Обновление программы до версии 11.02.084

05 сентября 2022

Обновление программы до версии 11.02.085
График работы на День Независимости

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Реализована возможность группового выделения, отправки и удаления пакетов документов в таблице реестра.

 

Государственная налоговая служба

 

В соответствии с приказом Министерва финансов Украины от 31.05.2022 года № 151 «Про затвердження Змін до форми декларації акцизного податку і Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку» добавлены новые формы, период подачи — ежемесячно, впервые по новой форме отчеты подаются за август 2022 года:

 • J/F0209509 Декларація акцизного податку;
 • J/F0295009 Додаток 1-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298409 Додаток 1-2. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298509 Додаток 1-3. Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298609 Додаток 1-4. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального під час зміни умов оподаткування згідно з підпунктом 229.8.13 пункту 229.8 статті 229
  розділу VI Кодексу;
 • J/F0295109 Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з підакцизних товарів (продукції) (крім транспортних засобів), на які встановлено специфічні ставки акцизного податку (крім операцій, визначених підпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу);
 • J/F0295209 Додаток 2. Розрахунок суми акцизного податку з тютюнових виробів, на які встановлено специфічні та адвалорні ставки акцизного податку одночасно;
 • J/F0295309 Додаток 3. Розрахунок суми акцизного податку з алкогольних напоїв (стаття 225 розділу VI Кодексу);
 • J/F0295409 Додаток 4. Обороти, що звільняються від оподаткування, оподатковуються за нульовою або за зниженою ставкою;
 • J/F0295509 Додаток 5. Розрахунок суми акцизного податку з втрачених марок акцизного податку, що були придбані для маркування тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F0295609 Додаток 6. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
 • J/F0295709 Додаток 7. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації електричної енергії;
 • J/F0295809 Додаток 8. Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах;
 • J/F0296009 Додаток 9. Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування;
 • J/F0295909 Додаток 10. Доповнення до декларації акцизного податку відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Кодексу;
 • J/F0298109 Додаток 11. Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298209 Додаток 12. Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298309 Додаток 13. Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу;
 • J/F0298709 Додаток 6-1. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів згідно із підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу (тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах).

Обновлен Довідник кодів операцій к разделам Декларации акцизного налога.

Реализована возможность множественного заполнения графы 6 Реєстраційний номер облікової картки платника податків выделенными строками справочника Співробітники в формах:

 • J/F3001003 Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 1

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Обновлены контроли:

 • IR400002 Дані про показники діяльності зі страхування;
 • IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;
 • FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу;
 • FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб.

В разделеДовідники — Загальні довідники — НБУ в соответствии с изменениями, опубликованными на сайте НБУ, обновлены справочники:

 • Стан рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи (F086);
 • Стан застосування санкції (F087);
 • Спроба проведення фінансової операції (F088).

 

Государственная служба статистики

 

Доработана работа контролей:

 • S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

Для удобства пользователей обновлен механизм добавления вложений в первичные документы с помощью вкладки Вкладення.

Вкладка Вкладення доступна на панели вкладок для выделенного в реестре документа и в окне открытого первичного документа, независимо от наличия вложений в документе. Для добавления вложений на вкладке добавлена кнопка Виберіть вкладення.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 2

 

Реестр налоговыхх документов

 

Снято ограничение на отображение значительного количества документов в таблице реестра для 64-разрядных ОС.

 

Автоматическая обработка документов

 

Доработана автоматическая отправка «Запитів щодо отримання відомостей з Єдиного реєстру податкових накладних» (J/F1300107), которые были сформированы в модуле Реестр налоговых документов с помощью команды меню Правка — Запит стану реєстрації ПН/Дод2 в ЄРПН с разбивкой по 1000 строк (документов) на запрос.

Эти доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Шаблоны первичных документов

 

Изменен адрес загрузки перечня шаблонов первичных документов на https://docflow.ezvit.com.ua/gb_tmpl/Template.asmx.

 

Пользовательские настройки комплекта подписей

 

Реализована возможность автоматической отправки ссылок для визирования документов, в соответствии с комплектом подписей Візування, который настроен в разделе программы Первинні документи — Користувацькі налаштування комплектів підписів.

Для активации автоматической отправки ссылок для визирования документов в настройке комплекта подписей Візування в разделе Користувацькі налаштування комплектів підписів необходимо установить опцию Використовувати у автоматичній обробці документів.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 3

 

Автоматическая обработка отправки ссылок для визирования документов производится на электронные адреса сотрудников, которые необходимо пердварительно настроить в разделе Довідники — Співробітники — Картка співробітника.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 4

 

Обратите внимание, для автоматической отправки ссылок необходимо:

1. для входящих документов в разделе Первинні документи — Автоматична обробка документів активировать раздел Обробка вхідних документів и в комплекте подписей Візування выбрать направление документа, для которого применяется комплект подписей:

Вхідні документи либо Всі документи;

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 5

 

2. для исходящих документов в разделе Первинні документи — Автоматична обробка документів активировать раздел Відправка первинних документів автообробником контрагенту и в комплекте подписей Візування выбрать направление документа, для которого применяется комплект подписей:

Вихідні документи либо Всі документи.

Автоматическая отправка ссылок для визирования документов также может производиться при помощи сервиса Универсальной автоматической обработки документов.

 

Учет НДС

 

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

 

Откорректировано заполнение раздела ІІ. Податковий кредит при создании Налоговой деклараци по НДС на основании Реєстру виданих та отриманих податкових накладних при использовании PostgreSQL.

 

Администрирование

 

Параметры системы — Электронная почта

 

Реализована работа с почтовым провайдером Office 365 по протоколу ОAuth 2.0 для приема и отправки сообщений в программе M.E.Doc.

На вкладке настроек Електронна пошта добавлена опция ОAuth 2.0. Опция доступна при условии, если в поле Сервер указаны настройки для провайдера outlook.office365.com.

После включения опции ОAuth 2.0 производится проверка наличия access token (токен доступа). Если access token отсутствует, будет предложено авторизироваться на сервере почтового провайдера для получения access token. После успешного получения и сохранения access token автоматически выполняются настройки для использования протокола ОAuth 2.0.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 6

 

Опция ОAuth 2.0 устанавливается автоматически при нажатии кнопки Використовую Office 365.

Проверка наличия access token и его получение (при необходимости) также выполняется по нажатию кнопки Перевірити з’єднання.

Детальнее о настройке работы с почтовым провайдером Office 365 по протоколу ОAuth 2.0 для приема и отправки сообщений смотрите в разделе справки к программе «Адміністрування — Параметри системи — Електронна пошта».

 

Управление пользователями

 

Реализована возможность блокировки учетных записей пользователей в соответствии с требованиями внутренней безопасности предприятия.

В Картці користувача добавлена опция Заблокований. Если опция установлена, доступ выбранного пользователя к программе блокируется. При попытке авторизации в программе пользователю будет выведено сообщение: «Користувача заблоковано. Зверніться, будь ласка, до адміністратора».

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 7

 

В случае указания количества попыток для неудачного ввода пароля в разделе Параметри системи — Авторизація — Використовувати посилений захист, при превышении установленного количества попыток опция Заблокований устанавливается автоматически после последней неудачной попытки.

 

Обновление программы до версии 11.02.084 — Фото 8

 

Управление опцией Заблокований доступно только пользователям с правами администратора.

Событие нудачной попытки авторизации в программе по причине ввода неверного пароля фиксируется в Журнале событий.

 

Зарплата

 

Отчеты

 

Настроено отображение суммы оклада в отчетах Розрахунковий лист (RL1-RL6) при формировании их за архивный период.

 

Справочники

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 25.08.2022 года № 257 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» обновлен справочник Бюджетний класифікатор.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Измнен контроль отдельных значений строк 3270 и 3290 графы 3 на равенство сумме строк 3270 и 3290 графы 4 «Звіту про виконання фінансового плану» за відповідний період минулого року:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Реализован обязательный контроль на заполнение отчетного периода в формах пакета PROZVI01:

 • SS301118 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • SI000307 Звіт до інвестиційного плану ДП;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS104054 Ф4-к. Консолідований звіт про власний капітал;
 • SS100114 Ф1. Баланс;
 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства.

3. Настроено отображение имени и фамилии директора и бухгалтера/главного бухгалтера как «Собственное имя ФАМИЛИЯ» в соответствии с требованиями приказа Министерства юстиции Украины №2463/5 от 07.08.2019 г.:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств;
 • SI300107 Інвестиційний план;
 • SI300307 Звіт до інвестиційного плану;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300202 Додаток 2;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

4. Откорректированы условия контроля по строке 3 для текущего периода:

 • SD300101 Додаток 1.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

Откорректирован контроль значения строки 6080 графы 3 на равенство значению строки 1495 графы 4 формы «Ф.1 Баланс» за соответствующий период прошлого года:

 • MOU00310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. Изменены условия контроля на заполнение номера расчетного счета для добавленных филиалов:

 • UADRR001 Реєстр рахунків.

2. Реализована сортировка отчетов пакета по номерам связанных документов:

 • UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття.

3. Изменен контроль в графах 12 и 13 — учитываются числовые значения по модулю:

 • UAD11101 Розшифровка ряд. 1010 Ф № 1 «Основні засоби».

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. В форме:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

— при создании отчетов за ІІ — IV Кварталы реализован автоматический перенос данных в строку 2000 графы 6 отчета текущего периода из строки 2070 графы 6 отчета за предыдущий отчетный период;

— реализован новый информационный контроль: значение графы 6 строки 2000 должно равняться значению графы 6 строки 2070 отчета за предыдущий отчетный период;

— откорректированы контроли по строкам 2.1, 4.1 и 5.1 раздела VІ. Джерела капітальних інвестицій.

2. В форме:

 • UOP00110 Фінансовий план

— реализованы обязательные контроли на равенство значений строк 6050, 6020 граф 3 — 6 значениям сумм соответствующих строк 6030 и 6040, 6050 и 6080, 6000 и 6010 граф 3 — 6;

— подключен справочник Банки к полям расшифровки долгосрочных и краткосрочных обязательств раздела V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

 

 

Обновление программы до версии 11.02.085
График работы на День Независимости