Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.134

21 февраля 2024

Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.642
Синхронизируйте номенклатуру с учетными системами

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

Откорректировано открытие Реестра отчетов при условии заполнения поля Примітка в любом из документов максимальным количеством символов.

 

Государственная налоговая служба

 

1. Добавлена возможность подачи в электронном виде форм:

 • J/F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

2. Реализован контроль на ввод специальных символов в поле Найменування файлу документу:

 • J/F1360102 Документ довільного формату (для подання сканкопій документів).

 

Обновление программы до версии 11.02.134 — Фото 1

 

3. Реализована возможность переноса данных из формы FINR0013 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Дані з FINR0013 на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • J0903303 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати.

 

Обновление программы до версии 11.02.134 — Фото 2

 

4. Обновлен электронный формат .pdf:

 • F1419103 Відомості з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про джерела/суми нарахованого доходу, нарахованого (перерахованого) податку та військового збору (відповідь на запит в електронному вигляді).

 

Государственная служба статистики

 

Откорректированы контроли:

 • S0423122 № 1-П (ю) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами;
 • S0423123 № 1-П (ф) (місячна). Звіт про виробництво промислової продукції за видами для фіз. осіб;
 • S1617001 51-пас (місячна). Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом;
 • S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

 

Государственная казначейская служба

 

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов № 671 от 05.12.2023 г.) добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев:

 • F_42KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F_42KM48 Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F_7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F_7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F_7KMS48 Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F_7KMZ48 Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FV_42D29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FV_42M29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZV_4229 Зведена. Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • FZ_M4229 Зведена. Ф №4-2м Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • F_7KDB48 Зведена форма Ф №7д Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • F_7KMB48 Зведена форма Ф №7м Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

2. В соответствии с проектом приказа Министерства финансов Украины от 26 января 2024 г. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 30.11.2023 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • FKD22029 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власнихнадходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі;
 • FKM22029 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власнихнадходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі.

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 671 от 05.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 632» обновлен внешний вид форм:

 • FKD09029 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду;
 • FVR7DS29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FVR7DZ29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FVR7MS29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FVR7MZ29 Для одержувачів бюджетних коштів Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZMR7S29 Зведена. Ф №7м (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZMR7Z29 Зведена. Ф №7м (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZVR7S29 Зведена. Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • FZVR7Z29 Зведена. Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Единое окно

 

Откорректированы контроли:

 • S0100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності.

Учетные документы

 

В соответствии с приказом Министерства социальной политики Украины от 29.03.2023 г. № 110-Н «Про затвердження типових форм документів» добавлены новыу формы без возможности подачи в электронном виде, вводятся в действие — с 29.03.2023 г.:

период подачи — Год:

 • S1400305 Форма 1 (Чорнобиль). Паспорт даних по підприємству, робітники якого отримують компенсаційні виплати та допомоги.

период подачи — ежемесячно:

 • S1400406 Форма 2 (Чорнобиль). Розрахунок видатків, пов’язаних із виплатою компенсацій та допомоги і наданням пільг.

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Настроена возможность редактирования полученного документа в открытом виде.

2. Откорректирован механизм экспорта ярлыков и примечаний к связанным документам, если среди экспортированных связанных документов есть документы с вложениями.

 

Учет НДС

 

Аналитические справки — Анализ товаров/услуг по кодам УКТЗЕД/ДКПП (в т. ч. рисковым)

 

Доработан анализ всех имеющихся Таблиц данных плательщика НДС по определенному коду УКТЗЕД/ДКПП для учета в Аналитической справке.

 

Банковский модуль

 

Монитор сообщений об открытии/закрытии счетов

 

Реализовано отображение информации о документах, которые были приняты с замечаниями. В реестре добавлены колонки:

 • № Запису — содержит порядковые номера строк Повідомлень;
 • Стан обробки — отображает состояние: Прийнято, Відхилено либо Помилка <код помилки> для определенной строки, номер которой указан в колонке № Запису.

 

Обновление программы до версии 11.02.134 — Фото 3

 

На панели Стан добавлен фильтр Прийнято із зауваженнями для просмотра информации о документах, которые были приняты с замечаниями.

Для документов, отправленных в 2024 году, «Квитанції № 2» для которых были получены в предыдущих версиях программы, статус обработки будет установлен автоматически.

 

Справочники

 

Реестр бланков

 

Для удобной настройки счетчика бланка добавлена возможность быстрого выбора всех периодов на вкладке Додатково в окне настроек Властивості бланка. Для быстрого выбора всех периодов установите отметку в заголовке таблицы.

 

Обновление программы до версии 11.02.134 — Фото 4

 

1. Обновлен Довідник податкових пільг по состоянию на 31.01.2024 года.

ГНСУ утверждены новые справочники льгот:

 • Справочник № 122/1 налоговых льгот, которые являются потерей доходов бюджета;
 • Справочник № 122/2 других налоговых льгот.

2. В соответствии с приказом Министертва развития общин, территорий и инфраструктуры Украины №48 от 19.01.2024 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290» обновлены:

 • Справочник КАТОТТГ;
 • Справочник Коди території (КОАТУУ/КАТОТТГ).

3. На выполнение приказа Министерства экономики Украины от 16 января 2024 года № 1410 «Про затвердження Зміни № 13 до національного класифікатора ДК 003:2010» обновлен справочник Класифікатор професій ДК 003:2010. Справочник используется при заполнении Приложения 5 (J/F0510509) Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ.

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за январь 2024 г. — 100,4 %.

 

Обновление программы

 

Настроена возможность обновления сетевой версии программы пользователями, для которых установлены настройки Управляння ролями — Доступ до підсистем — Адміністрування — Оновити програму.

 

Обновление программы до версии 11.02.134 — Фото 5

 

Министерство культури и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов № 671 от 05.12.2023 г.) добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев:

 • K_42KD48 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;

2. В соответствии с проектом приказа Министерства финансов Украины от 26 января 2024 г. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 30.11.2023 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • MKPDOD22 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі.

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 671 от 05.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 632» обновлен внешний вид форм:

 • K7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • K7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Министерство здравоохранения Украины

 

Налоговая, финансовая, бюджетная и статистическая отчетность для подведомственных организаций Министерства здравоохранения Украины

 

1. Реализованы контроли с формами F2KD48, F4_1KD48, F_42KD48, при условии если отчет создан в периодах І Квартал, Полугодие, 9 Месяцев 2024 года:

 • FOZ24D06 Ф.№оз-2д/4д. Звіт про виконання показників плану використання бюджетних коштів.

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 671 от 05.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 632» внесены изменения во внешний вид формы:

 • F42VAL50 Ф №4-2д. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (іноземна валюта).

 

Министерство социальной политики

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики

 

В соответствии с проектом приказа Министерства финансов Украины от 26 января 2024 г. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 30.11.2023 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • PKDDOD22 Додаток 22. Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі.

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 671 от 05.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 632» обновлен внешний вид форм:

 • P4_2KD50 Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • PKD09029 Додаток 9 Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

1. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 15.11.2023 г. № 632 «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» (с изменениями, внесенными в соответствии с приказом Министерства финансов № 671 от 05.12.2023 г.) добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.01.2024 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев:

 • U4_2KD48 (НААН) Ф №4-2д Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень;
 • U4_2VL48 (НААН) Ф №4-2д (валюта) Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги.

2. В соответствии с проектом приказа Министерства финансов Украины от 26 января 2024 г. «Про внесення змін до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування» добавлены новые формы, вводятся в действие — с 30.11.2023 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • UANDOD22 Додаток 22 Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих у натуральній формі.

На выполнение приказа Министерства финансов Украины № 671 от 05.12.2023 г. «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2023 року № 632» обновлен внешний вид форм:

 • U7UKDS48 (НААН) Ф №7д (спец. ф.). Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • U7UKDZ48 (НААН) Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

Внесено зміни до умов контролю по рядку 2012 графи 4:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.
Обновление мобильного приложения Cashӓlot до версии 19.642
Синхронизируйте номенклатуру с учетными системами