РЕЄСТР ОТРИМУВАЧІВ БЮДЖЕТНОЇ ДОТАЦІЇ

14 Березня 2017

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ
ПРО ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ У 2017 РОЦІ
Згідно Прикінцевих положень Податкового кодексу України, з 1 січня 2017 року втратила чинність стаття 209 Податкового кодексу, якою був установлений спеціальний режим оподаткування в галузі сільського, лісового господарства та рибальства.

Натомість  Законом  України  від  20  грудня  2016  року  №  1791-VIII  «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2017  році»  до  Закону  України  від  24.06.2004  №  1877-IV  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»  внесено  розділ  VI,  яким  передбачено  державну  підтримку  виробників  окремих  видів  сільськогосподарської  продукції  шляхом  надання  їм  бюджетної  дотації.

Порядок  розподілу  бюджетної  дотації  для  розвитку  сільськогосподарських  товаровиробників  та  стимулювання  виробництва  сільськогосподарської  продукції  у  2017  році  затверджено  постановою  Кабінету  міністрів  України  від  08.02.2017  року  №  83.

Згідно  затвердженого  порядку,  бюджетна  дотація  виплачується  сільгоспвиробникам  –  платникам  ПДВ,  які  відповідають  критеріям,  визначеним  ст.16-1.1  Закону  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»,  після  їх  внесення  контролюючим  органом  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації.

Для  того,  щоб  потрапити  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації,  сільгоспвиробник  має  подати  до  ДФС  за  місцем  свого  обліку  як  платника  ПДВ  заяву  за  спеціальною  формою.

Міністерство  фінансів  України  наказом    від  23.02.2017  №  275  затвердило  дві  форми  заяв  для  сільгоспвиробників  —  про  внесення  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації  та  про  зняття  з  реєстрації  як  отримувача  бюджетної  дотації.

Заява  про  внесення  сільгоспвиробника  до  Реєстру  (ф.  №  1-РОБД)  заповнюється  та  подається  у  місяці,  який  передує  початку  податкового  періоду,  з  якого  особа  матиме  право  на  отримання  бюджетної  дотації,  протягом  п’яти  календарних  днів  після  закінчення  граничного  строку  подання  податкової  звітності  з  ПДВ,  встановленого  для  місячного  податкового  (звітного)  періоду,  та  розглядається  контролюючим  органом  за  місцем  обліку  особи  як  платника  ПДВ.  У  заяві  за  ф.  №  1-РОБД  зазначаються  підстави  для  внесення  сільгоспвиробника  до  Реєстру  отримувачів  бюджетної  дотації,  а  саме:

·         перелік  видів  діяльності,  КВЕД,  а  також  визначення  основного  виду  діяльності  сільгоспвиробника  (при  цьому  види  діяльності  повинні  відповідати  визначеним  статтею  16-1  Закону  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»);

·         суми  вартості  реалізованої  сільгоспвиробником  сільськогосподарської  продукції  та  її  питома  вага  у  сукупній  вартості  всіх  товарів,  поставлених  протягом  попередніх  12  послідовних  звітних  податкових  періодів  (місяців)  (питома  вага  має  становити  не  менше  75%  сукупної  вартості  всіх  товарів;  для  новоутвореного  суб’єкта,  який  провадить  господарську  діяльність  менш  як  12  календарних  місяців,  питома  вага  сільськогосподарських  товарів  розраховується  за  результатами  кожного  окремого  звітного  періоду).

Підставами  для  подачі  платником  заяви  за  ф.  №  2-РОБД  є  виключно  підстави,  зазначені  у  пункті  16-1.1    Закону  «Про  державну  підтримку  сільського  господарства  України»,  а  саме:

·         зняття  з  реєстрації  як  отримувача  бюджетної  дотації;

·         недотримання  вимоги  щодо  питомої  ваги  вартості  сільськогосподарських  товарів  у  вартості  всіх  поставлених  товарів;

·         прийняття  рішення  про  припинення  шляхом  ліквідації  або  реорганізації;

·         анулювання  реєстрації  платником  ПДВ.

Наказ  набрав  чинності  з  дня  офіційного  опублікування  —  28.02.2017  р.

ПОДАТКОВІ НАКЛАДНІ ЗА НОВОЮ ФОРМОЮ
ПРО ПЕРЕВІРКИ ДЕРЖПРАЦІ У 2017 РОЦІ