Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.106

03 мая 2023

Украина вошла в перечень TC AdES LOTL
Мининфраструктуры внедряет е-ТТН

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

1. Добавлена новая форма, подача — по необходимости:

 • F1308302 Форма № 1-РВ Заява про включення/внесення змін до Реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

2. Добавлена новая форма, подача — по необходимости:

 • J/F1312005 Форма N 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

 

Государственная служба статистики

 

Обновлены контроли:

 • S0303003 1-РС (один раз на чотири роки). Звіт про витрати на утримання робочої сили;
 • S0435005 № 1-ціни (послуги) (квартальна). Звіт про ціни виробників послуг;
 • S0301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • S0301014 1-ПВ. Звіт з праці (місячна);
 • S0400121 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства.

Пенсионный фонд

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 08.02.2023 года № 71 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — 01.04.2023 г., подача — по необходимости:

 • P0100372 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 • P0100381 Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску);
 • P0100303 Заява Про звільнення від виконання обов’язків.

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • I3100103 [310000] Проміжний Звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат;
 • I8241803 [824180] Примітки — Сільське господарство;
 • X8241803 [824180] Примітки — Сільське господарство;
 • Y8002003 [800200] Примітки — Аналіз доходів та витрат;
 • Y8241803 [824180] Примітки — Сільське господарство;
 • Y8365003 [836500] Примітки — Страхові контракти;
 • R4200003 [420000] Звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені до оподаткування;
 • R8001003 [800100] Примітки — Підкласифікації активів, зобов’язань та власного капіталу;
 • R8241803 [824180] Примітки — Сільське господарство;
 • R8365003 [836500] Примітки — Страхові контракти.

 

Справочники

 

Внесены изменения в справочник Загальні — Банки.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

Реализовано отображение типа отчета и отчетного периода в начале названия формы в реестре отчетов:

 • FRZVIT02 Ярлик до пакету звітності Міністерства Фінансів.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

1. Для форм:

 • MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • MOU40406 Ф4. Звіт про власний капітал:

— добавлена возможность подачи форм в периодах І Квартал, І Полугодие и 9 Месяцев;
— реализован автоматический перенос данных из форм предыдущих периодов при создании форм в периодах І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев и возможность переноса данных из соответствующих форм статистики с помощью дополнительной программы обработки.

2. Изменено условие заполнения в зависимости от значения КОПФГ, указанного в Карточке предприятия.

Если указано одно из значений 230, 231, 232, 235, 240, 260 либо 270, запись производится в Таблицу 2 (хозяйственные товарищества), ели указано другое значение, запись осуществляется в Таблицу 1 (государственные предприятия):

 • MOU02005 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU04004 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU05004 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU07003 Дод.7. Коефіцієнтний аналіз діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • MOU09103 Дод.9.1. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно відчуження державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09402 Дод.9.4. Інформація про прийняті управлінські рішення стосовно передачі державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09603 Дод.9.6. Інформація про прийняті інші управлінські рішення стосовно державного майна суб’єкта управління;
 • MOU09703 Дод.9.7. Інформація щодо окремого державного майна суб’єкта управління.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

Согласно распоряжения Киевской городской государственной администрации №139 от 19.01.2022 г. «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об’єднань територіальної громади міста Києва» в пакете KMDAGP01 добавлена новая версия формы, вводится в действие — 01.01.2022 г., период подачи — Год:

 • KM300108 Фінансовий план.

Разрешено внесение отрицательных значений в графах 12 и 13 форм:

 • KMM05208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів (суб’єкта малого підприємництва);
 • KM105208 Ф5-ІІ Інформація про наявність і рух основних засобів.

 

Украина вошла в перечень TC AdES LOTL
Мининфраструктуры внедряет е-ТТН