Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.105

26 апреля 2023

Используйте актуальные формы документов
Анонс DevOps-курса от TUCHA в обмен на донаты ВСУ

Добавлены новые сертификаты OCSP серверов КПЭДУ «ЦСК «Украина»». Позаботьтесь об обязательной установке обновления 11.02.105 для успешного подписания и отправки документов после завершения срока действия текущих сертификатов OCSP.

 

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Увеличено быстродействие открытия Реестра отчетов, которые содержат значительное количество документов.

 

Государственная налоговая служба

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 28.12.2022 года № 463 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1. Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — с 01.05.2023 г., период подачи — ежемесячно, впервые отчеты по новым формам подаются за отчетный (налоговый) период — апрель 2023 года:

 • J/F0200124 Податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J0200524 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1);
 • J/F0215224 Додаток 2 Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2);
 • J0200624 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • F0200524 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • J/F0299824 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4);
 • J/F0299324 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5);
 • J/F0215724 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6);
 • J/F0215824 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7);
 • J/F0217024 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • F0200424 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1).

Добавлены настройки консолидации отчетов пакета J0200124 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

2. Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — с 01.07.2023 г., период подачи — ежеквартально, впервые отчеты по новым формам подаются за отчетный (налоговый) период — ІІ Квартал 2023 года:

 • J/F0212002 Спрощена податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J/F0212102 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість до спрощеної податкової декларації у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

3. Добавлены новые версии бланков, вводятся в действие — с 01.05.2023 г., подача — по необходимости:

 • J0215624 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування;
 • J/F0215924 Заява про відмову/зупинення використання пільги, передбаченої пунктом 45 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України;
 • J/F0215524 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

В соответствии с Законом Украины «Про державну службу» № 889-VIII в редакции от 31.03.2023 г. обновлен справочник Причини звільнення. Справочник подключен в форме Приложение 5 (J/F0510508) Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ.

 

Государственная служба статистики

 

Обновлены контроли:

 • S0301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • S1001016 10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

Откорректированы контроли:

 • CR200002 Дані про фінансову діяльність кредитної спілки;
 • CR300002 Дані про склад активів та пасивів кредитної спілки.

Внесены изменения в справочник НБУ — Банківські установи України (RCUKRU).

 

Учетные документы

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — 01.01.2023 г., подача — по необходимости:

 • PD020108 Платіжна інструкція.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • I8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • I8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • I3901103 [822390-11] Примітки — Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • X8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • X8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • X3901103 [822390-11] Примітки — Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • R8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • R8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • R3901103 [822390-11] Примітки — Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • Y3901103 [822390-11] Примітки — Характер та рівень ризиків, що пов’язані з фінансовими інструментами;
 • Y8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • Y8221003 [822100] Примітки — Основні засоби;
 • B8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • B8223903 [822390-00] Примітки — Фінансові інструменти.

 

Первичные документы

 

Реестр налоговых документов

 

Настроено отображение значения в поле Кількість днів прострочки при использовании СУБД Oracle.

 

Реестр электронных документов

 

Добавлена возможность отправки документов в МТБ Банк:

 • S0100113 Ф1. Баланс;
 • S0100114 Ф1. Баланс;
 • S0111005 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0110012 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • S0110013 1-м, 2-м. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва;
 • S0111005 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0111006 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства;
 • S0100309 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • S0100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • J0902002 Форма №3-кн Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • S0103353 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • J0901702 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0901703 Форма №1-к Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0901801 Форма №2-к Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100252 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • J0901901 Ф3-к. Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • J0901902 Форма №3-к Консолідований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS100452 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S0104008 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0105007 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • J/F0510108 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J/F0510107 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J/F0510106 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам.

Отправлять статистическую и финансовую отчетность, для которой была получена положительная Квитанция №2 также можно в модуле Реестр отчетов с помощью команды Наступні дії — Відправити у банк.

 

Шаблоны первичных документов

 

Откорректирована работа с ролями пользователей при использовании СУБД PostgreSQL, если в программе присутствуют шаблоны первичных документов, поле Найменування которых не содержит значения. Реализовано автоматическое удаление символов «пробел» в начале и в конце наименования при создании и публикации шаблона первичных документов.

 

Учет акцизного налога

 

Сверка документов с ЕРАН (топливо)

 

Откорректировано выполнение сверки документов с ЕРАН при использовании СУБД PostgreSQL.

 

Администрирование

 

Сертификаты

 

Реализована возможность автоматического продления срока действия сертификатов всех КПЭДУ, работа которых поддерживается в программе M.E.Doc. Функция обновления доступна для сертификатов, до конца срока действия которых осталось 45 или менее дней. Автоматическое продление возможно при условии отсутствия изменений в данных, которые вносятся в сертификаты (ФИО, адрес, название организации и т.п.).

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за март 2023 г. — 101,5 %.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Реализована возможность переноса данных из графы 4 формы S3000310 прошлого года с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

2. Добавлено дополнительное условие к контролям строк 2011 и 2010 графы 5. Контроль на отрицательное значение не сработает, если строка 1202 графы 5 больше «0»:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану.

3. Внесены изменения в контроли формы:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники)

— добавлена возможность редактирования значений строк 8020 — 8025 графы 6;
— обязательный контроль по строкам 8020 — 8025 графы 6 изменен на информативный, в случае если значение строки 1410 граф 7 — 10 равняется «0»;
— отменен автоматический расчет строк 8020 — 8025 графы 6, при условии, если значение строки 1410 граф 7 — 10 равняется «0».

4. Реализована возможность заполнения данными формы UOP31119 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Дані з UOP31119 на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна).

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Добавлены новые формы, вводятся в действие — 01.01.2023 г., период подачи — Год:

 • MK305004 Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • MK305102 Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;
 • MK406004 Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 «Звіт про власний капітал».

1. Запрещено дублирование форм в рамках периода:

 • MK100352 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • MK100212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • MK305102 Табл.05-н. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)».

2. Для консолидированного отчета реализованы новые контроли:

— разница значений строк 1220 и 1230 должна равняться разнице значений строк 1045 и 1500 графы 3 формы MK100113;
— разница значений строк 1225 и 1235 должна равняться разнице значений строк 1045 и 1500 графы 4 формы MK100113:

 • MK105006 Ф5. Примітки до річної звітності.

3. Отменена возможность редактирования значения поля, в котором указывается период отчета, для форм отчетности Хозрасчетных предприятий.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

Реализована возможность переноса данных из графы 4 формы MOU00310 прошлого года с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • MOU00110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);
 • MOU01110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • MOU02110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • MOU30110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • MOU45110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів.

 

Министерство финансов Украины

 

Отчеты о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности и рисков, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, и о мерах по управлению такими рисками

 

Согласно приказа Министерства финансов Украины № 450 от 21.12.2022 г. «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів» добавлены новые формы, вводятся в действие — 01.01.2023 р., период подачи — Год:

 • MFBZF103 Бюджетний запит загальний, Додаток 1;
 • MFBZF203 Бюджетний запит індивідуальний, Додаток 2.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. Реализована возможность переноса данных из графы 4 формы UOP00310 прошлого года с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенести дані зі звітів за попередній рік на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • UOP00110 Фінансовий план.

2. Добавлено дополнительное условие к контролям строк 2011 и 2010 графы 5. Контроль на отрицательное значение не сработает, если строка 1202 графы 5 больше «0»:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

3. Для консолидированного отчета реализованы новые контроли:

— разница значений строк 1220 и 1230 должна равняться разнице значений строк 1045 и 1500 графы 3 формы UOP10112
— разница значений строк 1225 и 1235 должна равняться разнице значений строк 1045 и 1500 графы 4 формы UOP10112:

 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. Добавлен новый раздел ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ (строки: 2500, 2505, 2510, 2515, 2520, 2550) в форме:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

2. Реализовано обновление полей с годами возникновения задолженности относительно  текущего года при копировании отчетов:

 • UAD10301 Розшифровка ряд. 1155 Ф.1 Інформація щодо наявної іншої дебіторської заборгованості та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10801 Розшифровка ряд. 1615 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та вжитих заходів з її погашення;
 • UAD10901 Розшифровка ряд. 1635 Ф.1 Інформація щодо наявної кредиторської заборгованості за одержаними авансами.

Добавлен новый справочник Державні підприємства ДАК УАД.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

Откорректированы контроли с формами предыдущих периодов:

 • KM100114 Ф1. Баланс.

 

Используйте актуальные формы документов
Анонс DevOps-курса от TUCHA в обмен на донаты ВСУ