О налоговых каникулах и упрощенную декларацию по налогу на прибыль

31 октября 2017

О новой таблице данных налогоплательщика
В M.E.Doc реализована работа с защищенными носителями

Як відомо нашим читачам, 15 серпня 2017 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 592 (постанова КМУ 592), якою затверджено  Порядок переходу платників податку до подання спрощеної податкової декларації з податку на прибуток та форму такої декларації.

 Постанову КМУ 592 видано з метою реалізації положень Закону України
від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

Нагадаємо нашим читачам, що Законом 1797 підрозділ  4  розділу  ХХ «Перехідні положення» ПКУ доповнено новим п.44, яким запроваджуються «податкові канікули» з податку на прибуток для окремих категорій платників на період до 31 грудня  2021 року.

Податкові канікули означають застосування нульової ставки податку на прибуток  платниками,  річний дохід яких не перевищує 3 млн грн, зарплата їх працівників, нарахована за кожний місяць звітного періоду, перевищує 2 мінімальні (тобто, більше 6400 грн) та які відповідають одному із таких критеріїв:

— утворені після 1 січня 2017 року;

— діючі, в яких протягом 3 попередніх років щорічний обсяг доходів не перевищує 3 млн грн, та середньооблікова кількість працівників складала 5-20 осіб;

— зареєстровані платниками єдиного податку до 1 січня 2017 р. та в яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції становив до 3 млн грн, а середньооблікова кількість працівників складала 5-50 осіб.

Дія п. 44 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ не поширюється  на  суб’єктів  господарювання,  утворених після 1 січня 2017 року шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), приватизації та корпоратизації, а також тих, які здійснюють види діяльності, визначені у підпунктах 2.1 – 2.18 цього пункту, зокрема:

— виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів;

— виробництво, оптовий та роздрібний продаж пально-мастильних матеріалів;

— фінансову та страхову діяльність;

— зовнішньоекономічну діяльність (крім діяльності у сфері інформатизації);

— оптову торгівлю і посередництво в оптовій торгівлі;

— діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку.

Платники податку на прибуток, які відповідають вимогам, встановленим пунктом 44 підрозділу 4 розділу ХХ ПКУ, з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2021 року можуть застосовувати нульову ставку податку на прибуток із поданням спрощеної податкової декларації за формою, затвердженою Постановою КМУ 592.

Зазначеним підприємствам для переходу до подання спрощеної декларації з податку на прибуток достатньо подати спрощену податкову декларацію у строк, встановлений для річного звітного (податкового) періоду.

Водночас, якщо за результатами звітного періоду відсутні підстави для застосування нульової ставки, підприємства подають вже основну податкову декларацію із прибутку і оподатковують його за ставкою 18%.

Детальніше про перехід до подання спрощеної податкової декларації з прибутку можна дізнатись із листа ДФСУ від 04.09.2017  № 23407/7/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 592».

Про запровадження податкових канікул податківці писали також у своєму листі від 08.02.2017 № 2991/7/99-99-15-02-01-17 «Про зміни в оподаткуванні податком на прибуток підприємств у 2017 році», розділ «Податкові канікули для окремих категорій платників».

О новой таблице данных налогоплательщика
В M.E.Doc реализована работа с защищенными носителями