Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.066

21 января 2022

Обновление программы до версии 11.02.067
Обновление программы до версии 11.02.065

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

1. Для оптимизации объема базы данных и увеличения быстродействия обработки данных при использзовании БД Firebird реализована возможность переноса в архив пакетов документов:

• «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603);

• «Повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріям ризиковості платника податку» (J/F1314901);

• «Таблиця даних платника податків на додану вартість» (J/F1312303);

• «Скарга на рішення про відмову у реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J/F1313203).

В архив переносяться главный документ пакета, а также «Документи довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102), входящие в состав пакета.

Возможность перемещения в архив доступна для пакетов документов, имеющих статус Прийнятий либо Неприйнятий.

Для перемещения в рахив пакета документов необходимо установить состояние обработки Архів, выбрав пункт контекстного меню Помістити в архів лио пункт главного меню Файл — Помістити в архів.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 1

Если в разделе программы Адміністрування — Архівування документів установлена опция Архівування періодів, документы, для которых установлено состояние обработки Архів, автоматически переносяться из базы программы в файлы архивов, в соответствии с установленными настройками архивирования.

В окне открытого документа, имеющего состояние обработки Архів, на вкладке Наступні дії в разделе Стан звіту добавлено сообщение «Документ знаходиться в архіві».

2. В таблице Реестра отчетов добавлена колонка Архів, в которой устанавливается отметка для документов, имеющих состояние обработки Архів.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 2

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Настроено отображение консолидированных отчетов в реестре документов МСФО при использовании СУБД Oracle.

1. Для показателей влияния ставки налогобложения (%) добавлена возможность отображения внесенных «0»: Х8351101, R8351101, Y8351101, B8351102 [835110] Примітки — Податки на прибуток.

2. Изменено название граф с Попередній звітний період на Порівняльний звітний період, соответственно изменен текст протоколов проверки во всех формах пакетов Х и В.

3. Добавлено автоматическое заполнение названия отчета для файла iXBRL в соответствии с периодом и сохранения отредактированного наименования предприятия при копировании ярлыков пакетов I0001002, R0001002, X0001002, Y0001002, B0001002.

4. Добавлена текстовая надпись в гривнах для показателей на акцию на бланках и в iXBRL:

• Y8245001, R8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань.

5. Для контрорлей с другими формами реализовано применение контролей при условии, если поля, которые проверяются, не являются пустыми в обеих формах:

• B2200002, Y2200001, X2200001 [220000] Звіт про фінансовий стан, у порядку ліквідності;

• B8001002, Y8001001, X8001001, I8001001 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;

• R2100001 [210000] Звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні.

6. Для файла iXBRL откорректировано визуальное отображение названий показателей в отчетах 823000-2, 823000-3, 819100, 710000.

 

Государственная налоговая служба

 

1. Добавлены новые версии бланков, подача — по необходимости:

• J/F1312004 № 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

Для новой версии форм реализована дополнительная программа обработки для создания «Заяви на реєстрацію платника акцизного податку» (J/F1304102). Программа обработки доступна в окне открытого документа на вкладке Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Створити Заяву про реєстрацію платника акцизного податку.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 3

2. На выполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 17 июня 2015 г. № 413 (с изменениями, внесенными согласно Постановления КМУ от 28 дкабря 2021 г. № 1392) добавлены новые формы, подача — по необходимости:

• J/F3001002 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

1. Увеличено максимальное количество символов до 500 в полях формы. Откорректирована печать в PDF:

• J1610101 ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення факту, що свідчить про володіння фізичною (юридичною) особою — резидентом України часткою в іноземній юридичній особі.

2. Обновлен электронный формат xsd. Отменено обязательное заполнение п.2 «Серія (за наявності) та номер паспорта для ідентифікації платника єдиного внеску у Пенсійному фонді України»:

• F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0142012 Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;

• F0142112 Додаток ЄСВ 3. Розрахунок збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки.

 

Государственная служба статистики

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г.:

• S0423118 1-П (ю). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

• S0423119 1-П (ф). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;

• S0400412 1-ПЕ (місячна) Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості;

• S0701115 1-кб (місячна) «Звіт про виконання будівельних робіт»;

• S1600214 2-етр. Звіт про роботу міського електротранспорту;

• S1605113 51-авто. Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

• S1805110 51-вод. Звіт про роботу підприємства водного транспорту;

• S2105112 51-ЦА. міс. Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства;

• S0603208 1-опт (міс). Звіт про обсяг оптового товарообороту;

• S0600116 1-торг. Звіт про товарооборот торгової мережі;

• S2305210 12-труб. Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами;

• S2703011 37-сг. Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

• S2702414 24-сг (міс). Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин;

• S2701415 21-заг (міс). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;

• S2700510 1-зерно (місячна) Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання;

• S1904110 4-мтп (міс). Звіт про використання та запаси палива;

• S0301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);

• S0220102 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці;

• S0401210 1-ціни (пром). Звіт про ціни виробників промислової продукції.

 

ФСЗИ

 

Откорректирован расчет строки 05:

• S0302006 №10-ПОІ (річна) Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю.

 

Госпродпотребслужба

 

На выполнение приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 10.02.2016 г. № 39 «Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам» добавлена новая форма, без возможности подачи в электронном виде:

• DPSS0001 ЗАЯВА про державну реєстрацію потужності.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. В таблице реестра реализовано отображение дополнительной информации для документов, находящихся на доподписании. Добавлены колонки:

• Відправлено на допідписання, ПІБ — содержит ФИО всех подписантов, которые указаны в настройках;

• Дата відпр. на допідписання — дата отправки документа на доподписание;

• К-сть днів на допідписанні — количество дней, которое документ находился на доподписании.

Колонки отображаются в таблице, если в выбранном периоде э хотя-бы один документ, отправленный на доподписание.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 4

2. Оптимизировано быстродействие механизма архивирования первичных документов.

 

Реестр налоговых документов

 

1. Окорректировано копирование Налоговой накладной из открытого вида при использовании PostgreSQL.

2. Оптимизирована работа с большим объемом данных в реестре для БД PostgreSQL.

 

Учет НДС

 

Реестр выданных и полученных налоговых документов

 

Откорректирована работа с документами в Реестре выданных и полученных налоговых документов при использовании PostgreSQL.

 

Справочники

 

Сотрудники

 

Реализована возможность печати в разделах Пайовики и Інші. Печать выполняется по нажатию кнопки на панели инструментов либо на выполнение команды главного меню Файл — Друк.

 

Карточка предприятия — Счета

 

В окне Банківські рахунки добавлено поле Код для ввода значения ЕГРПОУ банка.

Значение можно выбрать из подключенного справочника Банки. В окне справочника Банк добавлена колонка Код, которая содержит ЕГРПОУ банка.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 5

1. В соответствии с приказом Министерства экономики Украины от 25.10.2021 г. № 810 «Про затвердження Зміни № 10 до національного класифікатора ДК 003:2010» обновлен справочник Класифікатор професій ДК 003:2010.

2. Согласно приказа Министерства финансов Украины от 30.12.2021 г. № 727 «Про внесення змін до відомчої класифікації видатків державного бюджету» обновлен справочник Коди відомчої класифікації видатків(КВК).

3. Согласно приказа Министерства развития общин и территорий Украины України № 267 от 26.10.2020 г. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» обновлен справочник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

4. В окне справочника Господарські одиниці/Акцизні склади, которое открывается при заполнении форм, добавлена колонка Ідентифікатор об’єкта оподаткування.

 

Обновление программы до версии 11.02.066 — Фото 6

Администрирование

 

Управление ролями

 

В окне предупреждения, которое открывется при попытке закрыть вкладку роли без сохранения изменений, реализована возможность вернутся к редактированию настроек по нажатию кнопки «Х» в заголовке окна сообщения.

 

Журнал событий

 

Добавлено сохранение колонки Ім’я ПК при экспорте реестра Журнала событий в формате Excel.

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за дкабрь 2021 г. — 100,6 %.

 

Отчеты

 

Реализовано автоматическое заполнение отчета S0301013 1-ПВ (місячна).

 

Мастер заполнения данных о предприятии

 

Откорректирована проверка почтового индекса для юридических адресов при добавлении предприятия на основании сертификатов, при условии, если отсутствует сертификат печати.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. К условиям контроля по строкам 8030 и 8040 графы 1 добавлен прожиточный минимум на 01.01.2022 г.:

• SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

2. Реализовано автоматическое заполнение и контроли граф 4 и 7 с формой S0301013 и графы 10 с формой SS220102, начиная с І Квартала 2022 года:

• SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

К условиям контролей по строкам 8030 и 8040 графы 1 добавлен прожиточный минимум на 01.01.2022 г.:

• MOU31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

К условиям контролей по строкам 8030 и 8040 графы 1 добавлен прожиточный минимум на 01.01.2022 г.:

• UOP31118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

 

Обновление программы до версии 11.02.067
Обновление программы до версии 11.02.065