Государство: отчетность и налоги

Обновление программы до версии 11.02.081

02 августа 2022

Дополнительные правила идентификации клиентов для получения КЭП
Обновление программы до версии 11.02.080

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Обновлены контроли:

 • J/F0500107 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
 • J/F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J/F0510607 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Обновлен справочник Причини звільнення. Справочник подключен в форме Додаток 5 (J/F0510507) Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ.

Откорректировано выполнение консолидации пакетов отчетов Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ при использовании СУБД PostgreSQL.

 

Государственная служба статистики

 

1.Обновлены контроли:

 • S0435004 1-ціни (послуги). Звіт про ціни виробників послуг.

2. Откорректированы сроки подачи:

 • S0601316 1-опт (квартальна). Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Реализована возможность добавлять Угоду про анулювання для каждого документа из пакета связанных документов.
2. Настроена отображение подписанных документов в таблице реестра при отборе документов со статусом Готовий до відправки с помощью поля Статус на панели Фільтр.

 

Реестр налоговыхх документов

 

Настроен просмотр Квитанций № 1 для Налоговых накладных предыдущих версий при использовании СУБД PostgreSQL.

 

Автоматическая обработка документов

 

Добавлена возможность настроить отправку Приложений 2 контрагентам только при наличии зарегистрированных Налоговых накладных.

В разделе настроек Відправка первинних документів автообробником добавлена опция Відправляти Дод.2 тільки за наявності зареєстрованих ПН.

 

Обновление программы до версии 11.02.081 — Фото 1

 

Если опция включена, Приложения 2 будут отправляться только при условии наличия для НИХ НН, зарегистрированных в ГНС (НН имеют статус Зареєстровано в ЄРПН).

Эти доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Шаблоны первичных документов

 

Реализована возможность использования нового типа разделителя разрядов «запятая» для типа данных Число з точкою в Конструкторе шаблонів.

 

Обновление программы до версии 11.02.081 — Фото 2

 

Учет акцизного налога

 

Реестр акцизных документов (горючее)

 

Реализована возможность выбора отчетного периода при создании «Довідки про зведені за добу підсумкові облікові дані …» (J/F0210401) при использовании лицензии «Облік акцизного податку» (без доступа к АПІ).

В окне Автозаповнення даних, которое открывается по выполнению команды Створити — Новий звіт — Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані …, добавлена возможность заполнять поля: Звітна доба (выбрано по умолчанию) либо Звітний місяць. Обратите внимание, для выбора периода необходимо установить опцию З самостійним заповненням.

 

Обновление программы до версии 11.02.081 — Фото 3

 

Указанными данными заполняются соответствующие графы Справки Початок звітної доби и Кінець звітної доби.

 

Обновление программы до версии 11.02.081 — Фото 4

 

Интеграция

 

1. Реализовна возможность создания заявок на формирование квалифицированного сертификата подписанта ЭП с помощью методов CreateOrOpenCertReq() та RefreshCertReq().

2. В документе Інструкція по COM-об’єктам.pdf добавлено описание метода SeekDocumens(). Метод предназначен для получения списка документов по дате и номеру документа.
Подробно об использовании методов смотрите в инструкции, находящейся в каталоге установленной программы …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

 

Зарплата

 

Настройки

 

Добавлен параметр Округлювати суму виплати до 10 копійок для вида оплаты Аванс.
Настройки производятся на вкладке Додаткові показники.

 

Обновление программы до версии 11.02.081 — Фото 5

 

Сервис универсальной автоматической обработки документов

 

Доработано автоматическое восстановление работы сервиса Универсальной автоматической обработки документов после создания резервной копии программы с помощью Планировщика заданий.

 

Справочники

 

1. Реализован Довідник матеріалів. Справочник подключен в форме UAD11901 «Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 Баланс».

2. В соответствии с приказом Министерства развития общин и территорий Украины № 131 от 25.07.2022 г. «Про внесення зміни до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» внесены изменения в справочник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

Заменены обязательные контроли на информативные по строкам 2011, 2012, 2115, 2131 граф 3 и 4:

 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом.

 

Министерство культури и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, вислые учебные заведения, заповедники, концерты, и т.п.)

 

Внесены изменения в форму:

 • MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція. Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

В пакете KMDABK03 добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2022 г., период подачи — ІІ Квартал:

 • KMD09041 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • KMD10041 Додаток 10 Пояснювальна записка;
 • KMD11041 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
 • KMD12041 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • KMD13041 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • KMD14041 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • KMD16041 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості загального фонду;
 • KMD18Z41 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KMD18S41 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KMD19Z41 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KMD19S41 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KMD21041 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20_ рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Добавлена новая форма в пакет UADFZV01, вводится в действие — с 01.12.2021 г. (первый период, за который подается отчет — 2021 год), период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • UAD11901 Розшифровка ряд. 1101, 1104, 1110 Ф.№1 Баланс.

Реализована возможность экспортировать форму в формате Excel с помощью дополнительной программы обработки.

1. Добавлена расшифровка строки Адміністративні витрати в форме:

 • UAD20101 Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати..

2. Добавлена новая графа МФО в форме:

 • UAD10401 Розшифровка ряд. 1165 Ф.1 Гроші та їх еквіваленти.

3. Отменены контроли значений строки 3270 графы 4 и строки 3280 графы 3 с соответствующими значениями строки 3260 графы 3 и строки 3270 графы 4 формы UADGNS01:

 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Откорректировано сохранение формы после переноса данных из отчетов за прошлый год с помощью дополнительной программы обработки:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

 

Дополнительные правила идентификации клиентов для получения КЭП
Обновление программы до версии 11.02.080