Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.073

03 мая 2022

Обновление программы до версии 11.02.074
Обновление программы до версии 11.02.072

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Добавлена возможность автоматического заполнения даты выплаты средств для отчета C1100201 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам». Установка даты производится с помошью команды главного меню Правка — Заповнити дату виплати коштів в окне открытого отчета C1100201.

 

Обновление программы до версии 11.02.073 — Фото 1

Выбранная дата автоматически устанавливается для всех записей отчета.

 

Обновление программы до версии 11.02.073 — Фото 2

Государственная налоговая служба

 

Откорректирован алгоритм расчета значения строки 11, в случае, если значение строки 10.2 равно 0,0:

• J/F0810506 Додаток 5 до Податкової декларації з рентної плати. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлены контроли в формах:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;

• IR770002 Дані про основні засоби;

• LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи;

• LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії.

2. Реализована возможность сохранения в формате Excel с помощью команды Виконати додаткову програму обробки на вкладке Наступні дії в окне открытого документа для форм:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки;

• CR120001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;

• IR770002 Дані про основні засоби;

• IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;

• LR100002 Дані про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг;

• LR400002 (Фін.) Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу;

• LR700002 Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками;

• LR900002 Дані про структуру основного капіталу та активи фінансової компанії;

• LR120002 (Фін.) Дані про великі ризики фінансової установи.

 

Государственная служба статистики

 

1. Обновлены контроли в форме:

• S0500911 № 9-ЗЕЗ (квартальна) Звіт про експорт-імпорт послуг.

2. Откорректирован перенос данных из аналогичного периода предыдущего года в форме:

• S0100310 № 3 Звіт про рух грошових коштів.

 

Первичные документы

 

Реестр налоговых документов

 

1. Лоработано отображение статуса Документ затверджено контрагентом для НН:

• для утвержденных НН в окне открытого документа отображается штамп Документ затверджено контрагентом;

• название вкладки для принятых документов изменено с Прийнято на Погоджено;

• на вкладке Протокол изменено уведомление с Документ прийнято на Документ затверджено;

• в протоколе окна Отримано повідомлення изменен результат обработки документа с Документ прийнято на Документ затверджено контрагентом.

Эти доработки также выполнены в модуле Облік акцизного податку для отображения информации об утвержденных АН.

2. Для НН/РК, имеющих статус Реєстрація зупинена, в колонках Реєстраційний номер и Дата та час реєстрації реализовано отображение соответствующих значений из полученной Квитанции (J/F1490902) об остановке регистрации НН/РК по причине наявности критериев оценки рисков СМКОР.

 

Реестр электронных документов

 

1. Реализована возможность одновременного перемещения в архив значительного количества документов.

В главном меню программы добавлена команда Файл — Помістити все в Архів. На выполнение команды производится установка состояния обработки Архів для документов, которые соответствуют настройкам на панели Фільтр и не были перемещены в архив ранее.

 

Обновление программы до версии 11.02.073 — Фото 3

Обратите внимание, перед выполнением команды Помістити все в Архів нужно установить необходимые параметры отбора документов на панели Фільтр и нажать кнопку Показати.

Эти доработки также выполнены в модуле Реєстр податкових документів.

2. Добавлено визуальное отображение статуса визирования документа. Реализовано отображение штампа в окне открытого документа: Документ завізовано либо Візування відхилено.

 

Настройка переноса полей для функции создать на основании

 

Добавлена возможность настроить перенос значений полей для создания первичных документов на основании Акцизных накладных и Расчетов корректировок к акцизным накладным, а также, создание АН/РК к АН на основании первичных документов. На панели Головний шаблон добавлена группа АН/РК:

• «Акцизна накладна форми П» (J/F1203202);

• «Розрахунок коригування форми П»(J/F1203302);

• «Акцизна накладна форми С» (J/F1203402);

• «Розрахунок коригування форми С» (J/F1203502).

 

Обновление программы до версии 11.02.073 — Фото 4

Учет акцизного налога

 

Реестр акцизных документов (горючее)/Реестр акцизных документов (спирт этиловый)

 

Расширены возможности создания документов на основании существующих. Добавлена функция Створити на основі — Власні налаштування. С помощью функции на основании АН/РК к АН осуществляется создание первичных документов, для которых произведены соответствующие настройки в модуле Первинні документи — Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

Также, в модуле Первинні документи добавлена возможность на основании первичных документов создавать АН/РК к АН с помощью функции Створити на основі — Власні налаштування.

 

Администрирование

 

Параметры системы — Документооборот

 

Установлена опция Перевіряти сертифікат по OCSP-протоколу та встановлювати позначку часу при підписанні по умолчанию.

 

Обновление программы до версии 11.02.073 — Фото 5

Сетевой вариант работы

 

Настроен запуск автоматической обработки документов в терминальном режиме работы при установленной опции Використовувати кластер сервісів утилиты ConnectionSetup.exe.

 

Справочники

 

В соответствии с приказом Государственной службы статистики Украины № 51 от 22.02.2022 г. «Про внесення змін до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП)» внесены изменения в справочник Класифікація зовнішньоекономічних послуг.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

В соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины № 122 от 22.01.2021 г. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І — ІV Квартал, Год, первый отчетный период, за который подается форма, — І Квартал 2022 года:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

УкрАвтоДор

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

В соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины № 122 от 22.01.2021 г. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І — ІV Квартал, Год, первый отчетный период, за который подается форма, — І Квартал 2022 года:

• AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.

 

 

Обновление программы до версии 11.02.074
Обновление программы до версии 11.02.072