Обновление программы до версии 11.02.064

30 декабря 2021

Обновление программы до версии 11.02.065
Обновление программы до версии 11.02.063

Отчетность

 

Рестр отчетов

 

1. Добавлена возможность копирования значений полей в подписанных/отправленных отчетах, которые недоступны для редактирования.

Эти доработки также выполнены для документов в модуле Звітність — Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) (с возможностью просмотра и копирования значений полей, которые заполняются с помощью текстового редактора).

2. Настроена возможность одновременного открытия нескольких отчетов за различные периоды в случае создания пакета Декларации по НДС на основании Реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

1. Добавлена возможность отправки пакета отчетов консультанту. В главном меню Файл добавлена команда Відправити консультанту.

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 1

На выполнение команды выбранный пакет отчетов отправляется контрагенту, ЕГРПОУ которого указано в ярлыке пакета. Функция доступна при наличии у указанного консультанта лицензии Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) — Аудитор (повна).

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 2

2. Для аудиторов и консультантов реализована возможность редактирования скопированных документов, при наличии лицензии Фінансова звітність за МСФЗ (формат iXBRL) — Аудитор (повна).

3. При копировании документов настроен перенос в скопированный документ даты отчетного периода, которая была выбрана пользователем.

4. Оптимизирована обработка данных во время формирования файлов iXBRL при использовании 32-разрядной версии Windows. Для корректного формирования файлов iXBRL больших объемов рекомендовано использовать 64-разрядную версию Windows.

1. Реализовано закрепление наименований граф и строк:

• I8241801 [824180] Примітки — Сільське господарство;

• R8241801 [824180] Примітки — Сільське господарство;

• I8231801 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;

• R8231801 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;

• R8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань.

2. Откорректирована работа контроля:

• B8005002 [800500] Примітки — Перелік приміток.

3. Удалены теги в iXBRL и контроли с другими формами для показателей в графе таблицы Усі часові інтервали d формах: I8100001, R8100001, X8100001, Y8100001, B8100002, а также соответствующие контроли в формах: I2100001, R2100001, I8001001, R8001001, X8001001, Y8001001.

4. Добавлена текстовая надпись в гривнах для показателей на акцию на бланках и в iXBRL:

• X8100001 [810000] Примітки — Корпоративна інформація та Звіт про відповідність вимогам МСФЗ;

• R8341201 [834120] Примітки — Угоди про платіж на основі акцій.

5. Для показателей влияния ставки налогообложения (%) добавлена возможность отображения внесенных «0»:

• I8351101 [835110] Примітки — Податки на прибуток.

6. Изменено наименование граф с Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, соответственно изменен текст протоколов проверки во всех формах пакета R.

7. Добавлены новые поля для сравнительного периода в таблице:

• I8180001 [818000] Примітки — Пов’язана сторона;

• R8180001 [818000] Примітки — Пов’язана сторона;

• X8180001 [818000] Примітки — Пов’язана сторона;

• Y8180001 [818000] Примітки — Пов’язана сторона.

8. Добавлена нумерация полей на бланке:

• B3901102 [822390-11] Примітки — Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами.

9. Изменена высота текстовых полей в электронной форме, удалено отображение «0» при переносе данных из пустых граф дополнительными программами обработки:

• X8221001 [822100] Примітки — Основні засоби;

• Y8221001 [822100] Примітки — Основні засоби.

10. Изменены алгоритмы расчетов и контролей в зависимости от типа отчета (отчет/консолидированный отчет):

• I6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;

• X6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;

• Y6100001 [610000] Звіт про зміни у власному капіталі;

• I8610001 [861000] Примітки — Аналіз іншого сукупного доходу за статтями.

11. Удалена перезапись на ЕГРПОУ аудитора при открытии ярлыка: I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.12.2021 р.; подача — ежеквартально и по необходимости:

• FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів.

В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ добавлен новый справочник Показники форми FM2JX.

 

Государственная налоговая служба

 

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 14 декабря 2020 года № 764 «Про затвердження форми та Порядку заповнення Звіту в розрізі країн міжнародної групи компаній» добавлены новые версии бланков, подача — в течение двенадцати месяцев после завершения финансового года:

• J1800201 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній;

• J1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території);

• J1820201 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі відповідної держави (території).

2. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 09.06.2021 г. № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» добавлены новые формы, период подачи — І — ІV Квартал. Впервые по новой форме Налоговые декларации по налогу на прибыль предприятий по договорам о распределении продукции подаются за ІV Квартал 2021 года:

• J0109301 Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193101 Додаток ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193201 Додаток ПН до рядка 07 ПН Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193301 Додаток КВ до рядка 03 КВ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193401 Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193501 Додаток ТЦ до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції;

• J0193601 Додаток ВП до рядків 08 — 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції.

3. Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — с 01.01.2022 г.; период подачи — по необходимости:

• J1312105 Форма №1-ОПП Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);

• J/F1312203 Форма №17-ОПП Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку;

• J1315403 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу);

• F1314103 Форма №5-ОПП Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність).

4. Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2022 г.; подача — по необходимости:

• J1610101 Повідомлення про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою — резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

5. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 р.; подача — по необходимости:

• J1315601 Форма № 1-РОН Заява про реєстрацію як платника податку на додану вартість особи-нерезидента;

• J1315701 Форма № 2-РОН Заява про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента;

• J1415801 Форма № 3-РОН Рішення про анулювання реєстрації як платника податку на додану вартість особи-нерезидента;

• J1456101 Інформаційне повідомлення про реєстрацію платником податку на додану вартість (П1);

• J1456201 Інформаційне повідомлення про відмову в реєстрації (перереєстрації) як платника податку на додану вартість (П2);

• J1456301 Інформаційне повідомлення про перереєстрацію (внесення змін до облікових відомостей) платника податку на додану вартість (П3);

• J1457101 Інформаційне повідомлення про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість (П4);

• J1457201 Форма № 4-РОН Рішення про відмову в анулюванні реєстрації як платника податку на додану вартість за заявою особи-нерезидента.

6. Обновлен электронный формат xsd. Для поля графы 6 таблицы Декларации реализована возможность внесения целого числа либо числа с 5 знаками поле запятой:

• J/F0207704 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари;

• J/F0208904 Декларація про встановлені виробником або імпортером максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари.

7. Обновлен электронный формат xsd:

• F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;

• F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки.

8. Оновлены электронные форматы бланков:

• J/F1315501 Форма № 34-ОПН Зaпит про надання довідки про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру.

 

Государственная казначейская служба

 

Обратите внимание, автоматическое заполнение поля КАТОТТГ в бланках, реализованных на выполнение приказа Министерства финансов Украины от 20.12.2021 года № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», осуществляется при наличии установленной отметки и заполненного поля Код за КАТОТТГ в Карточке предприятия раздел Додатково. Также значения поля в бланках можно заполнять вручную.

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 3

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.10.2021 г., период подачи — ежемесячно, І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год.

• FROSDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (спеціальний фонд);

• FROSKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (спеціальний фонд);

• FROZDB02 Розшифровка дебіторської заборгованості (загальний фонд);

• FROZKD02 Розшифровка кредиторської заборгованості (загальний фонд).

1. Реализована возможность экспорта в формате ГКСУ отчетов за период 2021 год:

• F2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• F4_1KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• F4_2KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• F4_3KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• F4_4KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

• F7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KD1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7KD1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F2KM46 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• F4_1KM46 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• F4_2KM46 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• F4_3KM46 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• F7KMZ46 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KMS46 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KM1S46 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7KM1Z46 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• FINB0011 Форма №1-дс Баланс;

• FINR0011 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

• FING0011 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

• FINV0011 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

• FINP0011 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

• FRD26025 Додаток 26 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;

• FRD20027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

2. Реализован экспорт 7-х форм в формате ГКСУ для периода 2021 год:

• F7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KD1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7KD1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7KMZ46 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KMS46 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7KM1Z46 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7KM1S46 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

 

Первичные документы

 

Реестр налоговых документов

 

1. Реализовано автоматическое заполнение поля Код ознаки джерела податкового номера контрагента при создании НН с помощью функции Створити на основі. Поле заполняется значением, которое указано в Карточке контрагента.

2. Добавлена возможность отбора НН/РК,которые содержат заданный код УКТВЭД и/или ДКПП. На панели Фільтр добавлены поля Код УКТЗЕД и Код ДКПП. Чтобы отобразить/скрыть поля, воспользуйтесь кнопкой Налаштування фільтра.

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 4

3. В окне предупреждения, которое открывается при попытке отправить импортированные документы без проверки, реализована возможность отменить операцию отправки без изменения статуса документов. В окне сообщения добавлена кнопка Відмінити.

4. Настроено отображение значений Код УКТЗЕД и Код послуги для полученныхх НН/РК при использовании СУБД Oracle.

 

Учет акцизного налога

 

Показатели уровнемеров/расходомеров

 

Откорректировано отображение показателей уровнемеров/расходомеров при автоматическом обновлении данных, настроенном в модуле Адміністрування — Параметри системи — Налаштування API акциз.

 

СЭВ ОИВ

 

Добавлен новый раздел СЕВ ОВВ

 

Раздел предназначен для обмена электронными документами между субъектами хозяйствования, которые подключены к СЭВ ОИВ (системе электронного взаимодействия органов исполнительной власти) и используют платформу ПТАХ для документооборота.

Раздел содержит модуль Реєстр документів СЕВ ОВВ, в котором возможно создавать документы с вложеними разных форматов, подписывать их ЭП и отправлять получателям.

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 5

В Реестре документов СЭВ ОИВ доступны функции:

— создания документов в форматах СЭВ ОИВ;

— регистрация входящих/исходящих документов;

— отклонение/согласование полученных документов;

— создание ответа на основании входящего документа;

— отправка документов получателям.

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 6

Настройка подключения сервиса СЭВ ОИВ осуществляется с помощью раздела: Адміністрування — Параметри системи — Налаштування СЕВ ОВВ.

 

Обновление программы до версии 11.02.064 — Фото 7

Для подписания документов в разделе Адміністрування — Параметри системи — Підпис добавлен новый комплект подписей СЕВ ОВВ.

 

Зарплата

 

Настройки

 

Обновлены справочники на 2022 год:

— Мінімальна заробітна плата;

— Прожитковий мінімум;

— Прожитковий мінімум (діти);

— Свята.

 

Справочники

 

Обновлен справочник Перелік операцій з утилізації відходів.

Вниманию пользователей. На исполнение приказа Министерства финансов Украины от 20.12.2021 года № 694 «Про затвердження Змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» автоматическое заполнение поля КАТОТТГ в бланках производится при наличии установленной отметки и заполненного поля Код за КАТОТТГ в Карточке предприятия раздел Додатково. Также значения поля в бланках можно заполнять вручную.

 

ГНС (бюджет)

 

Бюджетная, сметная и специальная управленческая отчетность для подведомственных организаций Государственной фискальной службы (областные и региональные подразделения, таможни)

 

Обратите внимание, автоматическое заполнение поля КАТОТТГ в бланках производится при наличии установленной отметки и заполненного поля Код за КАТОТТГ в карточке предприятия раздел Додатково. Также значения поля в бланках можно заполнять вручную.

1. добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2021 г., период подачи — Год:

• FN2KD46 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• FN41KD46 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• FN42KD46 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• FN43D146 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

• FN43KD46 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• FN44KD46 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

• FN7D1S46 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• FN7D1Z46 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• FN7KDS46 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• FN7KDZ46 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• FND18S27 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

• FND18Z27 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;

• FND19S27 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

• FND19Z27 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість;

• FNRD1027 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;

• FNRD1127 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;

• FNRD1227 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;

• FNRD1327 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;

• FNRD1427 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;

• FNRD1527 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;

• FNRD1627 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;

• FNRD1727 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України;

• FNRD1728 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);

• FNRD2027 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;

• FNRD2127 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя.

2. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2021 г., период подачи — Год:

• FNFINB11 Форма №1-дс Баланс;

• FNFING11 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

• FNFINP11 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;

• FNFINR11 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

• FNFINV11 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

3. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2021 г., период подачи — Год:

• FN06IN01 Додаток 6 Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів до Державної податкової служби України та Державної митної служби України;

• FN07IN01 Додаток 7. Інформація щодо передачі Державною фіскальною службою України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги до Державної податкової служби України та Державної митної служби;

• FN08IN01 Додаток 8. Інформація щодо отримання нефінансових активів від Державної фіскальної служби України;

• FN09IN01 Додаток 9 Інформація щодо отримання від Державної фіскальної служби України нефінансових активів в рамках міжнародної технічної допомоги Державною податковою службою України та Державною митною службою;

• FN10ZA01 Дод.10 Залишки невикористаних асигнувань;

• FNDNKI03 Додаток 3. Довідка про рух незавершених капітальних інвестицій;

• FNDRGD03 Додаток 4. Довідка про рух грошових документів та готівки в касі;

• FNDRVZ03 Додаток 5. Довідка про рух виробничих запасів;

• FNDKRR02 Довідка про курсову різницю;

• FNDZFR12 Довідка про зміну фінансового результату.

 

Министерство энергетики Украины

 

Отчеты о плановых и фактических показателях хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.10.2021 г.; подача — за 2021 год; в новой форме наименование строки Код КОАТУУ изменено на Код КАТОТТГ:

• EV005404 Додаток №24. Інформація пpо пiдприємство.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты о плановых и фактических показателях хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Обновлены контроли для форм, созданных за период 2021 год:

• MK881001 Дод.1. Розшифровка дебіторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;

• MK882001 Дод.2. Розшифровка кредиторської заборгованості за загальним та спеціальним фондом;

• MK884001 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки;

• MK885001 Дод.5. Інформація про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за звітний період (рік).

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

1. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г.; начало подачи форм — І Квартал 2022 года; период подачи — І Квартал, І Поугодие, 9 Месяцев, Год:

• MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. В соответствии с приказом Государственнйо службы статистики Украины от 25.06.2021 г. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ежеквартально:

• MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

3. Реализован контроль значения строки Разом графы 7 на равенство значению строки 18.1 формы MOU90702, начиная с І Квартала 2022 г.:

• MOU90501 Додаток 5. Довідка щодо сплати податків та обов’язкових зборів.

4. Реализован автоматический перенос данных и контроли с формой MOU90702:

• MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины от 25.06.2021 г. № 135 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ежеквартально:

• UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

 

Обновление программы до версии 11.02.065
Обновление программы до версии 11.02.063