Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.072

24 апреля 2022

Обновление программы до версии 11.02.073
С праздником Пасхи!

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Откорректировано автоматическое заполнение полей Дата початку и Дата закінчення при добавлении сотрудника в Приложение 5 (J/F0510507) с помощью кнопки на панели инструментов Додати співробітника.

Отчетность НФУ в НБУ

 

В соответствии с постановлением Правления Национального банка Украины № 123 от 25.11.2021 г. «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» внесены изменения в отчеты НБУ и созданные новые отчеты:

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г.; период подачи — ежеквартально:

• CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;

• IR770002 Дані про основні засоби;

• IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;

• LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

• LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії;

• LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи.

Обновленные формы:

• CR700001 Звітні дані про залучені кошти від юридичних осіб;

• CR800001 Дані про діяльність відокремлених підрозділів кредитної спілки;

• IR200001 Дані про доходи та витрати страховика;

• IR300001 Дані про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

• IR120001 Дані про набуття у власність/проведення дооцінки нерухомого майна;

• IR530001 Дані про надання інших посередницьких послуг у страхуванні/перестрахуванні;

• LR101001 (Фін.) Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах;

• LR300001 (Фін./Ліз.) Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу;

• LR500002 (Фін.) Дані про обсяг та кількість договорів гарантії;

• LRB00001 Дані про склад активів та пасивів ломбарду;

• LRD00001 Дані про діяльність ломбарду.

2. В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ добавлены новые справочники:

• Показники форми CR6;

• Показники форми CR12;

• Показники форми IR74;

• Показники форми IR77;

• Код виду страхового ризику (H029);

• Код залишка/операції за період (H040);

• Код типу рахунку (F024);

• Коди розділів видів економічної діяльності (узагальнені) (K111);

• Код ознаки територіального розміщення (K031);

• Код виду пов’язаної особи (K060);

• Код ознаки належності до національної/іноземної валюти (R034);

• Код прострочення погашення боргу (S190).

3. В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ обновлены справочники в соответствии с изменениями, опубликованными на сайте НБУ:

• Показники форми CR3;

• Показники форми CR9;

• Показники форми CR10;

• Показники форми FM2JX;

• Показники форми IR4;

• Показники форми IR5;

• Показники форми IR10;

• Показники форми IR11;

• Показники форми IR52;

• Показники форми IR78;

• Показники форми LR2;

• Показники форми LR7;

• Вид фінансової послуги (H020).

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Добавлен новый функционал Візування документів, предназначенный для внутреннего согласования входящих и исходящих документов ответственными лицами.

Визирование доступно, если для документов в модуле Користувацькі налаштування комплектів підписів настроение подписание с типом Візування.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 1

Визирование документа совершается по выполнению команды Візувати документ на вкладке Наступні дії. Ответственные лица могут выбрать результат визирования документа:

• Завізувати документ либо Відхилити візування и, в случае необходимости, добавить комментарий.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 2

Операция визирования подтверждается с помощью электронной подписи ответственного лица.

Если для документа настроено несколько подписей с типом Візування, визирование выполняется в определенной для этих подписей последовательности.

Дальнейшая обработка документа возможна только после визирования документа всеми определенными ответственными лицами.

Информация о визировании документа отображается на вкладке Протокол, а также на вкладках Документ завізовано либо Візування відхилено в окне открытого документа.

2. Реализована возможность визирования первичных документов по ссылке.

Создание и отправка ссылки на первичный документ для визирования выполняется в модуле Реєстр електронних документів:

• по команде Наступні дії — Візувати документ, при условии включенной опции Підписати за посиланням в окне Підписант при настройке подписей типа Візування в модуле Користувацькі налаштування комплектів підписів;

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 3
Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 4

• по команде Наступні дії — Відправити документ для візування — позволяет отправить ссылку для визирования произвольному сотруднику, не определенному в комплекте подписей Візування.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 5

Обратите внимание, визирование документа сотрудниками, указанными в комплекте подписей Візуванняявляется обязательным.

По полученной ссылке сотруднику доступна команда Візувати документ, с помощью которой можно визировать документ или отклонить визирование.

Статус документа у програмі синхронізується після прийому пошти.

Функция реализована для документов, обмен которыми осуществляется через платформу «ПТАХ».

3. В Реєстрі електронних документів изменены названия колонок:

• Відправлено на допідписання, ПІБ изменено на Відправлено на візування/допідписання, ПІБ;

• Дата відпр. на допідписання изменено на Дата відпр. на візування/допідписання;

• К-сть днів на допідписанні изменено на К-сть днів на візуванні/допідписанні.

Значения колонок заполняются после отправки документа на доподписание либо визирование.

4. Реализован отбор документов, для которых настроена возможность визирования, с помощью статусов на панели Фільтр:

• На візування — документы, которые ожидают визирование (незавизированные документы или документы, завизированные не всеми определенными ответственными лицами);

• Візування відхилено — визирование отклонено хотя бы одним из ответственных лиц.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 6

5. Для удобства пользователей в таблице реестра добавлены колонки:

• Автор — содержит имя пользователя, создавшего документ;

• Редактор — имя пользователя, который внес последние изменения в документ.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 7

Чтобы отобразить или спрятать колонки, воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов.

Также, поле Редактор добавлено на вкладке Властивості. На панели Фільтр поле Користувач изменено на Автор.

 

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 8

6. Откорректировано сохранение данных с помощью команды главного меню Файл — Експорт — Експорт таблиці в Excel, при условии использования фильтра на панели инструментов.

Пользовательские настройки комплектов подписей

Добавлена возможность настраивать подписи для визирования первичных документов. Визирование документов производится в рамках организации, сотрудниками, указанными в пользовательском комплекте подписей.

При настройке пользовательского комплекта подписей в окне Підписант добавлен тип подписи Візування. Если для документов настроен комплект з подписью типа Візування, в Реєстрі електронних документів на вкладке Наступні дії для таких документов доступна функция Візувати документ.

Реестр документов произвольных форматов

Доработан механизм экспорта документов с помощью команды Зберегти документ.

Если каталог, в который сохраняется документ, уже содержит файл с таким же именем, к имени файла, который сохраняется, будет добавлен порядковый номер.

Администрирование

Сертификаты — Установленные сертификаты

В реестре раздела Встановлені сертифікати расширен набор колонок для отображения информации о загруженных сертификатах. Добавлены колонки:

• Установа;

• Філія;

• Дата видачі;

• Ідентифікатор ключа.

Обновление программы до версии 11.02.072 — Фото 9

Чтобы отобразить или скрыть колонки воспользуйтесь кнопкой на панели инструментов.

Обратите внимание, для отображения значений в колонке Установа необходимо повторно загрузить сертификаты.

Сетевой вариант работы

Настроен запуск рабочего места в терминальном режиме работы при установленной опции Використовувати кластер сервісів утилиты ConnectionSetup.exe.

Зарплата

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за март 2022 г. — 104,5 %.

Справочники

1. Обновлен Довідник податкових пільг по состоянию на 01.04.2022 года.

ГНСУ утверждены новые справочники льгот:

• Довідник № 107/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;

• Довідник № 107/2 інших податкових пільг.

Отчетность государственных предприятий

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

1. В соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины № 122 от 22.01.2021 г. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І-ІV Квартал, Год, первый отчетный период, за который подается форма, — І Квартал 2022 года:

• S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Добавлена новая версия пакета отчетов, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І-ІV Квартал, Год:

• FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів;

• MFD00101 Додаток 1 до Методики;

• MFD00201 Додаток 2 до Методики;

• MFD00301 Додаток 3 до Методики;

• MFD00401 Додаток 4 до Методики;

• MFD00501 Додаток 5 до Методики;

• MFD00601 Додаток 6 до Методики;

• MFD00701 Додаток 7 до Методики.

1. Реализовано автоматическое заполнение из новых версий форм S3010110 «Фінансовий план» и S3000110 «Показники виконання фінансового плану», начиная с І Квартала 2022 года:

• SM100405 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реализовано автоматическое заполнение одной из граф 5, 6 или 7 и графы 8, а также контроли с новой версией формы S3000310 «Показники виконання фінансового плану», начиная с І Квартала 2022 года:

• SD300101 Додаток 1.

3. Реализовано автоматическое заполнение графы 5 и контроли с новой версией формы S3000310 «Показники виконання фінансового плану», начиная с І Квартала 2022 года:

• SD300201 Додаток 2.

4. В справочник Період подання звітності добавлены периоды: 2025, 2026, 2027, 2028 года:

• FRZVIT01 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів.

Укроборонпром

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

Откорректирован перенос данніх в строку 8010 графі 6 из строки 1410 графі 6 в периоде Год:

• UOP00309 Показники виконання фінансового плану.

УкрАвтоДор

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

Добавлен новый пакет отчетов, вводится в действие — с 01.12.2021 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год, впервые формы подаются за период 2021 Год:

• UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ);

• UADRMS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за МСФЗ);

• UADGMS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ);

• UADKMS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за МСФЗ).

Реализована возможность экспорта форм пакетов UADFZV01 и UADBMS01 в формате Excel с помощью команды Виконати додаткову програму обробки на вкладке Наступні дії в окне открытого документа.

 

Обновление программы до версии 11.02.073
С праздником Пасхи!