О новой таблице данных налогоплательщика

31 октября 2017

Новые формы декларации для плательщиков единого налога
О налоговых каникулах и упрощенную декларацию по налогу на прибыль

В оновленні  програми M.E.Doc 10.01.199 випущено оновлену форму Таблиці даних платника податків – форму J/F1312302 «Додаток до Критеріїв оцінки ступеня ризиків».

Форму Таблиці і особливості її подання змінено у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від від 18.09.2017 № 776 «Про внесення Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (далі – наказ 776).

Згідно повідомлення,  ДФСУ має здійснювати  приймання Таблиці за формою J/F1312302, поданої платниками податків з дотримання вимог наказу 776,   починаючи з 23 жовтня 2017 року.

Оновлену  Таблицю даних платника податку доповнено новими полями «Сільськогосподарський товаровиробник, що до 01 січня 2017 року застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України» та «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений до Реєстру отримувачів бюджетної дотації».

До Таблиці платники подають пояснення, у якому зазначається специфіка господарської діяльності, що має незмінний характер, та, у разі необхідності, посилання на податкову та іншу звітність платника податку.

Наказом 776  встановлено чіткий строк для розгляду ДФСУ інформації з Таблиці — 5 робочих днів.

Також наказом 776 передбачено автоматичне врахування системою Моніторингу Таблиць, поданих сільгосптоваровиробниками, внесеними в Реєстр отримувачів бюджетної дотації, та/або сільгосппідприємствами, які на 31 грудня 2016 року застосовували спецрежим відповідно до чинної ст. 209 ПКУ, і які:

 • мають власну чи орендовану земельну ділянку загальною площею понад 200 га включно станом на 1 січня 2017 року, що задекларована до 20 лютого 2017 року;
 • у яких за період з 1 січня 2017 року не було одночасної зміни засновника і керівника;
 • які зазначили у Таблиці коди постачання (виготовлення) таких груп товарів згідно з УКТ ЗЕД: 01 Живі тварини;
  03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні;
  04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні продукти тваринного погодження, в іншому місці не зазначені;
  07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби;
  08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь;
  10 Зернові культури;
  12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і фураж.

Зверніть увагу!

Податківці у своєму повідомленні наголошують, що інформація з Таблиці враховуватиметься СМ КОР автоматично лише у разі, якщо Таблиця не міститиме коди послуг згідно з ДКПП або коди товарів згідно з УКТ ЗЕД, відмінні від груп товарів, визначених наказом 776.

Принагідно повідомляємо нашим читачам, що на сайті Міністерства фінансів України оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних».

Черговими змінами,  зокрема,  передбачено  автоматичне врахування Таблиці для платників, у яких:

 • значення показників D та P, розрахованих у порядку, наведеному у пп. 4 п. 5 цих Критеріїв, мають такі розміри: D>0,02, P < Pм * 1,3.  Значення показників D та P обраховуються ДФС автоматично кожного 10 числа календарного місяця, наступного за звітним, та стають доступними платнику в Електронному кабінеті;
 • обсяг постачання товарів/послуг у ПН/РК, складених з 1 січня 2017 року в Реєстрі, зазначених в інформації згідно з додатком до цих Критеріїв, становить понад 25% від загального обсягу постачання за відповідний період.
Новые формы декларации для плательщиков единого налога
О налоговых каникулах и упрощенную декларацию по налогу на прибыль