Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.068

02 февраля 2022

Обновление программы до версии 11.02.069
Обновление программы до версии 11.02.067

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

1. Реализована возможность выбирать отчет для переноса показателей из предыдущей версии формы в форму J0138104 «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» с помощью команды Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Перенес. даних з J0138103.

Для переноса данных:

1) создайте новый отчет J0138104 «Додаток до податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи» и заполните поле Код земельної ділянки за КОАТУУ;

 

Обновление программы до версии 11.02.068 — Фото 1

2) в окне открытого нового отчета на вкладке Наступні дії выполните команду Виконати додаткову програму обробки — Перенес. даних з J0138103;

 

Обновление программы до версии 11.02.068 — Фото 2

3) в открывшемся окне установите отметку в строке отчета, из которого необходимо перенести данные, обратите внимание, возможно выбрать только один отчет, КОАТУУ выбранного отчета J0138103 должно совпадать с кодом КОАТУУ в новом отчете J0138104.

2. Откорректировано наименование справочника пользователя, который используется для заполнения графы 3 формы «Дод.5 Розрахунок сум ПДВ, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)» (J/F0299323).

3. Настроено открытие Реестра отчетов при использовании СУБД Firebird 2.1.

4. Восстановлена возможность внесения значения в графу 6 раздела 10 документа S0400120 «1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства».

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Увеличено до 15 максимальное количество символов для ввода в графе 14:

• J/F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Откорректировано открытие и импорт (в формате «для обміну звітністю») документа E0400I01 «Додаток 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів» при использовании БД PostgreSQL.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

1. Добавлена текстовая надпись в гривнах для показателей на акцию в бланках и в iXBRL:

• Х8245001 [824500] Рахунки відкладених тарифних коригувань.

2. Для контролей с другими формами реализовано применение контролей при условии, если проверяемые поля не являются пустыми в обеих формах: X8230101, I8230101, R8230101, Y8230101, B8230102 [823000-1] Примітки — Оцінка справедливої вартості активів.

3. Откорректированы наименования шагов в электронной форме: X6100001, R8245001.

4. Откорректирован текст протокола проверки предупреждений/контролей: I3900101, R3900101, Y3900101, I8380001, X3900101.

5. Настроено позиционирование внешних контролей: R901501, I3901501, X3901501.

6. Изменены расчеты и контроли для показателя Власний капітал в зависимости от типа отчета Y8610001, X8610001.

7. Изменены внутренние обязательные контроли значений больше, меньше или равных 0 на информативные предупреждения, также изменен текст протокола предупреждения: X8231801.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 р., период подачи — ежемесячно, термін подання — до 25 числа місяця, наступного за звітним місяцем:

• CR200002 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

• CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

• CR400002 Дані про доходи та витрати кредитної спілки;

• CR500002 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок;

• CR110002 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами.

Реалізовано можливість експорту в Excel за допомогою команди вкладки Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Експорт в Еxcel у відкритому вікні форм:

• CR200002 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;

• CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

• CR400002 Дані про доходи та витрати кредитної спілки.

3. У розділі Довідники — Загальні довідники — НБУ оновлено довідники станом на 01.01.2022 р.:

• Показники форми CR5;

• Показники форми CR11.

4. У розділі Довідники — Загальні довідники — НБУ додано нові довідники:

• Показники форми CR2;

• Показники форми CR4;

• Показники форми CR3.

 

Державна податкова служба

 

1. Добавлены новые формы, подання — у разі потреби:

• J/F1318501 Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання спирту до/з Єдиного Державного реєстру;

• J/F1318601 Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів до/з Єдиного Державного реєстру;

• J/F1418501 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (Спирт);

• J/F1418601 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (оптові, роздрібні партії);

• J/F1418701 Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання (виноматеріали);

• J/F1500601 Витяг з розпорядження про виключення місця зберігання.

Реалізовано можливість створення Заяв та перегляду Витягів (надходять від ДПС) у модулі програми Облік акцизного податку — Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

Для форм J/F1318501 та J/F1318601 додано можливість створення у пакеті «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102).

2. Добавлены новые формы:

• J/F1415501 Форма N 34-ОПП Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру*.

Форми надходять від ДПС.

3. Оновлено електронний формат .xsd:

• F0103804 Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи.

4. Відкориговано автоматичне заповнення поля Керівник (ініціали та прізвище) прізвищем та ініціалами підписанта:

• J/F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів).

 

Державна служба статистики

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 р.:

• S0435004 1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг;

• S2601005 1-послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг (квартальна);

• S1616010 31-авто. Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення;

• S1803110 31-вод. кв. Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом;

• S0600319 3-торг. Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі;

• S0601316 1-опт (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі;

• S1000216 2-інвестиції. Звіт про капітальні інвестиції (квартальна);

• S2700915 11-заг. Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства;

• S2701115 13-заг. Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства;

• S0501410 14-ЗЕЗ. Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу;

• S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг;

• S1001015 10-зез. Звіт підприємства з іноземними інвестиціями;

• S1001313 13-зез. Звіт підприємства про інвестиції за кордон;

• S0301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);

• S0800111 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна). Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг;

• S0700505 1-ціни (житло). Звіт про ціни на ринку житла;

• S1615209 51-пас (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті;

• S1605310 51-вант (2 рази на рік) Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі;

• S0700554 1-газ (піврічна). Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам;

• S0700614 1-електроенергія (піврічна). Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам.

У розділі Довідники — Загальні довідники — Статистика додано новий довідник ОНП-2020 (без можливості редагування). Довідник підключено до форми S0435004 «1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг».

 

ФСС України

 

Реалізовано можливість заповнення Додатка 1.1 та Додатка 1.3 на основі даних електронних лікарняних, що були завантажені у форматі XML з порталу ПФУ. Перенесення даних виконується по команді Заповнити на основі електронного лікарняного на вкладці Наступні дії у вікні відкритого документа:

• C1100101 Заява-розрахунок.

 

Обновление программы до версии 11.02.068 — Фото 3

Державна казначейська служба

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ежемесячно:

• F2MD25 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• F2MVAL25 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• F43MD125 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

• F4_1MD25 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• F4_2MD25 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• F4_3MD25 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• F4_4MD25 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

• F7MD1S25 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MD1Z25 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MDZ25 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MDS25 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F2MM25 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;

• F4_1MM25 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• F4_2MM25 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• F4_3MM25 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• F43MM125 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);

• F7MM1S25 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MM1Z25 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MMS25 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MMZ25 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Реализован экспорт 7-и форм в формате ГКСУ, начиная с января 2022 года:

• F7MDS25 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MDZ25 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MMS25 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MMZ25 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• F7MD1S25 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MD1Z25 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MM1S25 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• F7MM1Z25 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

Откорректирован экспорт Расходной накладной в формате DBF(III, VII) с типом файла win-1251 по команде главного меню Файл — Експорт — Універсальний експорт.

 

Реестр налоговых документов

 

Доработан механизм отображения «Квитанції про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних» (J/F1490902) на стороне покупателя в виде отдельного документа, в случае отсутствия НН/РК в базе программы.

 

Реестр шаблонов отчетов

 

Настроено использование шаблона отчета MFBZF301 «Бюджетний запит, Додаток 3 загальний» при работе с БД PostgreSQL и СУБД Oracle.

 

Учет акцизного налога

 

Реестр лицензий и мест хранения (спирт, алкоголь, табак)

 

Название модуля Реєстр ліцензій (спирт, алкоголь, тютюн) изменено на Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

В Реєстрі ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн) выполнена доработка для отображения информации новых форм «Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання спирту до/з Єдиного Державного реєстру» (J/F1318501) и «Заява про внесення/внесення змін/виключення місць зберігання алкогольних напоїв та/або тютюнових виробів до/з Єдиного Державного реєстру» (J/F1318601):

1) добавлены колонки в блоке Документ:

• Індивідуальний № МЗ — содержит значение граф Індивідуальний номер місця зберігання;

• Код продукції — содержит значение графы Код спирту форм J/F1318501 и графы Код продукції форм J/F1318601;

• Вид продукції — содержит значение графы Вид спирту форм J/F1318501 и графы Вид продукції форм J/F1318601;

• Адреса — содержит значение графы Адреса місця зберігання.

 

Обновление программы до версии 11.02.068 — Фото 4

2) в колонке реестра Дія добавлено отображение данных граф (при наличии соответствующнй отметки в формах):

• Внесення місця зберігання;

• Внесення змін до ЄДР;

• Виключення місця зберігання.

 

Обновление программы до версии 11.02.068 — Фото 5

На панели Фільтр добавлена возможность отбирать документы по значению поля Дія и Індивідуальний № МЗ.

Добавлен новый справочник Види продукції (без возможности редактирования). Справочник используется при заполнении новых форм модуля Облік акцизного податку — Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн).

На выполнение Закона Украины № 1914-IX от 30.11.2021 г. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесены изменения в справочники:

• Підакцизні товари (новий);

• Коди УКТ ЗЕД пального.

 

Администрирование

 

Журнал событий

 

Добавлена фиксация событий удаления из Корзины документов Реестра документов РРО и документов модуля Учет акцизного налога.

 

ДФС (бюджет)

 

Бюджетная, сметная и специальная управленческая отчетность для подведомствыенных организаций Государственной фискальной службы (обласные и региональные подразделения, таможни)

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ежемесячно:

• FN41MD25 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;

• FN42MD25 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

• FN43MD25 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;

• FN44MD25 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;

• FN7D1Z25 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• FN7MDS25 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• FN7MDZ25 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Реализована возможность автоматического заполнения данными из аналогичных форм проекта МОУ с помощью команды в окне открытого документа Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки:

• SD300101 Додаток 1;

• SD300201 Додаток 2;

• SD300303 Додаток 3;

• SD300401 Додаток 4;

• SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Внесены изменения в название бланка и в текст на бланке:

• PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств.

3. Для формы:

• DI000001 Дивіденди.

раеализовано автоматическое заполнение и контроли с соответствующими графами форм S0100114 и S0100214 для І — IV Квартала 2022 года.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты о плановых и фактических показателях хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Укрианы (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ежемесячно:

• K7MDS25 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• K7MDZ25 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;

• K7MD1S25 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;

• K7MD1Z25 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

На выполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 14.04.2021 г. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• MOU02005 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;

• MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

1. На выполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 14.04.2021 г. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» внесены изменения во внешний вид форм:

• MOU01002 Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

• MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• MOU11002 Дод.11. Інформація щодо суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

2. Для формы:

• MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

• реализовано автоматическое заполнение и контроли граф 4 и 6 с графами 12 и 9 формы MOU03005, начиная с І Квартала 2022 года;

• реализованы дополнительные условия контролей с формой MOU02005 для неработающих учреждений, начиная с І Квартала 2022 года.

3. Реализовано автоматическое заполнение и контроли с соответствующими графами формы MOU02005, начиная с І Квартала 2022 г.:

• MOU30101 Додаток 1;

• MOU30302 Додаток 3;

• MOU30401 Додаток 4.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

На выполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 14.04.2021 г. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

• UOP02005 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;

• UOP03006 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

1. На выполнение приказа Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 14.04.2021 г. № 767 «Про затвердження Змін, що вносяться до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» внесены изменения во внешний вид форм:

• UOP01002 Дод.1. Перелік критеріїв оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

• UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реализовано автоматическое заполнение и контроли граф 4 и 6 с графами 12 и 9 формы UOP03006, начиная с І Квартала 2022 года:

• UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Для формы:

• UOP00110 Фінансовий план.

• добавлен контроль на заполнение динамических строк названием статьи из Справочника с большой буквы Інше;

• реализованы контроли в 6000-х строкахз графы 3 с формами UOP10112 и UOP11110, начиная с периода 2022 Год.

 

 

Обновление программы до версии 11.02.069
Обновление программы до версии 11.02.067