документів

 

Доопрацьовано автоматичне заповнення Назви підприємства одержувача в «Угоді про анулювання документа», створеної на основі «Універсального документа».

 

Оновлення програми до версії 11.02.139 — Фото 3

 

Реєстр податкових документів

 

Доопрацьовано Протокол документа. Для більшої інформативності до групи записів Документообіг з контрагентом у блок Прийом додано новий рядок «Дата та час відправки документа контрагентом». У рядку зберігається відповідно дата та час відправки документа контрагентом.

 

Оновлення програми до версії 11.02.139 — Фото 4

 

Доопрацювання протоколу стосується ПН/РК, Акцизних накладних (пальне) та РК до них, Акцизних накладних (спирт) та РК до них.

Інформація щодо відправки документа контрагентом корисна для визначення термінів реєстрації РК в ЄРПН/ЄРАН.

 

Первинні документи

 

Автоматична обробка документів

 

Відкориговано механізм формування імен файлів податкових накладних та розрахунків коригування до них, акцизних накладних та розрахунків коригування до них при відправці документів автообробником.

Доопрацювання також виконано у сервісі Універсальної автоматичної обробки документів.

 

Інтеграція

 

Додано новий метод REST API:

*/api/Info/GetDocWebAdr – метод дозволяє отримати посилання на раніше відправлений документ, а також посилання на документ, відправлений на допідписання іншому співробітнику організації. Допідписання відбувається на порталі sota-buh.com.ua.

 

Адміністрування

 

Менеджер архіву програми

 

Доопрацьовано створення архіву програми, встановленої на жорсткому диску комп’ютера, назва якого позначена з маленької літери.

 

Архітектура програми

 

1. Оновлено системні компоненти.

2. Оновлено до актуальних версій бібліотеки компонентів, які використовує M.E.Doc для:

 • роботи програми;
 • функцій імпорту та експорту;
 • друку та експорту в PDF;
 • роботи з токенами oAuth 2.0 для Office 365 та Gmail.

 

Довідники

 

1. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.04.2024 р. № 202 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» оновлено довідник Бюджетний класифікатор.

2. Доповнено довідник Періоди подання звітності, довідник використовується у формах пакету FRZVIT02.

3. Оновлено Довідник для звітності про участь у міжнародній групі компаній.

4. Оновлено Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП (новий).

 

Звітність державних підприємств

 

Фінансові плани та звіти про їх виконання, фінансова та статистична звітність, форми фінансового моніторингу, спеціальна звітність, аналітична звітність державних підприємств

 

На виконання наказу Міністерства економіки від 05.04.2024 р. № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» додано нову форму в пакеті PROZVI01, початок дії – з 01.06.2024 р., період подання – І–ІІІ Квартал; Рік. Перший раз форма подається за період – ІІ-й Квартал 2024 р.

 • SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

1. На виконання наказу Міністерства економіки України від 05 квітня 2024 року № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» оновлено умови контролю – до переліку обов’язкових для подання форм пакету PROZVI01, починаючи з ІІ Кварталу 2024 року додано форму SM100206:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

2. До комплекту бланків Бюджетна конфігурація та Єдиний податок додано форму:

 • SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Відкориговано заповнення коду періоду в полі Дата (рік, місяць, число) у консолідованих звітах пакету PROZVI01, оновлено налаштування параметрів консолідації:

 • SS100114 Ф1. Баланс;
 • SS100115 Ф1. Баланс;
 • SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100155 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS104054 Ф.4-к. Консолідований звіт про власний капітал.

4. Починаючи з періоду ІІ Квартал 2024 р. змінено заповнення та контроль на відповідність кількості заповнених рядків з формою SM100206:

 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

5. Виправлено помилку, яка виникала у періоді Рік при виборі типу звіту «Прогнозний» у випадку, якщо в Ярлику (FRZVIT02) попередньо не було обрано тип звіту у однойменному полі:

 • MFD00101 Додаток 1 до Методики.

 

Міністерство соціальної політики

 

Звіти з праці та бюджетна звітність для установ, підпорядкованих Міністерству соціальної політики

 

Змінено назву та відкориговано програми користувача, які викликаються за допомогою команди Виконати додаткову програму обробки – Дані з F_7KD… на вкладці Наступні дії у вікні відповідних документів:

 • P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

НААН

 

Бюджетна та спеціальна звітність по обсягах виконання науково-дослідних робіт установ, підпорядкованих Національній академії аграрних наук України

 

1. У звітних періодах 2024 року реалізований контроль та перевірки з формою U4_2KD48:

 • FZNDR031 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково – дослідних роботах.

2. Оновлені терміни подання звіту для періоду Рік 2025:

 • N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА.

 

Міністерство культури та інформаційної політики України

 

Бюджетна та довідкова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності, фінансова, статистична звітність та форми моніторингу для організацій, підзвітних Міністерству культури та інформаційної політики України (театри, спілки, вищі навчальні заклади, заповідники, концерти, тощо)

 

1. Додано період подачі «Рік 2024»:

 • MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука;
 • MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки;
 • MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів;
 • MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри;
 • MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники;
 • MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта;
 • MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти;
 • MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ;
 • MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки;
 • MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати;
 • MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи;
 • MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі;
 • MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240);
 • MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210).

2. Реалізовано автоматичне перенесення залишків на початок звітного періоду у формах:

 • MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 “Баланс”;
 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м “Баланс”.

3. Заблоковано розрахункові комірки для редагування користувачем у формах:

 • MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів;
 • MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;
 • MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів;
 • MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів;
 • MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів;
 • MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів.

 

Антимонопольний комітет

 

Бюджетна, кошторисна та управлінська звітність для структурних підрозділів Антимонопольного комітету

 

1. Оновлено розрахунки у рядках 83, 86, 89, 92, 95, 98 форми:

 • AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”.

2. У формі:

 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ

– змінено зовнішній вигляд – додані рядки 3.2, 3.2.1, 3.2.2;
– оновлено контролі та розрахунки.

3. Оновлено терміни подання форм в 2024 році:

 • AMBP0001 Форма 4. Бюджетна пропозиція;
 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ;
 • AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 “Заробітна плата”, КЕКВ 2120 “Нарахування на оплату праці”;
 • AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків;
 • AMBP0301 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису;
 • AMBP0401 Додаток 4. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • AMBP0601 Додаток 6. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240);
 • AMBP0701 Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210);
 • AMBPA001 Додаток А. Проєкт кошторису.

 

Міністерство оборони України

 

Приймання, перевірка та консолідація фінансової та планової звітності

 

Виправлена помилка, яка виникала у періоді Рік при виборі типу звіту «Прогнозний» у випадку, якщо в Ярлику (MOU7FR01) попередньо не було обрано тип звіту у однойменному полі:

 • MOUFR101 Додаток 1 до Методики.

 

Укроборонпром

 

Фінансова, статистична, планова звітність та форми моніторингу діяльності державних підприємств для установ, підзвітних Міністерству оборони України

 

1. У формах моніторингу УОП змінена назва органу управління в «шапці» звіту з «ДК УКРОБОРОНПРОМ» на АТ «Українська оборонна промисловість».

2. У формі:

 • UOP10113 Ф1. Баланс

– додано нові контролі з Ф1. (S0100115) Єдиного вікна;
– реалізовано нові контролі з полями у «шапці» форми;
– реалізовано автоматичне заповнення дати на останній день звітного періоду.

3. Змінено умову спрацьовування інформативного контролю у рядках 3405 та 3415 тільки для періоду Рік:

 • UOP00453 Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

4. У формі:

 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

– реалізовано нові контролі з полями у «шапці» форми;
– додано контролі з Ф2. (S0100215) Єдиного вікна;
– додано інформативні контролі з Ф.5 УОП (UOP50006) з рядком 2510 графа 3 та з Ф.1 УОП (UOP10113) з рядком 2550 графа 3.

5. У формі:

 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

– реалізовано контролі з формою S0104010 Єдиного вікна;
– додано контроль: «Не зазначено звітний період»;
– переведено в інформативні контролі:
— Значення рядка 4100 графа 7 Ф. №4 повинно дорівнювати значенню рядка 2350 або 2355 графи 3 Ф.№2;
— Значення рядка 4110 графа 4 та/або 5 Ф.№4 повинно дорівнювати значенню рядка 2460 графа 3 Ф.№2.

6. У формі:

 • UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

– реалізовано контролі з Ф.3 ( S0100311) Єдиного вікна;
– додано контроль: «Не зазначено звітний період»;
– контроль «Значення рядка 3405 графа 3 Ф.№3 повинно дорівнювати значенню рядка 1165 графа 3 Ф.№1 для періодів І Півріччя, 9 Місяців, Рік» переведено в інформативний.

 

 

Статуси документів у розділі Склад
Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.079