Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.074

13 мая 2022

Обновление программы до версии 11.02.075
Обновление программы до версии 11.02.073

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 26 апреля 2022 года № 124 «Про затвердження форми податкової декларації платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.04.2022 г., период подачи — ежемесячно:

• J/F0103203 Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні;

• J/F0132103 Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік;

• F0132203 Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.

Обновлен электронный формат xsd:

• J1309001 Заява про перехід юридичної особи на оподаткування як резидента Дія Сіті — платника податку на особливих умовах або відмову від такого оподаткування.

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлена форма:

• CR600002 Дані про кредитну діяльність кредитної спілки.

2. Обновлены контроли в формах:

• IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;

• FM2LX001 Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Государственная казначейская служба

 

В соответствии с проектом приказа Министерства финансов Украины «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» от 12.11.2021 года, который предусматривает внесение изменений в приказ МФУ № 938 от 23.08.2012 г. «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.05.2022 г., период подачи — ежемесячно:

• FDODNV05 (Проєкт наказу) Довідка про операції в національній валюті (наказ МФУ 938 дод.22).

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. В форме:

• UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

— добавлен контроль на заполнение динамических строк названием статьи из Довідника с большой буквы Інше;

— в Таблице 1.2 закрыты на редактирование графы 8 — 13 и реализована автоматическая установка единицы измерения в графе 9.

2. Откорректирован перенос данных из графы 4 строки 5040 формы S3000310 в графу 8 формы:

• MFD00101 Додаток 1 до Методики.

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности гоcударственных предприятий

 

В соответствии с приказом Министерства развития экономики, торговли и сельського хозяйства Украины № 122 от 22.01.2021 г. «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — І — ІV Квартал, Год, первый отчетный период, за который подается форма, — І Квартал 2022 года:

• MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Реализован перенос данных и контроли с новыми версиями форм UOP00310 та UOP00110:

• UOP04005 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;

• UOP40002 Звіт керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану Підприємства;

• UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства;

• UOP90801 Інформація за сегментами;

• UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу;

• UOPDK022 Довідка щодо фонду оплати праці керівника під виконання ФП.

УкрАвтоДор

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. Изменен внешний вид формы. Добавлены новые строки строки 34 и 35:

• UADTMS01 Рекласифікація статей балансу відповідно до вимог МСФЗ.

2. Добавлено условие переноса данных из соответствующих форм Единого окна. Перенос данных выполняется при условии, если заполнен код графы «за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку» формы S0100114:

— из формы S0100114 в:

• UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);

— из формы S0100214 в:

• UADRNS01 Ф.2 Звіт про фінансові результати (за П(С)БО);

— из формы S0100310 в:

• UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);

— из формы S0104009 в:

• UADKNS01 Ф.4 Звіт про власний капітал (за П(С)БО);

3. Добавлены новые строки Каса філій и Розрахункові рахунки філій в форме:

• UAD10401 Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти.

 

 

Обновление программы до версии 11.02.075
Обновление программы до версии 11.02.073