Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.118

20 сентября 2023

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.067
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.472

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

Добавлена новая версия бланков, подача — по необходимости:

 • F1319103 Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (в електронному вигляді);
 • F1419103 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (відповідь на запит в електронному вигляді).

«Запит щодо отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1319103) доступен для создания в модуле Довідки державних органів — Інформаційна довідка — Створити — Іншу довідку. Форма «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб …» (F1419103) приходит из ГНС и доступна в реестре Довідки державних органів — Інформаційна довідка

1. Обновлен электронный формат xsd:

 • J0114924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0154924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств;
 • J0194924 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

2. Добавлена возможность переноса данных графы Кадастровий номер земельної ділянки из формы F0138105 с помощью команды на вкладке Наступні дії — Виконати додаткову програму обробки — Перенес. даних з F0138105 в открытом окне формы:

 • F0138305 Додаток 3. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання.

 

Государственная казначейская служба

 

Обновлены контроли:

 • FINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • FINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • FING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • FINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • FINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;
 • F43KM149 Ф №4-3м.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KM49 Ф №4-1м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KM49 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KM49 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F7KM1S49 Ф №7м.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KM1Z49 Ф №7м.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KMS49 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KMZ49 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій);
 • F4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • F4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • F4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • F7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • F7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • F4_3KM48 Ф №4-3м Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • B0001003 Ярлик — Таксономія для банків 2021;
 • В8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;
 • I8002003 [800200] Примітки — Аналіз доходів та витрат.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Доработан экспорт документов без подписей в формате XML, которые имеют статус Отримано либо Відхилено.

2. Добавлена возможность отправки новой версии формы документа F0100213 «Податкова декларація про майновий стан і доходи» в Райффайзен Банк. Отправлять статистическую и финансовую отчетность, для которой была получена положительная Квитанция № 2, также можно в модуле Реестр отчетов с помощью команды Наступні дії — Відправити у банк.

3. Откорректировано отображение ярлыков и примечаний для Универсальных документов после выполнения подписания документов по ссылке.

 

Интеграция

 

Доработана возможность подписания и отправки пакетов отчетов в контролирующие органы с помощью метода /api/SignSendReceive/ToGov.

Просмотреть описание методов можно по ссылке https://medoc.ua/faq/opis-metodv-web-api.

 

Банковский модуль

 

Монитор сообщений об открытии/закрытии счетов

 

Доработана работа реестра Монітор повідомлень про відкриття/закриття рахунків, который содержит большое количество записей.

 

Администрирование

 

Сертификаты — Заявки на сертификат

 

Ограничено до 64 количество символов, доступных для ввода в поле Адреса формы «Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП» (Z0200108).

 

Справочники

 

Обновлен Довідник податкових пільг по состоянию на 31.08.2023 года.

ГНСУ утверждены новые справочники льгот:

 • Довідник № 119/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 119/2 інших податкових пільг.

 

Адресная книга

 

Актуализирован адрес отправки документов в Министерство экономики Украины по прямому соединению — https://ezvit.me.gov.ua/WebSrvMERTU/gate.asmx.

 

Зарплата

 

1. Обновлен справочник Індекс споживчих цін за август 2023 г. — 98,6%.

2. Доработано отображение окна формирования отчетов при увеличенном масштабе экрана.

 

Министерство здравоохранения Украины

 

Налоговая, финансовая, бюджетная и статистическая отчетность для подведомственных организаций Министерства здравоохранения Украины

 

Доработан перенос данных в отчеты, которые созданы за период 2023 год, из соответствующих отчетов 2022 года:

 • F41DEP49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (депозити);
 • F41VAL49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (іноземна валюта);
 • F42VAL49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта);
 • F4_3IM49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (інші міністерства);
 • F7KDZM49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства).

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. В форме:

 • UADTMS01 Рекласифікація статей фінансових форм відповідно до вимог МСФЗ

— изменено название строки 42 на Перекласифікація вартості незавершеного виробництва (виконаних, але неприйнятих робіт, стрічка 1102) в Дт заборгованість за товари, роботи, послуги (стрічка 1125);

— добавлена новая строка 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку, добавлены контроли на равенство значения графы 5 Таблицы 1 текущего периода значению графы 5 отчета прошлого периода и графы 6 годового отчета прошлого года.

2. На основании добавленной в форму UADTMS01 новой строки 48 Зменшення витрат майбутніх періодів на суму нарахованого податку внесены изменения в расчет строк 1170 и 1620 граф 3 и 4 в формах:

 • UADBNS01 Ф.1 Баланс (за П(С)БО);
 • UADBMS01 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

3. В форме:

 • UADDPD01 Довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності І. Платежі до бюджету та інших фондів

— изменен расчет строки 690 граф 1 — 8, значение строки равно сумме значений строк 600, 670 и 645 соответствующих граф;
— добавлен автоматический расчет строки 680 граф 1 — 8, значение строки равно сумме значений строк 681 и 800 граф 1 — 8;
— добавлены контроли на соответствие значений строк 680 и 820 граф 2 и 8 и строки 690 граф 1, 2, 7, 8 значениям соответствующих строк формы UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

4. В форме:

 • UAD11301 Розшифровка Ф.1 Забезпечення і резерви

— добавлены контроли на соответствие значений строки 717 графы 3 и графы 9 значениям строки «Всього» граф 5 и 9 формы UADRSB01 «Розшифровка резерву сумнівних боргів»;
— добавлены контроли на соответствие значений суммы строк 710, 711, 712 и 713 графы 3 и графы 9 значениям строки 1660 граф 3 и 4 формы UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)»;
— добавлены контроли на соответствие значений суммы строк 714, 715, 716 графы 3 и графы 9 значениям строки 1520 граф 3 и 4 формы UADBNS01 «Ф.1 Баланс (за П(С)БО)».

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.067
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.472