Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.135

01 марта 2024

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.077
Перемещайте учетные остатки товаров между СХ

Настроено сохранение порядка группировки данных, которое было выполнено с помощью команды главного меню Вигляд — Групування даних либо кнопки на панели инструментов, в следующем сеансе работы с реестрами программы.

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 1

 

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

1. На выполнение Закона Украины от 29 июня 2023 года № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • J/F1319301 Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319401 Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1319501 Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів;
 • J/F1419301 Витяг з розпорядження про внесення відомостей про обладнання;
 • J/F1419401 Витяг з розпорядження про внесення змін;
 • J/F1419501 Витяг з розпорядження про виключення обладнання;
 • J/F1419601 Витяг з Єдиного реєстру обладнання (внесення);
 • J/F1419801 Повідомлення про недоліки.

Выписки приходят от ГНС в ответ на отправленные Заявления. Формы доступны в новом модуле программы Облік акцизного податку — Реєстр обладнання (тютюнові вироби).

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 13.12.2023 г. № 698 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 18 серпня 2015 року № 721» (с изменениями, внесенными согласно Приказа Министерства финансов № 5 от 04.01.2024 г.) добавлены новые версии бланков, подача — по необходимости:

 • DPI20104 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень F);
 • DPI20204 Електронне повідомлення про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах (Файл-відповідь Р);
 • DPI20404 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у національній та іноземній валютах (Файл повідомлень R);
 • DPI20504 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі рахунків платників податків, відкритих у цінних паперах (Файл-відповідь D);
 • DPI21104 Електронне інформаційне повідомлення про припинення (зняття з обліку) платника податків (Інформаційний файл U);
 • DPI20702 Електронне повідомлення про відкриття/закриття електронних гаманців (Файл повідомлень Н);
 • DPI21702 Електронне повідомлення-відповідь про взяття на облік у контролюючому органі електронних гаманців платників податків (Файлі-відповіді М).

1. В формах:

J/F0138105 Додаток 1. Відомості про наявність земельних ділянок

 • реализована возможность автоматической индексации нормативной денежной оценки (НДО) земель и земельных участков, в заполненном надлежащим образом Приложении 1 введите соответствующий коэффициент индексации в заголовке Норм. грош. оцінка, после чего в окне открытого документа на вкладке Наступні дії выполните дополнительную программу обработки Індексація НГО;
 • реализована возможность множественного выбора значений из справочника Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки в графе 2.

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 2

 

2. Обновлен электронный формат .xsd:

 • J/F1302002 Заява про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені.

3. Реализована возможность переноса данных из формы F0602007 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенес. даних з F0602007 на вкладке Наступні дії в окне открытого документа:

 • F0602008 Податкова декларація з плати за землю.

4. Реализована возможность переноса данных из форм FING0013, FINP0013, FINV0013 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Дані з … на вкладке Наступні дії в окне соответствующих документов:

 • J0903403 Форма №3-дс Звіт про рух грошових коштів;
 • J0903602 Форма №5-дс Примітки до річної фінансової звітності;
 • J0903502 Форма №4-дс Звіт про власний капітал.

 

Государственная служба статистики

 

Откорректированы контроли:

 • S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи;
 • S1300112 1-ІКТ. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємстві у 2024 р.

 

Единое окно

 

Откорректированы контроли:

 • S0105008 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0106006 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • S0103354 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом).

 

Первичные документы

 

Реестр электронных документов

 

1. Доработано открытие документа, который содержит значительное количество строк в динамической таблице. Если количество строк динамической таблицы превышает 10000, при попытке открыть документ откроектся окно сообщения: «Кількість записів в динамічній таблиці документа перевищує 10000, при відкритті можливі затримки. Відкрити документ без відображення табличної частини?». По нажатию соответствующей кнопки в окне сообщения можно выбрать режим открытия документа:

 • Так — открыть документ и не отображать данные динамической таблицы;
 • Ні — открыть документ с полным перечнем данных динамической таблицы;
 • Відмінити — отменить открытие документа.

2. Настроено отображение факсимиле подписей в редакциях входящих первичных документов, которые были согласованы контрагентом.

 

Учет акцизного налога

 

Реестр оборудования (табачные изделия)

 

На выполнение Закона Украины от 29 июня 2023 года № 3173-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах» добавлен новый модуль Реєстр обладнання (тютюнові вироби), предназначенный для создания, редактирования, сохранения и отправки в контролирующий орган Заявлений о внесении данных, Заявлений о внесении изменений в Единый государственный реестр оборудования и Заявлений для исключения данных из Единого государственного реестра оборудования для подготовки либо обработки табака, табачного сырья, промышленного производства табачных изделий.

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 3

 

Изменено название комплекта подписей, которые применяются для подписания документов раздела Облік акцизного податку, на Довідки про зведені дані, обладнання АС, ЄРО (тютюн).

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 4

 

Банковский модуль

 

Монитор сообщений об открытии/закрытии счетов

 

1. Реализована возможность подписания документов раздела одним ответственным лицом с помощью сертификатов разных типов.

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 5

 

Для этого в модуле Адміністрування — Параметри системи — Підпис для комплекта подписей Звітність про відкриття/закриття рахунків необходимо выбрать в полях Перша відповідальна особа и Друга відповідальна особа сертифкаты, выданные на одно лицо, но с разным типом подписи.

 

Обновление программы до версии 11.02.135 — Фото 6

 

2. Актуализирована работа модуля в связи с обновлением форм «Повідомлень про відкриття/закриття рахунків».

 

Администрирование

 

Сертификаты

 

Доработано позиционирование курсора на первой колонке реестра Встановлені сертифікати при включении фильтра с помощью команды главного меню Вигляд — Встановити фільтр либо кнопки на панели инструментов.

Эта доработка также выполнена в окне Вибір сертифіката при настройке комплекта подписей в разделе Адміністрування — Параметри системи — Підпис.

 

Зарплата

 

Настройки

 

Согласно приказа Министерства финансов Украины № 720 от 26.12.2023 г. «Про затвердження Змін до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» обновлены справочники Категорія застрахованої особи и Види доходів.

 

Справочники

 

1. Для корректного заполнения форм Реєстру обладнання (тютюнові вироби) добавлены новые справочники:

 • Підстава реєстрації обладнання — справочник подключен к формам «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319301);
 • Призначення обладнання — справочник подключен к формам «Заява про реєстрацію обладнання у Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319301), «Заява про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319401);
 • Підстави для виключення — справочник подключен к формам «Заява про виключення відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі обладнання для підготовки або обробки тютюну, тютюнової сировини, промислового виробництва тютюнових виробів» (J/F1319501).

Справочники недоступны для редактирования.

2. На выполнение приказа Министерства экономического развития и торговли Украины № 1749 от 23.12.2015 г. «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007» (с изменениями, внесенными согласно приказа Министерства развития экономики, торговли и сельського хозяйства №783 от 24.04.2020 г.) добавлен новый справочник Національний класифікатор ДК 021:2015.

Справочник недоступен для редактирования.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

В форме:

S3000310 Звіт про виконання фінансового плану

 • реализованы новые контроли по строке Усього раздела VІ. Джерела капітальних інвестицій со строкой Усього формы S3067110 «Фінансовий план» на отчетный год;
 • отменен контроль на отрицательное значение по строкам 4000 — 4060 графы 6;
 • отменен контроль на отрицательное значение в разделе VІ по строкам граф 3 — 5 в периодах ІІ — IV Кварталы.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты и т.п.)

 

Реализованы контроли с формой K_42KD48:

 • MK884004 Дод.4. Інформація про отримані благодійні внески, гранти та дарунки.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Обновлен внешний вид таблицы Векселі:

 • UADVMS02 Внутрішньогрупові розрахунки.

 

КГГА

 

Финансовая, статистическая, бюджетная и специальная отчетность для предприятий, которые отчитываются в Киевскую городскую государственную администрацию

 

Установлена дата закрытия 31.12.2024 р. для форм пакетов:

 • KMDABR03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування — бюджет;
 • KMDABK03 Ярлик до пакету звітності КМДА форма фінансування — бюджет;
 • KMDAGM01 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок для СМП (суб’єктів малого підприємництва);
 • KMDAGV02 Ярлик до пакету звітності КМДА Госпрозрахунок;
 • KMDAGP01 Ярлик до пакету звітності КМДА Фінансовий план форма фінансування — госпрозрахунок.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

1. Реализован перенос данных из графы 4 формы UANB0013 периода Год 2023 в графу 3 для периодов Квартал, Полугодие, 9 Месяцев 2024 года:

 • UANB0012 Форма №1-дс Баланс.

2. В форме:

UANR0012 Форма №2-дс Звіт про фінансові результати

 • реализованы контроли и перенос данных графы 3 за аналогичный период предыдущего года в графу 4 текущего года;
 • реализован контроль с формой U4_2KD48 для периодов, начиная с Квартала 2024 года.
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.077
Перемещайте учетные остатки товаров между СХ