Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.132

05 февраля 2024

Обновление программы до версии 11.02.133
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.622

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Доработано визуальное отображение информации о подписантах, а также QR-кода, который содержит информацию о ЕГРПОУ текущего предприятия, полное наименование учреждения, название отчета, отчетный период, имя файла, для отчетов, которые содержат соответствующее поле разработчика.

Соответствующее поле было добавлено в формах пакета PROZV102 «Ярлик до пакету Мінекономіки. Фінансовий та інвестиційний плани» согласно приказа МЭУ от 02.03.2015 г. № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки».

Отображение QR-кода доступно при включенной опции QR-код в разделе программы Адміністрування — Параметри системи — Документообіг — Спосіб візуалізації інформації про підписантів.

 

Обновление программы до версии 11.02.132 — Фото 1

 

Государственная налоговая служба

 

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 20.09.2023 г. № 506 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з туристичного збору» добавлены новые версии бланков, период подачи — І — ІV Квартал. Впервые Декларации по новым формам подаются по результатам І квартала 2024 года:

 • J/F0303507 Податкова декларація з туристичного збору;
 • J/F0313507 Розрахунок податкових зобов’язань з туристичного збору.

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 06.10.2023 г. № 528 «Про внесення змін до форми Податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів» добавлены новые версии бланков, период подачи — Квартал, Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • J/F0301209 Податкова декларація збору за місця для паркування транспортних засобів;
 • J/F0311209 Додаток до Податкової декларації збору за місця паркування транспортних засобів.

3. На выполнение приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 09.11.2023 г. № 1935 «Про внесення змін до Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва» добавлена новая версия бланка, период подачи — Год, срок подачи — до 20 февралая текущего года:

 • J0303310 Розрахунок частки сільськогосподарського товаровиробництва.

Реализована возможность переноса данных из форм предыдущих версий J0114923 и J0114924 периода Год с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенес. даних з J0114923, J0114924 на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • J0114925 Додаток МПЗ-З до рядка 02 МПЗ-З додатка МПЗ до рядка 06.2 МПЗ Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

 

Государственная служба статистики

 

Добавлена новая форма, период подачи — Год, впервые отчеты подаются за период Год 2023:

 • S2500114 1-інновація (один раз на два роки). Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства.

Обновлены контроли:

 • S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи;
 • S0300310 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки). Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці;
 • S0403515 1П-НПП (річна). Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції;
 • S1600316 2-тр. Звіт про роботу автотранспорту;
 • S0400122 1-підприємництво (річна). Структурне обстеження підприємства;
 • S1001314 13-зез (квартальна). Звіт підприємства про інвестиції за кордон;
 • S1001016 10-зез (квартальна). Звіт підприємства з іноземними інвестиціями;
 • S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р;
 • S0423122 № 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;
 • S0423123 № 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;
 • S0301120 № 1-ПВ (квартальна). Звіт із праці;
 • S2601006 № 1-послуги (квартальна). Звіт про обсяги реалізованих послуг.

 

Первичные документы

 

Настройки переноса полей для функции создать на основании

 

Откорректирован механизм импорта настроек переноса полей, которые были сохранены в файл.

 

Интеграция

 

1. Реализована возможность получения даты полседней операции с документом при использовании СОМ-методов. В датасет CARD документа, который получается в COM, добавлено поле LASTUPDATE. Значение даты последней операции с документом в REST API содержится в ответе методу /api/Info/GetDocInfo.

2. Доработаны методы M.E.Doc REST API и СОМ:

— в ответах методов /api/Info/GetPrimaryReestr и GetPrimaryReestr() добавлено поле отображения названия контрагента для первичных и отчетных документов.

Обратите внимание, параметры: название контрагента, ЕГРПОУ и код ИНН зависят от направления движения документа. Для входящих документов параметры FIRM_ соответствуют предприятию (отправителю), параметры контрагента PARTNER_ соответствуют получателю документа. Для исходящих документов параметры FIRM_соответствуют предприятию (получателю), параметры контрагента PARTNER_ соответствуют отправителю документа;

— откорректирован механизм определения отправителя и получателя для НН/РК и первичных документов в методах /api/Info/GetPrimaryReestr та GetPrimaryReestr().

 

Справочники

 

1. В соответствии с Законом Украины «Про Державний бюджет України на 2024 рік» от 09.11.2023 года № 3460-IX обновлен справочник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

2. Для удобного заполнения к форме J0138105 «Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок» подключен справочник Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки, в таблице добавлено поле Вид земельної ділянки.

3. Обновлен справочник Коди регіонів (областей) України.

 

Администрирование

 

Сертификаты

 

Доработан механизм генерации секретных ключей на защищенные носители ИИТ «Алмаз» и «Кристал». Детально о работе с носителями ИИТ «Алмаз» и «Кристал» смотрите в разделе справки к программе Адміністрування — Управління сертифікатами — Робота з токенами ІІТ «Алмаз» та «Кристал».

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за декабрь 2023 г. — 100,7 %.

 

Отчеты

 

Реализовано автоматическое заполнение отчетов S0301015 «1-ПВ Звіт із праці (місячна)», S0301120 «1-ПВ Звіт із праці (квартальна)».

 

Печать документов

 

Настроено запоминание каталога для сохранения файлов при печати документов в PDF из реестров программы.

 

Прием почты

 

Доработана проверка соответствия пароля секретного ключа, который хранится на сетевом криптомодуле «Гряда».

 

Архитектура программы

 

1. Расширено логирование действия пользователя для уровня протоколирования Детальна інформація.

Добавлена фиксация событий:

 • успешная авторизация пользователя в программе;
 • неудачная авторизация пользователя в программе;
 • завершение работы пользователя с программой;
 • смена пользователя.

В log-файле сохраняется время события, имя компьютера, ІР-адрес, логин пользователя, тип события, статус события.

2. Выполнен перенос пользовательских параметров из файла DMF.AppServer.exe.config в файл DMF.AppServer.client.config. Реализован механизм считывания параметров из нового конфигурационного файла DMF.AppServer.client.config при запуске утилит и службы программы.

3. Реализовано логирование вызовов методов REST API. Обратите внимание, события, связанные с подключением службы REST API к основной службе программы, логируются в DMF.WebAppServer и сохраняются в DMF.WebAppServer.log. Выполнение и обработка запросов логируется в DMF.AppServer и сохраняется в DMF.AppServer.log.

4. Обновлены компоненты для работы с электронной почтой провайдера Office365 для повышения уровня безопасности обработки данных.

 

Сетевой вариант работы

 

Откорректировано отображение статуса работы Сервиса универсальной автоматической обработки документов после перезагрузки службы программы.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 30.03.2023 г. № 128 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 г., период подачи — І — ІІІ Квартал, Год:

 • SS301015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);

период подачи — І — ІV Квартал:

 • SS301120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

1. Реализованы контроли и автоматическое заполнение граф 4 и 7 из формы S0301015, начиная с І квартала 2024 г.:

SM100307 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Откорректирован контроль по строкам 8020 — 8025 графы 6:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН (Основні фінансові показники);

3. Откорректированы контроли по графе 4 текущего периода с графой 3 отчета за соответствующий период прошлого года в связи со сменой количества знаков в строках 2610, 2615, 2650:

 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).

 

Министерство культури и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Добавлен автоматический расчет для графы 16 раздела ІІ. Нематеріальні активи:

 • KINP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

1. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 30.03.2023 г. № 128 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — ежемесячно:

 • MOU31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);

период подачи — І — ІV Квартал:

 • MOU31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

2. На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 12.09.2023 г. № 264 «Про затвердження форм державних статистичних спостережень № 2-інвестиції (квартальна) «Звіт про капітальні інвестиції», № 2-ОЗ ІНВ (річна) «Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.12.2023 р., период подачи — Год:

 • MOU01505 2-ОЗ ІНВ (річна) Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції.

1. Реализовано автоматическое заполнение и контроли по графам 4 и 7 із формы MOU31015, начиная с І Квартала 2024 года:

 • MOU03005 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Реализован перенос данных по строкам 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 из формы MOU31015, начиная с І Квартала 2024 года:

 • MOU90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

 

Министерство здравоохранения Украины

 

Налоговая, финансовая, бюджетная и статистическая отчетность для подведомственных организаций Министерства здравоохранения Украины

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — І Квартал, І Полугодие 9 Месяцев:

 • F42VAL50 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта).

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» в форме:

 • F7KDZM48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (інші міністерства)

— внесены изменения во внешний вид формы;
— обновлены проверки и перенос данных из годовой формы F7KDZM49 предыдущего года в периоды І Квартал, І Полугодие и 9 Месяцев текущего года.

 

Министерство социальной политики

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев:

 • P4_2KD50 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень.

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування»  в формах:

 • P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами
 • P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

— внесены изменения вл внешний вид форм;
— обновлены проверки и перенос данных из соответствующих годовых форм P7KDS49, P7KDZ49 предыдущего года в периоды І Квартал, І Полугодие и 9 Месяцев текущего года;
— обновлены шаблоны выгрузки в Excel.

2. В форме:

 • PINP0013 Форма №5-дс. Примітки до річної фінансової звітності

— в таблице раздела VІ изменено название графы на У тому числі за строками;
— добавлен автоматический расчет для графы 16 раздела ІІ. Нематеріальні активи;
— обновлен шаблон для выгрузки отчета в Excel.

3. Внесены изменения во внешний вид формы:

 • PING0013 Форма №3-дс. Звіт про рух грошових коштів.

 

Министерство финансов Украины

 

Отчеты о результатах анализа финансово-хозяйственной деятельности и рисков, связанных с деятельностью субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, и о мерах по управлению такими рисками

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 682 от 11.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — Год:

 • MFPASP08 ПАСПОРТ бюджетної програми;
 • MFZVIT06 Звіт про виконання паспорта бюджетної програми.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Обновлен сертификат шифрования для сохранения отчетности с помощью команды Зашифрувати та зберегти.

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 30.03.2023 г. № 128 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — ежемесячно:

 • UAD31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);

период подачи — І — ІV Квартал:

 • UAD31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

 

Антимонопольный комитет

 

Бюджетная, сметная и управленческая отчетность для структурных подразделений Антимонопольного комитета

 

На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • AM42KD49 Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • AM7KDZ49 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • AM7KDS49 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

Добавлен автоматический расчет для графы 16 раздела ІІ. Нематеріальні активи:

 • AMFINP13 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

1. Реализован перенос данных из годовой формы FZNDR030 предыдущего года в периоды І Квартал, І Полугодие и 9 Месяцев текущего года:

 • FZNDR031 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково — дослідних роботах.

2. Добавлен автоматический расчет для графы 16 раздела ІІ. Нематеріальні активи:

 • UANP0013 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 30.03.2023 г. № 128 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — ежемесячно:

 • UOP31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);

период подачи — І — ІV Квартал:

 • UOP31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

1. Изменен контроль по среднему количеству сотрудников и средней заработной плате в поле Середньооблікова кількість штатних працівників и строках 8000 граф 4 и 6 с формами UOP31015 и UOP31120:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

2. Реализованы контроли и автоматическое заполнение граф 4 и 7 из формы UOP31015, начиная с І Квартала 2024 года:

 • UOP03006 Дод.3. Соціально-економічні показники діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Добавлен расчет по строкам 1201 и 1202 графы 6. Значения строк 1201 и 1202 графы 6 равняются суммам соответствующих строк граф 7 — 10:

 • UOP00110 Фінансовий план.

4. Реализован перенос данных по строкам 3.1, 4.1, 4.3, 5.1 из формы UOP31015, начиная с І Квартала 2024 года:

 • UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства.

 

Укрстрой

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

На выполнение приказа Государственной службы статистики Украины от 30.03.2023 г. № 128 «Про затвердження форм державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт із праці» та № 1-ПВ (квартальна) «Звіт із праці»» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.01.2024 р., период подачи — ежемесячно:

 • UB301015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна).
Обновление программы до версии 11.02.133
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.622