Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.100

13 марта 2023

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.056
Обновление программы до версии 11.02.099

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

1. На выполнение Закону Украины от 12.01.2023 г. № 2881-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану», которым внедрено обеспечение однозначного определения причины регистрации плательщиком НДС, добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • J/F1310110 Реєстраційна заява платника податку на додану вартість за формою № 1 ПДВ.

Формы доступны в разделе программы Звітність — Реєстр звітів.

2. Добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • F1319101 Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору в електронному вигляді;
 • F1419101 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору відповідь на запит в електронному вигляді.

Формы доступны в разделе программы Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Іншу довідку. На Запрос (F1319101) приходит форма Ведомости (F1419101).

3. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 12.01.2023 г. № 19 «Про затвердження Змін до Порядку прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» добавлены новые формы, вводятся в действие — 08.03.2023 г.

Формы доступны в разделе программы Звітність — Реєстр звітів:

 • J/F1307801 Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
 • J/F1407801 Повідомлення про необхідність надання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних головних управлінь Державної податкової служби України в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Формы приходят от ГНС и доступны в разделе программы Первинні документи — Реєстр податкових документів:

 • J/F1412406 Рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

 

Государственная казначейская служба

 

1. Обновлены контроли и перенос данных в квартальной отчетности 2023 года:

 • F4_1KD48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F43KD148 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F_44KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • 7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD20029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • F4_1KM48 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM48 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM48 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F43KM148 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F7KM1S48 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z48 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMS48 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ48 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

2. Реализован перенос данных в квартальные отчеты 2023 года из соответствующих отчетов за 2022 год:

 • FINB0012 Форма №1-дс Баланс;
 • FINR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — 01.03.2023 г., период подачи — ежемесячно:

 • 4IX00001 Дані про дотримання пруденційних нормативів та розрахунок нормативів капіталу небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4LX00001 Дані про розрахунок нормативу короткострокової ліквідності небанківських надавачів фінансових платіжних послуг;
 • 4MX00001 Дані про кількість та приріст користувачів, які мають відкритий платіжний рахунок.

В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ добавлены новые справочники:

 • Показники форми 4JX;
 • Показники форми 4IX;
 • Показники форми 4LX;
 • Показники форми 4MX;
 • Вид користувача (K013).

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Добавлены новые формы:

 • Q2010002 Інформація аудитора про підприємство;
 • Q2020002 Інформація аудитора про юридичну особу;
 • Q2030002 Повідомлення про вибір аудитора;
 • Q2040001 Інформація щодо порушення.

Реализована возможность экспорта новых форм документов с помощью команды главного меню Файл — Експорт — Експорт в форматі НКЦПФР.

Откорректированы контроли:

 • I8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • I8311503 [831150] Примітки — Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • Y8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • Y8311503 [831150] Примітки — Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • X8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • X8311503 [831150] Примітки — Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • R8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • R8311503 [831150] Примітки — Дохід (виручка) від договорів з клієнтами;
 • B8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • B8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;
 • B8311503 [831150] Примітки — Дохід (виручка) від договорів з клієнтами.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

Добавлены новые поля в форму Универсального документа:

 • Номер замовлення — для указания номера документа согласно внутренней системы документооборота пользователя;
 • Електронна пошта — e-mail сотрудника, который отправляет документ;
 • Коментар — произвольный комментарий к документу, может содержать до 500 символов.

 

Обновление программы до версии 11.02.100 — Фото 1

 

Реестр документов произвольных форматов

 

1. Добавлена функция Оновити реєстр. Функция доступна по команде главного меню Вигляд — Оновити реєстр и по кнопке на панели инструментов.

 

Обновление программы до версии 11.02.100 — Фото 2

 

2. Пры выборе корневой папки Каталог документів на панели Навігація доработано отображение списка документов, которые содержатся во всех подкаталогах модуля.

 

Обновление программы до версии 11.02.100 — Фото 3

 

3. Для удобства работы в Реестре документов произвольных форматов название графы Дата імпорту изменено на Дата та час імпорту, в графе реализовано отображение даты и времени импорта документов в реестр.

 

Учет НДС

 

Аналитические справки — Анализ товаров/услуг по кодам УКТЗЕД/ДКПП (в т. ч. рисковым)

 

Доработана обработка Квитанции №3 (J1499501), которая подтверждает либо отменяет решение по учету кодов товаров/услуг.

 

Сверка документов с ЄРНН

 

Настроена работа модуля Сверка документов с ЕРНН при использовании СУБД Firebird 2.1.

 

Справочники

 

1. В соответствии с Законом Украины «Про державну службу» № 889-VIII в редакции от 01.01.2023 г. обновлен справочник Причини звільнення. Справочник подключен в форме Приложение 5 (J/F0510508) Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ.

2. В соответствии с приказом Министерства економики Украины от 29.12.2022 г. № 5573 «Про затвердження Зміни № 11 до національного класифікатора ДК 003:2010» обновлен справочник Класифікатор професій ДК 003:2010.

 

Интеграция

 

1. Добавлена возможность создания и отправки формы J1300406 «Ф.1-ЗДР Запит про отримання довідки з реєстру платників ПДВ», получения ответа J1400406 «Ф.2-ДР Довідка з Реєстру платників ПДВ» с помощью метода OpenOrCreateByExDocID, а также, реализована возможность поиска «Запиту» по полученной «Довідці» с использованием метода GetNNresponse.

2. Доработан метод GetPrimaryReestr, добавлена возможность получения скммы НДС 14% в Приложении 2.

Подробнее смотрите в инструкции, которая находится в каталоге установленной программы …\help\manuals\Інструкція по COM-об’єктам.pdf.

 

Администрирование

 

Журнал событий

 

Добавлена фиксация события Помилка створення резервної копії в случае возникновения ошибок при создании резервных копий программы в ручном режиме в разделе Резервне копіювання, а также, при создании резервных копий в автоматическом режиме при выходе из программы.

 

Печать документов

 

Откорректирована печать документов с квитанциями в формате PDF с помощью функции главного меню Файл — Друк в PDF.

Настроена печать в формате PDF документа S3000310 «Звіт про виконання фінансового плану».

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. При создании формы добавлено отображение окна сообщения «Для автоматичного перенесення даних з Фінансового плану та Звіту про виконання фінансового плану минулого року скористайтесь «Наступні дії/Виконати додаткову програму обробки/Перенести планові показники та дані попередніх періодів»»:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

 

Обновление программы до версии 11.02.100 — Фото 4

 

2. Откорректирован контроль с формой «Ф2. Звіт про фінансові результати» (SS100214) при изменении знака на противоположный в Приложении 6 по графам 7, 9, 11:

 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности,  финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины  (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

1. Обновлены контроли и перенос данных в квартальной отчетности 2023 года:

 • K4_1KD48 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • K4_2KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • K4_3KD48 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • K43KD148 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • K_44KD48 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • K7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • K7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • KKD20029 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

2. Реализован перенос данных в квартальные отчеты 2023 года из соответствующих годовых отчетов за 2022 год:

 • KINB0012 Форма №1-дс Баланс;
 • KINR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Министерство социальной политики Украины

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министрству социальной политики

 

Доработаны формы для подачи в периоде 2023 год:

 • P43KD148 Ф №4-3д.1. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • P4_1KD48 Ф №4-1д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • P4_2KD48 Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • P4_3KD48 Ф №4-3д. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • P_44KD48 Ф №4-4д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • P7KD1S48 Ф №7д.1 (спец. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KD1Z48 Ф №7д.1 (заг. ф.). Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • PKD20029 Додаток 20. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»;
 • PINR0012 Форма №2-дс. Звіт про фінансові результати;
 • PINB0012 Форма №1-дс. Баланс.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

Доработаны формы для подачи в периоде 2023 год:

 • U41VAL48 Ф №4-1д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42VAL48 Ф №4-2д (валюта). Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 10.11.2022 года № 279 «Про затвердження Змін до деяких форм державних статистичних спостережень» в пакете KMDABK03 добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — II Квартал:

 • KM301120 1 1-ПВ. Звіт з праці (місячна).

1. Обновлены контроли и реализовано автоматическое заполнение из соответствующих граф форм предыдущих периодов для форм пакета KMDAGV02:

 • KM100114 Ф1. Баланс;
 • KM100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • KM100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • KM105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів;
 • KM104009 Ф4. Звіт про власний капітал.

2. Обновлены контроли и реализовано автоматическое заполнение из соответствующих граф форм предыдущих периодов для форм пакета KMDAGM01:

 • KM110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва);
 • KMM04009 Ф4. Звіт суб’єкта малого підприємництва про власний капітал.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Реализованы контроли с формами UADRNS01 и UADGNS01:

 • UADVMS01 Внутрішньогрупові розрахунки.

 

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.056
Обновление программы до версии 11.02.099