Государство: отчетность и налоги

Обновление программы до версии 11.02.085

22 сентября 2022

ВНИМАНИЕ! Изменение цены на программу Медок
Обновление программы до версии 11.02.084

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Реализована возможность группового экспорта выделенных пакетов документов в форматах:

 • для подачи в контролирующий орган;
 • для обмена отчетностью;
 • экспорт документа с квитанциями.

 

Государственная налоговая служба

 

1. Добавлена новая версия бланков, подача — по необходимости:

 • J/F1300205 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетами та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування за даними органів ДПС
 • J/F1400205 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи органів ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування.

 

Обновление программы до версии 11.02.085 — Фото 1

 

Отправить Запрос и получить Извлечение по новой версии можно в разделе программы Довідки державних органів — Інформаційна довідка.

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 29.07.2022 р. № 225 «Про затвердження Порядку підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у підпункті 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України, та переліків документів на підтвердження», добавлены новые формы:

 • J/F1409101 Рішення/попереднє рішення щодо можливості чи неможливості своєчасного виконання платником податків свого податкового обов’язку.

Формы приходят от ГНС и доступны в разделе Реєстр звітів.

3. Добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • J/F1307701 Спрямування коштів з єдиного рахунка.

Обновлены электронные форматы xsd:

 • J/F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Отчетность НФУ в НБУ

 

Обновлены электронные форматы xsd:

 • FM2KX001 Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб;
 • IR600001 Дані про операції перестрахування;
 • IR740002 Дані про частку перестраховиків у страхових резервах;
 • IR101001 Дані про структуру активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів;
 • IR110001 Дані про структуру активів, дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій, нормативу якості активів.

В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ в соответствии с изменениями, опубликованными на сайте НБУ от 01.09.2022 р., ообновлен справочник Рейтинг надійності (K190).

Государственная служба статистики

 

Доработана работа контролей:

 • S0500911 9-ЗЕЗ. Звіт про експорт-імпорт послуг;
 • S0403513 1П-НПП. Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (рік).

Пенсионный фонд

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.09.2022 р., подача — по необходимости:

 • P9900511 Дод. 1 до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Первичные документы

 

Настроен перенос значений поля главного документа в несколько полей дочернего документа с помощью команды Створити на основі — Власні налаштування. Соответствие полей документов для переноса данных настраиваются в разделе Первинні документи — Налаштування переносу полів для функції створити на основі.

 

Обновление программы до версии 11.02.085 — Фото 2

 

Реестр электронных документов

 

1. Настроено отображение информации о подписях на стороне отправителя документа при выполнении операции Перевірка підписів, при условии, если перед отправкой контрагенту осуществлялось доподписание документа по ссылке.

2. Обновлен механизм добавления примечаний к первичным документам. Вкладка Примітка доступна на панели вкладок в окне нового созданного документа.

 

Обновление программы до версии 11.02.085 — Фото 3

 

3. Откорректировано отображение статуса входящего документа, который был утвержден по ссылке на доподписание.

4. Откорректировано отображение информации о подписантах при выполнении печати Универсального документа с помощью команды главного меню Файл — Друк в PDF.

 

Обновление программы до версии 11.02.085 — Фото 4

 

Шаблоны первичных документов

 

Реализована возможность импорта шаблона, который уже присутствует в программе. Если в системе уже существует шаблон з таким же идентификатором, при импорте будет выведено сообщение: «Шаблон з таким ідентифікатором вже присутній в системі. Імпортувати шаблон з новим ідентифікатором?». По нажатию кнопки Так будет выполнен импорт шаблона. Импортированному шаблону будет присвоен новый идентификатор.

Учет НДС

 

Реестр виданных и полученных налоговых накладных

 

При ручном заполнении информации по НН/РК со ставкой 14% настроено отображение данных в колонках 14%, вартість без ПДВ и 14%, сума ПДВ на вкладке Отримані и колонках 14%, база оподаткування и 14%, сума ПДВ на вкладке Видані после сохранения реестра.

 

Администрирование

 

Журнал событий

 

В Журнале событий добавлена фиксация установки отметки Автоматична заборона нових бланків в разделе Адміністрування — Управління ролями — Доступ до підсистем.

Параметры системы — Электронная почта

 

Реализована работа с почтовым провайдером Gmail по протоколу ОAuth 2.0 для приема и отправки сообщений в программе M.E.Doc.

На вкладке настроек Електронна пошта доступна опция ОAuth 2.0 при условии, если в поле Сервер указаны настройки для провайдера: imap.gmail.com либо pop.gmail.com.

 

Обновление программы до версии 11.02.085 — Фото 5

 

После установки опции ОAuth 2.0 производится проверка наличия access token (токен доступа). Если access token отсутствует, будет предложено авторизоваться на сервере почтового провайдера для получения access token. После успешного получения и сохранения access token автоматически производятся настройки для использования протокола ОAuth 2.0.

Проверка наличия access token и его получение (при необходимости) также выполняется по нажатию кнопки Перевірити з’єднання.

Детальнее о настройках работы с почтовым провайдером Gmail по протоколу ОAuth 2.0 для приема и отправки сообщений смотрите в разделе справки к программе «Адміністрування — Параметри системи — Електронна пошта».

Интеграция

 

Реализован новый метод GetPrimaryReestrEx(). Метод предназначен для получения списка документов за заданными параметрами и является расширенным вариантом метода GetPrimaryReestr().

Детальнее об использовании методов смотрите в инструкции, которая находится в каталоге установленной программы …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за август 2022 г. — 101,1 %.

Отчеты

 

Добавлена возможность формирования отчетов Видатковий касовий ордер и Видатковий касовий ордер (загальний) на листе формата А5.

 

Справочники

 

ГНСУ утверждены новые справочники льгот по состоянию на 31.08.2022 года, а именно:

 • Справочник № 110/1 налоговых льгот, которые являются потерей доходов бюджета;
 • Справочник № 110/2 других налоговых льгот.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. Обновлен внешний вид форм и шаблон для экспорта в Еxcel. Добавлена колонка «№ з/п»:

 • UAD10101 Розшифровка ряд. 1125 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10201 Розшифровка ряд. 1130 Ф.1 Інформація щодо наявної дебіторської заборгованості за виданими авансами та вжитих заходів з її погашення.

2. Добавлены новые строки 36 — 41 к Таблице 1 и обновлен шаблон для экспорта в Еxcel:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ.

3. Внесены изменения в расчет трансформации с UADBMS01 для строк 1011, 1012, 1016, 1017, 1405, 1410, 1420, 1520, 1660, при условии, если в соответствующем периоде создана форма S0100114 с отметкой в поле по международным стандартам финансовой отчетности:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО).

4. Внесены изменения в расчет трансформации с UADBNS01 для строк 1011, 1012, 1016, 1017, 1405, 1410, 1420, 1520, 1660, при условии, если в соответствующем периоде создана форма S0100114 с отметкой в поле по национальным положениям (стандартам) бухгалтерского учета:

 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

 

 

ВНИМАНИЕ! Изменение цены на программу Медок
Обновление программы до версии 11.02.084