Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.069

14 февраля 2022

Обновление программы до версии 11.02.070
Обновление программы до версии 11.02.068

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Обновлены контроли в формах формах:

• J/F0510407 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;

• J/F0510507 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлены контроли в формах:

• CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки;

• CR500002 Дані для розрахунку необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених позичок;

• CR110002 Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів та обмежень щодо ризиків за операціями з фінансовими активами.

 

Государственная налоговая служба

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2022 г., подача — по необходимости:

• F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

1. Обновлены электронные форматы:

• F0100112 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0100212 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0100412 Податкова декларація про майновий стан і доходи;

• F0111912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0121912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

• F0141912 Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

В формах F0111912, F0121912, F0141912 «Додаток ЄСВ 1 …» отменено обязательное заполнение поля Номер розрахунку в періоді.

2. Реализована возможность переноса данных из соответствующих форм финансовой отчетности (FINB0011, FINR0011, FING0011, FINV0011, FINP0011) с помощью команды Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки в окне открытого документа:

• J0903203 Форма №1-дс Баланс;

• J0903303 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;

• J0903403 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;

• J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;

• J0903602 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

3. Обновлены электронные форматы:

• J1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

4. Обновлены электронные форматы. Изменена точность значения корректирующего коэффициента, который применяется к ставкам рентной платы (строка 7), до 4-х знаков после запятой:

• J/F0821005 Дод.10-1 Розрахунок з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами.

 

Государственная служба статистики

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — Год:

• S0702100 № 1-зез (буд) (річна) Розширений звіт про експорт — імпорт послуг з будівництва;

• S0305101 Анкета № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) Анкета обстеження економічної діяльності підприємства;

• S0305201 Анкета № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) Анкета обстеження стану економічної активності підприємства.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

Откорректирован механизм создания и обработки редакции входящего первичного документа при работе с СУДБ Oracle.

 

Справки государственных органов

 

Информационная справка

 

Настроен импорт входящего документа «Витяг щодо суми податку, на яку платник податку на додану вартість має право зареєструвати податкові накладні» (J/F1401206) при работе с PostgreSQL.

 

Учет акцизного налога

 

Настроено получение входящих АН при использовании PostgreSQL.

 

Реестр лицензий (топливо)/Реестр лицензий и мест хранения (спирт, алкоголь, табак)

 

Реализовано отображение номеров «Документів довільного формату (для подання сканкопій документів)» (J/F1360102). Номер документа отображается перед названием документа в колонке Назва документа.

 

Справочники

 

Адресная книга

 

Обновлен сертификат для подачи отчетности в Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

На выполнение Закона Украины № 1914-IX от 30.11.2021 г. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» внесены изменения в справочники:

• Ставки екологічного податку;

• Ставки акцизного податку;

• Коди УКТ ЗЕД спирт етиловий;

• Коди УКТ ЗЕД пальне;

• Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом.

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 21.01.2022 г. № 297 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» обновлен справочник Бюджетний класифікатор.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Реализована возможность заполнения данными из форм MOU02005 и UOP02005 с помощью команды вкладки Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки в окне открытого документа:

• SM100205 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

2. Откорректирован перенос данных из формы MOU00309 с помощью команды вкладки Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки в окне открытого документа:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану

— в строках 4000 — 4000/4 граф 3, 4 — IV. Капітальні інвестиції;

— в строках 6000 — 6080 граф 3 — 5 — VI. Звіт про фінансовий стан;

— в строках 7000 — 7013 граф 3, 4 — VII. Кредитна політика;

— в строках 8000 — 8005, 8020 — 8025 графы 3 — VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці.

3. Реализованы контроли в строках 6000 — 6080 графи 3 з формами SS110013, SS100114, SS100154, начиная с периода 2022 Год:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

4. Откорректирована программа сохранения отчета:

• S3000309 Показники виконання фінансового плану.

5. В формах:

• S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

— реализован перенос данных в графу 4 из графы 6 аналогичных отчетов, созданных в предыдущем году, с помощью команды в окне открытого документа Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Перенести планові показники та дані попередніх періодів;

— добавлены контроли по графе 4 на равенство значений графе 6 аналогичных отчетов, созданных в предыдущем году.

 

Министерство энергетики Украины

 

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

 

Добавлен контроль значения строки 315 графы 4 со значением строки 45 графы 5 формы EV003603:

• EV005603 Додаток №23. Розшифpовка Доходи i витpати (p. 2120, 2180, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270 ф.2).

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности хозяйственных предприятий

 

1. Реализованы контроли в строках 6000 — 6080 графы 3 с формой MOU10112, начиная с периода 2022 Год:

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники).

2. Для форм:

• MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

• MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;

• MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;

• MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);

• MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

— реализован перенос данных в графу 4 из графы 6 аналогичных отчетов, созданных в предыдущем году, с помощью команды в окне открытого документа Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Перенести планові показники та дані попередніх періодів;

— добавлены контроли по графе 4 на равенство значений графе 6 аналогичных отчетов, созданных в предыдущем году.

 

Министерство финансов Украины

 

Отчеты о результатах анализа финансов-хозяйственной деятельности и рисков, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, и о мерах по управлению такими рисками

 

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.12.2021 г. № 677 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — Год:

• MFPASP07 ПАСПОРТ бюджетної програми;

• MFZVIT05 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

Для формы MFZVIT05 реализован перенос данных с помощью команды в окне открытого документа Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Дані з паспорту бюджетної програми. Перенос данных выполняется из последнего по коду Паспорта соответствующей программы по указанному году (из нескольких возможных).

2. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — Год:

• MFBZF202 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2;

• MFBZF302 Бюджетний запит додатковий, Додаток 3.

Добавлена аналитическая справка MFBZF302 «Бюджетний запит, Додаток 3 загальний», которая консолидирует индивидуальные запросы MFBZF302. Форма аналитической справки доступна в модуле программы Первинні документи — Реєстр шаблонів звітів.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г.

период подачи — І — ІV Квартал:

• UOPDK022 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

период подачи — Год:

• UOPZK023 Інформація щодо фонду та витрат на оплату праці керівника.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 135 от 25.06.2021 г. «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» произведены изменения в пакетах:

— к пакету KMDAGM01 добавлена форма:

• KMM31013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

— к пакету KMDAGV02 добавлена форма:

• KM301013 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

 

 

Обновление программы до версии 11.02.070
Обновление программы до версии 11.02.068