Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.102

29 марта 2023

Обновление программы до версии 11.02.103
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.312

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

На выполнение требований приказа Министерства финансов Украины № 254 от 25.08.2022 г. «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» добавлены новые формы, период подачи — Год:

 • J/F0108601 Скорочений звіт про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0108701 Звіт про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187101 Додаток К до Звіту про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187201 Додаток ТЦ до Звіту про контрольовані іноземні компанії;
 • J/F0187301 Додаток ЦП до Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Обновлен электронный формат xsd:

 • J1820101 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі відповідної держави (території).

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.03.2023 г., период подачи — ежеквартально:

 • FM2LX002 Дані про обсяги платіжних операцій для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.

Обновлена форма:

 • FM2JX003 Дані з питань фінансового моніторингу про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом та про обсяги операцій клієнтів.

В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ:

 • відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 25.01.2023 р., оновлено довідник Призначення платежу (F108);
 • відповідно до змін, що опубліковані на сайті НБУ від 31.01.2023 р., оновлено довідник Показники форми FM2JX;
 • додано довідник Електронні гроші (D160).

 

Первичные документы

 

Реестр електронных документов

 

Добавлена возможность отправки документа в ПриватБанк и Райффайзен Банк:

 • F0103308 «(ІІІ група; Квартал) Податкова декларація платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця».

Отправлять статистическую и финансовую отчетность, для которой была получена положительная Квитанция № 2, также можно в модуле Модуль отчетов с помощью команды Наступні дії — Відправити у банк.

 

Сервис универсальной автоматической  обработки документов

 

Доработано автоматическое завершение работы Сервиса универсальной автоматической обработки документов после выполнения задания, для которого установлена опция Примусове завершення роботи в Планировщике задач, при условии, что на момент выполнения задания Сервис универсальной автоматической обработки был запущен и в окне Вибір секретних ключів была установлена опция Зберігати секретні ключі та паролі на сервері автоматичної обробки.

 

Обновление программы до версии 11.02.102 — Фото 1

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Дополнены условия контроля по проверке данных с отчетами прошлого периода, если в текущем году, в форме SS104009 значения строк 4005 либо 4010, либо 4090 любой из граф больше «0», или в текущем году отсутствует форма SS104009, но присутствует форма S3000310, в которой значение строки 2005 графы 4 не равно «0», в отчетном периоде проверка с данными прошлых периодов не выполняется:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • SS110013 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • SM100505 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100603 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100703 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. В форме:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

— реализован обязательный контроль на равенство значения строки 2000 графы 4 значению строки 2070 графы 3;
— добавлено условие контроля по проверке данных с отчетами прошлого периода, если в текущем году в форме S3000310 значения строки 2005 графы 4 не равны «0», проверка значений по графе 3 с данными прошлых периодов не выполняется.

 

Автомобильные Дороги

 

Фінансова звітність, звіти щодо планових та фактичних показників господарської діяльності

 

1. У формі:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

— додано нові рядки 42 — 45;
— змінено опис комірок рядка 37;
— внесено зміни у шаблон Excel.

2. Змінено назву поля Комунальний податок на Єдиний податок, оновлено шаблон Excel:

 • UAD20101 Розшифровка Ф.2 Звіт про фінансові результати.

3. Відкориговано розрахунок трансформації відповідно до змін, внесених у форму UADTMS01:

 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ);
 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО).

 

Обновление программы до версии 11.02.103
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.312