РРО

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060

14 Червня 2023

Налаштовуйте відправку чеків у SMS
Оновлення програми до версії 11.02.110

☝🏻Створюйте звіти про реалізовані товари по кільком групам

У полі Оберіть групу номенклатури вікна формування звіту Про реалізовані товари тепер можна обрати декілька груп номенклатури.

Назву поля Оберіть товарну групу змінено на Оберіть групу номенклатури.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 1

 

У друкованій формі звіту змінено назву реквізиту «по номенклатурній групі» на «по групам номенклатури».

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 2

 

☝🏻Переглядайте залишки для популярних товарів

У списку популярних товарів додано колонку Залишок. Колонка відображається, якщо у Кабінеті користувача активовано пробний безкоштовний період для розділу Склад та встановлено опцію Здійснювати облік товарів у розділі Склад – Налаштування.

☝🏻Налаштовуйте друк відкладених чеків

У розділі Налаштування – Параметри чеків додано налаштування Друк відкладених чеків.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 3

 

Щоб мати можливість друкувати відкладені чеки, активуйте опцію Дозволити друк відкладених чеків. Якщо опція увімкнена, у вікні перегляду відкладеного чека доступна іконка Друк.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 4

 

Важливо! Відкладений чек не є розрахунковим документом та не призначений для видачі клієнтам! На друкованій формі відкладених чеків виводиться напис “Для службового використання”.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 5

 

🛠 Доопрацьовано Драйвер для BAS, а також API з СОМ інтерфейсом

1. Тримайте під контролем залишки товарів при роботі у ПРРО через API Cashalot. Синхронізація залишків товарів із Кабінетом користувача тепер доступна при використанні API COM (Bridge) та драйвера Cashalot для BAS.

Додано новий параметр USEGOODSSTORAGEMODE, який може приймати наступні значення:

  • 0 – робота без синхронізації залишків (звичайний режим роботи);
  • 1 – у разі перевищення залишків виводитиметься повідомлення з можливістю продовжити/перервати процедуру реєстрації, навіть у режимі роботи без інтерфейсу;
  • 2 – у разі перевищення залишків користувач буде поінформований окремим повідомленням про перевищення їх ліміту без можливості продовжити обробку та реєструвати чек.

2. Відкориговано механізм відкриття нової зміни в ПРРО, який перебуває в режимі “офлайн”, при використанні API COM (Brigde) та драйвера Cashalot для BAS.

3. Доопрацьована процедура авторизації ключами, збереженими у CloudKey, при використанні API COM (Brigde) в оптимізованому режимі інтеграції з використанням параметру SPECIFICAPIMODE=2 з інтерфейсом.

🛠 Ми прагнемо до досконалості:

Тепер можна сортувати записи реєстру Залишки товарів за значенням колонки Ціна, грн.

 

Оновлення ПРРО Cashӓlot до версії 01.00.060 — Фото 6

Налаштовуйте відправку чеків у SMS
Оновлення програми до версії 11.02.110