Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.119

02 октября 2023

Как работает ПРРО - на электронной подписи или печати?
День Украинского козачества

Отчетность

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины №113 от 02.03.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» добавлены новые формы отчетов (версия 09), период подачи — ежеквартально, отчетность по новым формам (версия 09) подается, начитная с 01 октября 2023 года за отчетный (налоговый) период — III Квартал 2023 года:

 • J/F0500109 Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
 • J/F0510109 Додаток 1 (Д1) Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам;
 • J0510209 Додаток 2 (Д2) Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • J0510309 Додаток 3 (Д3) Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу;
 • J/F0510409 Додаток 4 (ДФ) Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору;
 • J0510509/F0510508 Додаток 5 (Д5) Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби;
 • J/F0510609 Додаток 6 (Д6) Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства.

Отчеты доступны в модуле программы Звітність — Об’єднана звітність ПДФО та ЄСВ.

На выполнение приказа Министерства финансов Украины №113 от 02.03.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» внесены изменения в электронные таблицы форм:

 • в форме «Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (J/F0510109) добавлена новая графа 26 — Ознака наявності трудового договору з нефіксованим робочим часом, по умолчанию отметка в графе не установлена;

 

Обновление программы до версии 11.02.119 — Фото 1

 

 • в форме «Додаток 4. ДФ Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (J/F0510409):

— изменено название Раздела II на Зведені дані про оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею;
— в Разделе ІІ удалены графы Доходи (продаж с/г прод.) и Доходи (продаж с/г прод.) — викл.;
— в Разделе ІІІ изменено название графы 8а на Сума гранта згідно договору.

 

Обновление программы до версии 11.02.119 — Фото 2

 

Государственная налоговая служба

 

Добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • J/F1308202 Заява про підтвердження резидентського статусу для уникнення подвійного оподаткування;
 • J/F1408202 Довідка-підтвердження статусу податкового резидента України для уникнення подвійного оподаткування відповідно до норм міжнародних договорів.

Справка выдается по выбору плательщика в бумажной или электронной форме, о чем он указывает в «Заяві …» (J/F1308202). «Довідку …» (J/F1408202) в электронной форме плательщик получает в приватной части электронного кабинета.

В графах 13 и 14 предоставлена возможность ввода номеров марок акцизного налога с ведущими нулями:

 • J/F1318202 Звіт про використання марок акцизного податку.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлены контроли:

 1. IR780002 Дані про фінансові інвестиції, дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти;
 2. FM2HX001 Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу.

2. Откорректировано графическое отображение печати:

 • PD011106 Довідка про заробітну плату для обчислення пенсії (додаток 5) (з двома дес. знаками).

Согласно изменений, опубликованных НБУ от 30.08.2023 г. и 30.05.2023 г., в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ обновлены справочники:

 • Призначення платежу (F108);
 • Питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F100);
 • Відповіді на питання щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу (F101).

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • I8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;
 • R8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;
 • X8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи;
 • Y8231803 [823180] Примітки — Нематеріальні активи.

 

Первичные документы

 

Реестр налоговых документов

 

Откорректировано отображение значения колонки реестра Тип причини для документов, которые были перемещены в архив с помощью функционала главного меню Файл — Помістити в Архів.

 

Справочники

 

Карточка предприятия

 

Добавлена возможность выбирать тип Резидент Дія Сіті в поле Тип організації раздела Картка підприємства — Пенсійний фонд.

 

Обновление программы до версии 11.02.119 — Фото 3

 

 1. Согласно приказа Министерства финансов Украины №113 от 02.03.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4» обновлен Довідник ознак доходів фізичних осіб.
 2. На выполнение приказа Министерства экономики Украины от 23 июня 2023 года № 6312 «Про затвердження Зміни № 12 до національного класифікатора ДК 003:2010» обновлен справочник Класифікатор професій ДК 003:2010.
 3. В соответствии с Законом Украины «Про Державний бюджет на 2023 рік» от 03.11.2022 года №2710-IX (в редакции от 21.07.2023 года) обновлен справочник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).
 4. Согласно Рекомендации по подаче з 28 апреля 2020 года небанковскими учреждениями в Госфинмониторинг информации о финансовых операциях и по постановке на учет СПФМ (обновлено 18.09.2023 г.) Государственной службы финансового мониторинга Украины обновлен справочник Держфінмоніторинг — Види суб’єктів первинного фінансового моніторингу:

— изменено название кода 7130 на «Суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та\або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном»;
— добавлены новые коды:

 • 7240 «Особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами»;
 • 7360 «Суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування»;
 • 7370 «Суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності».

 

Администрирование

 

Журнал событий

 

Добавлена возможность настраивать фиксацию событий по обновлению данных по контрагенту из ЕСП в ручном и/или автоматическом режимах. В настройках параметров аудита добавлены опции:

 • Оновлення даних по контрагентам з ЄДК — если параметр установлен, производится фиксация события при обновлении данных по контрагенту из ЕСК в ручном режиме;
 • Автоматичне оновлення даних по контрагентам з ЄДК — если параметр установлен, производится фиксация события при обновлении данных по контрагенту из ЕСК в автоматическом режиме.

По умолчанию параметры включены.

 

Обновление программы до версии 11.02.119 — Фото 4

 

Зарплата

 

Согласно постановления Кабинета Министров Украины №957 от 08.09.2023 г. «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 і від 8 серпня 2016 р. № 500» внесены изменения в порядок расчета средней зарплаты для компенсации за неиспользованные отпуска (виды оплат КНВ, КВЗ).

 

Архитектура программы

 

 1. Реализован сервис для контроля корневых сертификатов.
 2. Реализован механизм проверки соответствия корневых сертификатов в каталоге программы сертификатам на сервисе, а также автоматическая загрузка актуальных сертификатов из сервиса в каталог программы.
 3. Для упрощения процедуры обновления компонентов программы произведено разделение конфигурационных файлов на пользовательские (с сохранением текущих данных пользователей) и системные.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовас, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — Год:

 • MOU01504 2-ОЗ ІНВ (річна) Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції.

Реализован перенос данных из формы S1001504 с помощью дополнительной программы обработки на вкладке Наступні дії в оуне открытой формы MOU01504.

 

Министерство социальной политики Украины

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики

 

Доработан перенос данных в отчеты, созданные за период 2023 год, из соответствующих отчетов 2022 года:

 • PINV0013 Форма №4-дс Звіт про власний капітал;
 • PINB0013 Форма №1-дс Баланс;
 • PING0013 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • PINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • PINR0013 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати;
 • PKD20030 Додаток 20 Довідка про суми дебіторської та кредиторської заборгованості установи за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м «Звіт про заборгованість бюджетних установ»;
 • P4_1KD49 Ф №4-1д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • P4_2KD49 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • P4_3KD49 Ф №4-3д Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду;
 • P4_4KD49 Ф №4-4д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як окремі субвенції з місцевого бюджету;
 • P43KD149 Ф №4-3д.1 Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій)’
 • P7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KD1S49 Ф №7д.1 (спец. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами;
 • P7KD1Z49 Ф №7д.1 (заг. ф.) Звіт про заборгованість за окремими програмами.

 

Министерство финансов Украины

 

Отчеты о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности и рисках, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, и о мерах по управлению такими рисками

 

Согласно приказа Министерства финансов Украины № 223 от 19.05.2020 г. «Про оцінку ефективності бюджетних програм державного бюджету» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2023 г., период подачи — Год:

 • MFROEP01 РЕЗУЛЬТАТИ оцінки ефективності бюджетної програми.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии наук Украины

 

Обновлены контроли:

 • U41VAL49 Ф №4-1д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги;
 • U42VAL49 Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Откорректированы условия контролей для строки 3: если значение строки 1200 графы 6 формы UOP00110 больше 50 млн — строка 3 должна быть заполнена, если значение строки 1200 графы 6 формы UOP00110 меньше 50 млн — строка 3 не заполняется:

 • UOPD0101 Додаток 1.

 

Как работает ПРРО - на электронной подписи или печати?
День Украинского козачества