Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.091

19 декабря 2022

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.051
Не пропустите важные сообщения Cashӓlot

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Откорректировано отображение состояния документов на вкладке Властивості, в случае отмены подписи ответственного лица при использовании комплекта подписей Відповідальна особа — Печатка.
Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 1

Государственная налоговая служба

 

1. Согласно приказа Министерства финансов Украины от 21.07.2022 года № 206 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації екологічного податку» добавлены новые формы, впервые отчеты в новой версии форм подаются с 01.01.2023 г. за IV Квартал 2022 г., период подачи — ежеквартально:
 • J/F0302005 Податкова декларація екологічного податку;
 • J/F0320105 Додаток 1 Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • J/F0320205 Додаток 2 Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • J/F0320305 Додаток 3 Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
 • J/F0320405 Додаток 4 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • J/f0320505 Додаток 5 Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання;
 • J/F0320605 Додаток 6 Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
2. Добавлена новая версия бланка, подача — по необходимости:
 • J1315404 Форма № 1-ОПН Заява нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу).
Форма доступна в модуле Звітність — Реєстр звітів.
3. Добавлена новая форма, подача — по необходимости:
 • J1605001 Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування.

Государственная служба статистики

 

1. Добавлены новые формы, период подачи — Год:
 • S1600316 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту;
 • S1901114 № 11-мтп (річна). Звіт про постачання та використання енергії;
 • S1904416 № 4-мтп (річна). Звіт про використання та запаси палива;
 • S2600317 1-КЗР (юр. особа). Звіт про діяльність колективного засобу розміщування;
 • S0401004 2-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;
 • S2702013 9-сг (річна). Звіт про використання добрив і пестицидів;
 • S2702117 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств;
 • S2703115 6-сільрада (річна). Звіт про об’єкти погосподарського обліку;
 • S2702215 № 2-ферм (річна). Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства;
 • S2702316 24 (річна). Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами;
 • S2700415 4-сг (річна). Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур;
 • S2702516 21-заг (рік). Звіт про реалізацію продукції сільського господарства;
 • S2701715 1-риба (річна). Звіт про добування водних біоресурсів;
 • S2702915 29-сг. Звіт про площі та валові збори врожаю сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду;
 • S1500116 3-наука. Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок;
 • S0210115 1-Б. Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами;
 • S0702102 № 1-зез (буд) (річна). Розширений звіт про експорт — імпорт послуг з будівництва;
 • S1101016 № 3-лг(річна). Звіт про відтворення та захист лісів;
 • S1100114 № 1-екологічні витрати (річна). Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища;
 • S1100213 2-тп (мисливство) (річна). Звіт про облік, добування та розведення мисливських тварин.
2. Добавлены новые формы, период подачи — ежеквартально:
 • S0703005 2К-Б (квартальна). Обстеження ділової активності будівельного підприємства;
 • S2703605 2К-С (квартальна). Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства;
 • S0603305 2К-Т (квартал). Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.

Государственная казначейская служба

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2022 г., период подачи — Год:
 • F2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F2KDV49 Ф №2д (валюта) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDB49 Зведена форма Ф №7д. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD09030 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • FKD10030 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • FKD11030 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
 • FKD12030 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • FKD13030 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • FKD14030 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • FKD15030 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • FKD16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • FKD17030 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет;
 • FKD18S30 Додаток 18 (спец. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • FKD18Z30 Додаток 18 (заг. фонд) Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • FKD19S30 Додаток 19 (спец. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • FKD19Z30 Додаток 19 (заг. ф.) Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • FKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • FKD21030 Додаток 21 Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на рік на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя;
 • FV43D149 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FV71DS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FV71DZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR2D049 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FVR41D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FVR42D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FVR43D49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FVR7DS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FVR7DZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 •  FZV2D049 Зведена Ф №2д. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FZV43149 Зведена Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FZV71S49 Зведена Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZV71Z49 Зведена Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZVR4149 Зведена Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FZVR4249 Зведена Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZVR4349 Зведена Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FZVR7S49 Зведена Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZVR7Z49 Зведена Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FDOV2011 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;
 • FDOV4111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FDOV4211 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FDOV4411 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
 • FDV04311 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;
 • FDV43111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FDV70S11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FDV70Z11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FDV71S11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 •  FDV71Z11 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 • FZKSPZ26 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (спец. фонд);
 • FZKZAG26 Розшифровка залишків на рахунках балансу по кодах витрат (заг. фонд);
 • F3_1904 Ф №3-19 (річна). Звіт про виконання плану по штатах і контингентах інших закладів і установ;
 • FINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • FING0013 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів;
 • FINV0013 Форма №4-дс. Звіт про власний капітал;
 • FINP0013 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності;
 • FINR0013 Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати;
 • FINS0013 Форма №6-дс. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • F2KM49 Ф №2м Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • F43KM149 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KM49 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM49 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM49 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMB49 Зведена форма Ф №7м. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKM16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • FVR2M049 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FV43M149 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FVR41M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FVR42M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FVR43M49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FV71MS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR7MS49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FV71MZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FVR7MZ49 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZV2M049 Зведена Ф №2м. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • FZM43149 Зведена Ф №4-3м.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FZVM4149 Зведена Ф №4-1м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FZVM4249 Зведена Ф №4-2м. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZVM4349 Зведена Ф №4-3м. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • FZM71S49 Зведена Ф №7м.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZMR7S49 Зведена Ф №7м (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZM71Z49 Зведена Ф №7м.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • FZMR7Z49 Зведена Ф №7м (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FMDV2011 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження та використання коштів в територіальному розрізі;
 • FMDV4111 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • FMDV4211 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FMDV4320 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень;
 • FMDV4321 (для внутрішнього використання) Довідка про надходження і використання інших надходжень (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • FMDV7S20 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FMDV7S21 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі;
 • FMDV7Z20 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за бюджетними коштами в територіальному розрізі;
 • FMDV7Z21 (для внутрішнього використання) Довідка про заборгованість за окремими програмами в територіальному розрізі.

 

УкрБуд

 

Во исполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • UB301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна)

 

Администрирование

 

Параметры системы — Электронная почта

 

Добавлена возможность вставки пароля электронной почты в поле Пароль с помощью контекстного меню.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 2

 

Справочники

 

Согласно приказа Министерства финансов Украины от 30.11.2022 года № 409 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» обновлен справочник Бюджетний класифікатор.

Сотрудники — Карточка сотрудника

 

Доработана возможность сохранения данных в случае несоответствия значений в полях Запис №, Стать и ІПН окна Фізична особа.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 3

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за ноябрь 2022 г. — 100,7 %.

 

Справочники

 

Согласно Закона Украины «Про Державний бюджет України на 2023 рік» № 2710-IX от 03.11.2022 р. обновлен Справочник Мінімальної заробітної плати.

 

Кадровые данные

 

Добавлено поле Запис № в блоке Посвідчення особи. Поле предназначено для хранения уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре, который указан в ID-карточке сотрудника.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 4

 

Отчеты

 

1. Для формы «Повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту» (J/F3001003) реализовано автоматическое заполнение поля Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (при наличии) на основании данных модуля Зарплата.

2. Добавлен новый отчет Зведена відомість по видам оплат (підрозділи) (вигляд 2), отчет доступен для формирования в разделе Розрахункові відомості.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 5

 

Дополнительные сервисы

 

1. Реализована возможность запуска Системи відображення квитанцій с помощью команды главного меню Сервіс — Нові повідомлення.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 6

 

2. Обновлен механизм перезапуска службы в утилите Моніторинг користувачів (ZvitServerMonitor.exe) по выполнению команды меню Сервіс — Перезапустити службу при наличии активных клиентских сессий.

 

Обновление программы до версии 11.02.091 — Фото 7

 

Экспорт и импорт данных

 

Реализован экспорт 7-ми форм в формате ГКСУ, за период 2022 год:

 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — І — IІІ Кварталы, Год:

 • SS301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 23.06.2022 года № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — І — IІІ Кварталы, Год:

 • SS220103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — І — IV Кварталы:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

4. На выполнение приказа Министерства экономики Украины от 01.09.2022 г. № 2897 «Про затвердження форм та Порядку подання і затвердження стратегічного плану розвитку, звіту про виконання стратегічного плану розвитку та інформації про затвердження стратегічних планів розвитку суб’єктів господарювання державного сектору економіки та їх виконання» обавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 р., период подачи — Год:

 • S4000110 Стратегічний план розвитку.

1. Реализованы контроли и заполнение граф 4 и 7 из формы «1ПВ Звіт з праці (місячна)» S0301014 и графы 10 из формы «3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» SS220103, начиная с І Квартала 2023 года:

 • SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. В форме:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності державних підприємств

—  реализован контроль на обязательное наличие форм SS301119 и SS220103 в пакете, начиная с І Квартала 2023 года;

—  добавлено новое поле Звіт про виконання стратегічного плану розвитку с возможностью добавления вложений в формате PDF, добавление вложений обязательно для отчетного периода Год.

3. Обновлен перечень кодов ЕГРПОУ органов управления для исключения контролей и расчетов в формах:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S100114 Ф1. Баланс;
 • S100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

 

Министерство энергетики Украины

 

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 23.06.2022 года № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • EV220105 3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

Министерство культури и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансова, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2022 г., период подачи — Год:

 • K2KD49 Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • K43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • K4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • K4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • K4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • K4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • K7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • KKD10030 Додаток 10 Пояснювальна записка до фінансового звіту;
 • KKD11030 Додаток 11 Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів;
 • KKD12030 Додаток 12 Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних рахунках, відкритих в установах банків;
 • KKD13030 Додаток 13 Довідка про залишки коштів на рахунках в установах банків;
 • KKD14030 Додаток 14 Довідка про депозитні операції;
 • KKD15030 Додаток 15 Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами;
 • KKD16030 Додаток 16 Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості;
 • KKD17030 Додаток 17 Довідка про спрямування фактичних обсягів власних надходжень з урахуванням залишків коштів на початок року, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет;
 • KKD09030 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • KKD18S30 Додаток 18 (спец. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KKD19S30 Додаток 19 (спец. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KKD18Z30 Додаток 18 (заг. фонд). Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів;
 • KKD19Z30 Додаток 19 (заг. ф.). Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за зобов’язаннями, що не вважаються бюджетними;
 • KKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • KINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • KING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • KINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • KINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • KINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

1. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно, І Квартал, Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • MOU31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 23.06.2022 года № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • MOU22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежеквартально:

 • MOU31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

1. Реализован перенос данных по строкам 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 из формы «1ПВ Звіт з праці (місячна)» MOU31014, начиная с І Квартала 2023 года:

 • MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. Реализовано заполнение и контроли граф 4 и 7 з формы MOU31014 и графы 10 из формы MOU22103, начиная с І Квартала 2023 года:

 • MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Реализован контроль значения строки 2 графы 3 на равенство значению строки 2010 формы «3-борг(місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці» MOU22103, начиная с І Квартала 2023 года:

 • MOU05203 Дод.5.2 Інформація про кредиторську заборгованість.

 

Министерство социальной политики Украины

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики Украины

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.11.2022 г., период подачи — Год:

 • PINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.11.2022 г., период подачи — Год:

 • U2UKD49 (НААН) Ф №2д Звіт про надходження та використання коштів загального фонду;
 • U41UKD49 (НААН) Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42UKD49 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • U43UKD49 (НААН) Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • U44UKD49 (НААН) Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів;
 • U41VAL49 (НААН) Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42VAL49 (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U7UKDS49 (НААН) Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • U7UKDZ49 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • U3_110 (НААН) Ф №3-1 Звіт про виконання плану по штатах і контингентах органів державного управління, судів і прокуратури, науково-дослідних установ;
 • N2000218 Додаток Б форма 4 — наука;
 • FZNDR030 Ф.№4-Н (річна) Звіт про виконання обсягів по науково — дослідних роботах.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно, І Квартал, Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • UOP31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 23.06.2022 года № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • UOP22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

3. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежеквартально:

 • UOP31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна)

1. Реализован контроль на обязательное заполнение строки 17.19, в зависимости от значения строки 1020 формы «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 и строки 1630 графы 4 формы «Ф1. Баланс» UOP10112, начиная с І Квартала 2023 года:

 • UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

2. В форме:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану

— реализован контроль по сотрудникам и средней заработной плате в поле Середньооблікова кількість штатних працівників;

— добавлен контроль по строке 8000 граф 4 и 6 с соответствующими значениями форм «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014 (строка 1040) и «1ПВ Звіт з праці (квартальна)» UOP31119 (строки 7030, 7040).

3. Реализованы контроли и заполнение граф 4 и 7 з формы UOP31014 и графы 10 из формы UOP22103, начиная с І Квартала 2023 года:

 • UOP03006 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

4. Реализован перенос данных по строкам 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 из формы «1ПВ Звіт з праці (місячна)» UOP31014, начиная с І Квартала 2023 года:

 • UOP90701 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • UAD31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

2. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежеквартально:

 • UAD31119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

3. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 23.06.2022 года № 195 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 3-борг (місячна) «Звіт про заборгованість з оплати праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • UAD22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці.

1. В форме:

 • UADVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки

— реализованы контроли значений по строкам:

— 1145 графы 5 и графы 7 со значениями строки 1145 графы 3 и графы 4 формы UADBNS01;

— 1645 графы 6 и графы 8 со значением строки 1645 графы 3 и графы 4 формы UADBNS01;

— добавлен контроль на корректное заполнение графы ЄДРПОУ;

— закрыты для ввода данных с помощью клавиатуры поля Найменування и ЄДРПОУ.

2. Внесены изменения в расчет трансформации с формой «Ф.1 Баланс (за МСФЗ)» UADBMS01 для строк 1090, 1200 граф 3 и 4:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО).

3. Внесены изменения в расчет трансформации с формой «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)»

 • UADBNS01 для строк 1090, 1200 граф 3 и 4:
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

4. Изменен текст строки 10 в графе 4 на Необоротні активи, утримувані для списання (стр.1200). Внесены изменения во внешний вид в шаблонах Еxcel:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.05.2022 года № 87 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — I — III Квартал, Год:

в пакете KMDAGM01:

 • KMM31014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

в пакете KMDAGV02:

 • KM301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.051
Не пропустите важные сообщения Cashӓlot