Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.117

04 сентября 2023

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.066
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.454

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Настроено копирование отчетов в соответствии с периодом подачи.

 

Государственная налоговая служба

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 17.05.2023 г. № 256 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України»:

1. Добавлены новые версии бланков, вводится в действие — с 01.09.2023 г., период подачи — ежемесячно, впервые отчеты по новым формам подаются за отчетный (налоговый) период — август 2023 года:

 • J/F0200125 Податкова декларація з податку на додану вартість;
 • J0200525/F0200425 Додаток 1 Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1);
 • J/F0215225 Додаток 2 Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2);
 • J0200625/F0200525 Додаток 3 Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3);
 • J/F0299825 Додаток 4 Заяви про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4);
 • J/F0299325 Додаток 5 Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу (Д5);
 • J/F0215725 Додаток 6 Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6);
 • J/F0215825 Додаток 7 Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7);
 • J/F0215525 Розрахунок податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України;
 • J/F0217025 Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

Добавлены настройки консолидации отчетов пакета J0200125 «Податкова декларація з податку на додану вартість».

Реализована возможность переноса данных в форму «Уточнюючий розрахунок …» (J/F0217025) из форм «Податкова декларація з податку на додану вартість» (J/F0200125), в том числе и предыдущих версий, либо из форм «Уточнюючих розрахунків …» (J/F0217025), в том числе и предыдущих версий.

2. Добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.09.2023 г., подача — по необходимости:

 • J0215624 Повідомлення про делегування філіям (структурним підрозділам) права складання податкових накладних та розрахунків коригування.

1. Увеличено до 250 количество символов для ввода в поле Податкова адреса клієнта:

 • DPI20102 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F);
 • DPI20202 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл повідомлень Р).

2. Настроена возможность экспорта большого объема данных с помощью команды Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Програма експорту в Excel:

 • J1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ.

3. Обновлены формы:

 • J/F1490505 Повідомлення щодо допущених помилок у відомостях про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору за формою 4ДФ.

Формы приходят из ГНС и доступны в модуле Довідки державних органів — Інформаційна довідка.

 

Государственная казначейская служба

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 27.07.2023 г. № 409 «Про затвердження Змін до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» внесены изменения в нумерацию бланков:

 • FDODNV05 Довідка про операції в національній валюті;
 • FDOVNF04 Довідка про надходження у натуральній формі;
 • FMER0004 Мережа;
 • FRES0003 Реєстр змін до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;
 • FROZM002 Розподіл виділених бюджетних асигнувань;
 • FRZSM002 Реєстр змін зведення показників спеціального фонду;
 • FZPM0002 Зведення показників спеціального фонду.

 

Первичные документы

 

Изменено название функции с Відправити в 1С на Відправити в BAS/1С в модулях программы реестр налоговых документов и Реестр электронных документов.

 

Обновление программы до версии 11.02.117 — Фото 1

 

Доработан вызов функций печати и экспорта данных реестров. В главном меню Файл и в контекстном меню вызов функций Друк реєстру и Експорт таблиці в Excel перенесены в пункт меню Експорт реєстру.

 

Обновление программы до версии 11.02.117 — Фото 2

 

Реестр электронных документов

 

1. Для удобства пользователей объединены функции и настройки экспорта документов и печати в PDF.

В главном меню Файл и в контекстном меню добавлен пункт Експорт. В пункт Експорт перенесены команды: Універсальний експорт, Експорт до облікової системи, Відправка PDF на електронну пошту, а также добавлена новая команда Експорт документа, которая объединяет функционал:

 • экспорт документа;
 • экспорт документа с подписями (ранее функция была доступна по команде главного меню Файл — Експорт — Експорт документа з підписами);
 • печать в PDF;
 • экспорт графического отображения документа (функция также доступна на вкладке подписанного документа Графічне відображення);
 • экспорт вложений документа (функция также доступна на вкладке документа Вкладення);
 • функцию главного меню Сервіс — Протокол документа.

 

Обновление программы до версии 11.02.117 — Фото 3

 

При выполнении команды Експорт документа открывается окно, которое содержит настройки:

 • Шлях збереження — в поле выбирается путь для сохранения экспортированных документов;

для настройки каталогов экспорта файлов можно воспользоваться опциями:

 • Групувати документи по контрагентам (ЄДРПОУ та назва) — если опция установлена, в каталоге, указанном в поле Шлях збереження, создается подпапка с именем, которое содержит ЕГРПОУ и название контрагента, если в документе не указан контргент, документ сохраняется в подпапке с именем Невизначений контрагент;
 • Експортувати документи в окремі папки — если опция установлена, в каталоге, указанном в поле Шлях збереження, создается подпапка с именем, которое содержит название, номер и дату документа (если установлена опция Групувати документи по контрагентам (ЄДРПОУ та назва), подпапка создается в подкаталоге, который отвечает контрагенту);
 • опции для выбора формата файла для сохранения: можно выбрать PDF и/или XML;
 • опция Вкладення до документу, если опция установлена, выполняется сохранение вложения в документ;
 • опции для выбора типа сохранения подписи: без подписей, с подписями в одном файле (сохраняется файл формата CAdES), подписи отдельными файлами (сохраняются файлы формата p7s), подписи в архиве (ASіC-E).

 

Обновление программы до версии 11.02.117 — Фото 4

 

В области настроек Додаткові опції можно выбрать вид экспорта документов:

 • Экспорт для обмена отчетностью (XML и вложения);
 • Печать в PDF (с графическим отображением подписей);
 • Протокол документа — сохранение протокола документа.

2. Доработана обработка входящих сообщений для документов, визирование которых в программе было отклонено, но которые были завизированы по ссылке. Для таких документов игнорируются сообщения о визировании, так как результат обработки документа в программе имеет выше приоритет нежели результат обработки по ссылке.

3. Настроен экспорт записей реестра в формате Excel при условии установленого фильтра по значению колонки Сума, которое содержит дробное значение.

Настроена печать в PDF архивных документов вместе с квитанциями.

 

Пользовательские настройки подписей

 

Доработано добавление подписантов в случае, если в сертификате подписанта отсутствует адрес электронной почты.

 

Интеграция

 

Расширены возможности M.E.Doc REST API.

Реализована возможность согласования документов ПН/РК, АН/РК с помощью метода /api/SignSendReceive/ToPartner.

Доработана возможность подписания и отправки Налоговых накладных и другой отчетности в контролирующие органы с помощью метода /api/SignSendReceive/ToGov.

Ознакомиться с описанием методов можно по ссылке https://medoc.ua/faq/opis-metodv-web-api.

Также, обратите внимание, было изменено название контролера и методов отправки и получения документов с Send на SignSendReceive.

В утилите ConnectionSetup.exe на вкладке REST API добавлена кнопка Відкрити Swagger для быстрого доступа к странице тестирования M.E.Doc REST API после настройки сервиса.

 

Обновление программы до версии 11.02.117 — Фото 5

 

Справочники

 

Адресная книга

 

Государственной службой статистики Украины изменен электронный адрес для приема отчетности на elzvit@mail.sez.ukrstat.gov.ua.

1. Согласно приказа Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины №613 от 18.07.2023 г. «Про внесення змін до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад» обновлен справочник Коди території
(КОАТУУ/КАТОТТГ).

2. Обновлен справочник НБУ — Ознака ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера (К021).

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за июль 2023 г. — 99,4%.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

Реализованы контроли с аналогичным периодом прошлого года:

 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

Настроено автоматическое заполнение полей Найменування суб’єкта господарювання и Код згідно з ЄДРПОУ в динамических строках поле выполнения программы перерасчета отчета (F6) для случая, если была удалена первая строка и добавлена другая:

 • MOUFR101 Додаток 1 до Методики;
 • MOUFR201 Додаток 2 до Методики;
 • MOUFR301 Додаток 3 до Методики;
 • MOUFR401 Додаток 4 до Методики;
 • MOUFR501 Додаток 5 до Методики;
 • MOUFR601 Додаток 6 до Методики;
 • MOUFR701 Додаток 7 до Методики.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Обновлены контроли:

 • MK918005 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2-м «Звіт про фінансові результати»;
 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс».

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. Добавлена сверка с формой «Ф1-к. Консолідований баланс» (UOP00154). Значения суммы строк 5 и 6 графы 2 должно равняться сумме значений строк 1510 и 1600 графы 4 форм «Ф.1 Баланс» и «Ф1-к. Консолідований баланс»:

 • UOP05203 Дод.5.2. Інформація про кредиторську заборгованість.

2. Перенесен расчет полей из программы открытия на программу создания из форм UOP10112, UOP00154, UOP11110, UOP20211, UOP00253:

 • UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.066
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.454