Звіт про суми податкових пільг

02 Лютого 2018

Блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Старт- 22,03,18
Внесено зміни у порядок обліку платників податків

Закінчився перший місяць нового 2018 року. Настає період звітування платників за результатами господарської діяльності 2017 року.

У нашому матеріалі ми хочемо нагадати нашим читачам, які користуються податковими пільгами, про необхідність вчасно подати до контролюючого органу Звіт про суми податкових пільг.

Звертаємо увагу, що Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги)  починаючи із 2017 року у відповідності до п.46.1 ПКУ набув статусу податкової декларації.

Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (далі – Порядок № 1233) є обов’язковим для виконання суб’єктами господарювання, які відповідно до ПКУ не сплачують податки та збори до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг (п. 1 Порядку № 1233).

Нагадаємо, що відповідно до п.30.1 ПКУ податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2  ПКУ.

Пунктом 3 Порядку № 1233 визначено, що звіт про суми податкових пільг подається суб’єктом господарювання за три, шість, дев’ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового періоду. У разі коли суб’єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

Як відомо нашим читачам, неподання або несвоєчасне подання платником податків декларацій чи іншої обов’язкової звітності відповідно до ст. 120.1 ПКУ має наслідком накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а повторне протягом року аналогічне порушення – накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.

Таким чином, за неподання або несвоєчасне подання Звіту про пільги застосовуються штрафні санкції, передбачені  ст. 120.1 ПКУ.

Про це вчергове нагадують податківці у листі ДФСУ   від 17.01.2018  № 1390/7/99-99-12-02-04-17 «Про застосування штрафних санкцій за несвоєчасне подання (неподання) звіту про суми податкових пільг».

Насамкінець дещо про особливості  складання та подання Звіту про пільги.

Звіт про суми податкових пільг заповнюється з початку року наростаючим підсумком.

Звіт про пільги подається до контролюючого органу за місцем реєстрації суб’єкта господарювання (тому філії та структурні підрозділи звіт не подають).

Формою звіту і Порядком 1233 не передбачено механізм подання уточнюючого звіту, тому допущені помилки слід виправляти в наступному Звіті в межах року.

Для складання Звіту про пільги слід користуватись затвердженими ДФСУ Довідниками податкових пільг, які містять вичерпні переліки пільг, встановлені Податковим кодексом.

При складанні Звіту про пільги за 2017 рік використовуються наступні довідники: Довідник № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник №85/2 інших податкових пільг станом на 31.12.2017 року.

Для правильного заповнення даних Звіту про пільги щодо ПДВ варто скористатись положеннями наказу ДПАУ від 29.03.2011  № 167 «Про затвердження Порядку визначення сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг  за операціями, які здійснюються на митній території України»

Блокування податкових накладних та розрахунків коригування. Старт- 22,03,18
Внесено зміни у порядок обліку платників податків