Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.138

24 апреля 2024

Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.079
Использование двух ПРРО на одном смартфоне: правовые аспекты

Памятка администратора

 

В текущем обновлении будет произведена подготовка к замене взаимодействия клиента (станции) и серверной части в сетевом варианте программы и добавлены новые компоненты.

Рекомендуем установить обновления и выполнить запуск всех установленных станций для актуализации компонентов, необходимых для клиент-серверной работы.

 

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

1. Добавлена возможность устанавливать дату документа в пакете с помощью функции главного меню Правка — Оновити дату документів в пакеті для форм пакета «Повідомлення про подання додаткових пояснень та/або документів, необхідних для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування» (J/F1307801).

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 1

 

2. Для удобства пользователей в колонке Найменування таблицы Реестра отчетов добавлено отображение номера «Повідомлення про подання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено» (J/F1312603).

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 2

 

Государственная налоговая служба

 

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 18.01.2016 г. № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (с изменениями, внесенными согласно приказа Министерства финансов Украины № 673 от 07.12.2023 г.) добавлены новые версии бланков, период подачи — Год:

 • J0104707 Звіт про контрольовані операції;
 • J0147107 Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях;
 • J0147207 Інформація про пов’язаність осіб.

2. Добавлены новые версии бланков, подача — по необходимости:

 • J/F1303105 Заява щодо ліцензії на право оптової торгівлі спиртом, алкогольними напоями, тютюновим виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах;
 • J/F1303306 Заява щодо ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

3. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 1333 от 19.12.2023 г. «Про затвердження Порядку подання інформації щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами» добавлена новая форма, вводится в действие — 01.04.2024 г., подача — по необходимости:

 • J1605201 Інформація щодо рішень про встановлення податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, прийнятих на підставі заяв платників податків про визнання земельних ділянок непридатними для використання у зв’язку з потенційною загрозою їх забруднення вибухонебезпечними предметами.

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 14.02.2024 года №75 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2024 року № 29» обновлен электронный формат PDF в формах:

 • F0100214 Декларація про майновий стан і доходи;
 • F0121614 Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку;
 • F0121814 Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії;
 • F0100414 Декларація про майновий стан і доходи (Довідкова).

2. Реализовано отображение введенного значения «0,000» в строке 12.3, а также сохранение значения «0,000» при экспорте документов в формате xml:

 • J/F1308001 Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 3

 

3. Реализовано отображение введеного значения «0» в графах 23, 24, 25.1, 25.2, 25.3, 26:

 • J/F0108701 Звіт про контрольовані іноземні компанії.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 4

 

4. Реализована возможность переноса данных из форм S0100115, S0100215, S0100311, S0104010 с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Дані з … на вкладке Наступні дії в окне соответствующих документов:

 • J0900108 Форма №1- Баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • J0900207 Форма №2- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • J0900904 Форма №3- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • J0901005 Форма №4- Звіт про власний капітал.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 5

 

5. Для удобного заполнения подключен справочник Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки к полям формы:

 • F0122314 Додаток МПЗ. Розрахунок загального мінімального податкового зобов’язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фіз. особами — підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування).

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 6

 

Государственная служба статистики

 

Обновлены контроли:

 • S2702117 50-сг (річна). Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств.

 

Единое окно

 

1. Реализована возможность подачи в комплекте бланков Єдиний податок:

 • S0100115 Ф1. Баланс;
 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • S0100311 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • S0103355 Ф3-н. Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом);
 • S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»;
 • S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S0111007 1-мс, 2-мс. Фінансова звітність мікропідприємства.

2. Откорректированы контроли:

 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).

Отчетность НФУ в НБУ

 

Добавлена новая форма, вводится в действие — 01.04.2024 г., период подачи — ежевартально, подается не позднее 11 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом:

 • F0X00001 Дані про кількість платіжних пристроїв і пунктів надання фінансових послуг, що належать небанківському надавачу платіжних послуг, та обсяги прийнятих переказів за їх допомогою.

Обновлены контроли:

 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • LRF02001 Дані про позабалансові зобов’язання;
 • LRF04001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
 • LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти;
 • LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
 • LRF07001 Дані про залучені кошти;
 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
 • LRG01001 Дані про договори та операції за гарантіями;
 • LRG02001 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями;
 • LRI01001 Дані про договори та операції факторингу;
 • LRL01001 Дані про договори та операції фінансового лізингу;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
 • LRN02001 Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
 • LRR01001 Дані про договори та операції за наданими кредитами;
 • IR130001 Дані про розрахунок платоспроможності страховика;
 • IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки);
 • IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити;
 • IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків);
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика;
 • IR220001 Коефіцієнти ефективності діяльності страховика;
 • IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви;
 • IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання;
 • IRN10001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи, крім непростроченої дебіторської заборгованості та технічних резервів за договорами вихідного перестрахування;
 • IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування;
 • IRPL0001 Дані про показники діяльності зі страхування;
 • IR140001 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика;
 • IR150001 Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика;
 • IR180001 Дані про значні правочини страховика;
 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;
 • CR151001 Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR152001 Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами;
 • CR161001 Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR162001 Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок;
 • CR190001 Інформація про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів;
 • 4JX00001 Дані щодо розрахунку нормативів кредитного ризику небанківських надавачів фінансових платіжних послуг.

В связи с изменениями, опубликованными на сайте НБУ, обновлены справочники:

 • Пояснення щодо внесення змін до договору (F049);
 • Код ознаки територіального розміщення (K031).

В разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ добавлены новые справочники:

 • Код платіжної системи (D060);
 • Код виду пристрою деталізований (Z272);
 • Показники форми F0X.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • I1020004 [102000] ЗВІТ (консолідований звіт) про платежі на користь держави;
 • X1020004 [102000] ЗВІТ (консолідований звіт) про платежі на користь держави;
 • I0001004 Ярлик — Загальна таксономія 210_310 — 2022 рік;
 • R0001004 Ярлик — Таксономія для страховиків 210_310 — 2022 рік;
 • X0001004 Ярлик — Загальна таксономія 220_320 — 2022 рік;
 • Y0001004 Ярлик — Таксономія для страховиків 220_320 — 2022 рік;
 • B0001004 Ярлик — Таксономія для банків 2022.

 

ФСС от несчастных случаев

 

Согласно постановления Кабинета Министров Украины № 59 от 20.01.2023 г. «Про внесення змін до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві» актуализирована форма:

 • C0104102 Повідомлення про нещасний випадок.

 

Другая отчетность

 

Согласно постановления Кабинета Министров Украины № 76 от 27.01.2023 г. «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» добавлена новая форма, вводится в действие — 01.04.2024 г., период подачи — ежеквартально, подается до 10 числа месяца, который настает за отчетным кварталом, без возможности подачи в электронном виде:

 • VM001001 Додаток 6.

 

Объединенная отчетность НДФЛ и ЕСВ

 

Откорректировано отображение элементов интерфейса на вкладке Приложения 3 (J0510309) Объединенной отчетности НДФЛ и ЕСВ в случае установленного масштабирования 125%.

 

Первичные документы

 

Автоматическая обработка документов

 

1. В разделе Експорт автообробником первинних документів на електронну пошту (.pdf) добавлена автоматическая установка параметров экспорта и отправки документов в области настроек Розпорядок відправки.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 7

 

В случае если пользователем не были указаны часы отправки в области настроек Розпорядок відправки и не установлена опция Відправляти одразу після запуску автообробника, отправка документов будет выполняться каждый час.

Добавлена кнопка Очистити розпорядок для быстрого удаления настроек области Розпорядок відправки.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 8

 

Эти доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

2. Откорректирован импорт НН/РК в разделе Імпорт документів з диску (мультипотоковий) в случае выполнения проверки на наличие дубликатов (установлена опция Відкидати ПН/РК, які мають дублі в підприємстві).

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 9

 

Учет акцизного налога

 

Реестр оборудования (табачные изделия)

 

Для удобства пользователей реализована возможность выбирать несколько значений в окне Довідник КАТОТТГ, который открывается по нажатию на кнопку в поле КАТОТТГ панели Фільтр.

Чтобы выбрать несколько значений, установите отметки в начале необходимых строк справочника.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 10

 

Администрирование

 

Резервное копирование

 

1. Доработан алгоритм использования каталога Temp при создании резервных копий программы.

При наличии свободного места на системном диске, достаточного для создания резервной копии, используется системный каталог Temp.

При отсутствии достаточного объема свободного места на системном диске будет производится проверка свободного места на диске, где устьановлена программа. В случае, если объем свободного места достаточный, будет использован Tempв корневом каталоге программы.

В случае, если свободного места недостаточно как на системном диске, так и на диске, где установлена программа, создание резервной копии не производится.

2. Ускорено восстановление резервных копий формата ZBK, которые содержат большое количество НН.

 

Параметры системы — Подпись

 

Добавлена возможность настраивать наложение электронных подписей: Відповідальна особа — Печатка и Відповідальна особа для комплекта подписей Заявки для видачі ліцензії.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 11

 

Управление ролями — Доступ к бланкам

 

Настрпоена работа в режиме Тільки перегляд для форм модулей Реєстр обладнання (тютюнові вироби), Реєстр ліцензій та місць зберігання (спирт, алкоголь, тютюн) и Реєстр ліцензій (пальне) при наличии соответствующей настройки роли в разделе Управління ролями — Доступ до бланків.

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за март 2024 г. — 100,5 %.

 

Печать документов

 

Откорректировано отображение номеров страниц во время печати документов на принтер.

 

Экспорт данных

 

Откорректирован алгоритм экспорта в Excel данных Реєстру акцизних документів (пальне) при использовании СУБД Oracle 11.

 

Архитектура программы

 

1. Дораблтан механизм автоматического запуска Сервиса универсальной автоматической обработки документов после перезапуска службы или установки обновления, в случае если сервис был запущен.

2. Доработана возможность управления уровнем логирования событий в Сервисе универсальной автоматической обработки документов с помощью соответствующих настроек в утилите ConnectionSetup.exe либо настроек в разделе программы Адміністрування — Параметри системи — Додаткові налаштування.

 

Обновление программы до версии 11.02.138 — Фото 12

 

Реализован механизм сохранения уровня логирования в конфигурационном файле APService.client.config.

 

Справочники

 

1. Обновлен Довідник податкових пільг по состоянию на 27.03.2024 года.

ГНСУ утверждены новые справочники льгот:

 • Довідник № 123/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
 • Довідник № 123/2 інших податкових пільг.

2. Добавлен новый справочник Умови постачання Інкотермс с возможностью добавления записей.

Справочник используется при заполнении формы «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» (J0147107).

3. Обновлен справочник Вид забезпечення активу (S031).

4. Обновлен справочник Коди програмної класифікації видатків (КПКВ).

5. В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 29.03.2024 г. № 155 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесены изменения в справочник Бюджетний класифікатор.

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Добавлено условие и контроль на обязательное заполнение полей Посада и Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ:

 • S3000310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво;
 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300203 Додаток 2;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

2. Реализован перенос данных из отчета UOP00111 с помощью дополнительной программы обработки Дані з фінансового плану УОП, начиная с периода Год 2024:

 • S3000110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН. (Основні фінансові показники);
 • S3010110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН І. Інформація до фінансового плану;
 • S3020110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІ. Розрахунки з бюджетом;
 • S3030110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S3045110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН IV. Капітальні інвестиції, V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів;
 • S3067110 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН VІ. Джерела капітальних інвестицій, VІІ. Капітальне будівництво.

3. Настроена консолидация для граф «Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установлений у колективному договорі, грн» и «Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), установлений у галузевій угоді, грн» по среднему значению:

 • SS301119 1-ПВ. Звіт з праці (квартальна);
 • SS301120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна).

4. Обновлены сроки подачи отчета для периода Год 2024:

 • S4000110 Стратегічний план розвитку.

 

Министерство энергетики Украины

 

Отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга

 

Откорректированы контроли с Финансовыми формами в периодах Год 2023 и І Квартал 2024 года:

 • EV100506 Дод.5. Показники стану активів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • EV100604 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • EV100525 Дод.5.2.Інформація про кредиторську заборгованість;
 • EV003303 Додаток №19. Довідка пpо фактичне отримання та використання грошових коштiв;
 • EV003604 Додаток №20. Розшифpовка Основнi засоби (у т. ч. інвестиційна нерухомість);
 • EVE05803 Додаток №26. Розшифpовка Цiльове фiнансування;
 • EVE25803 Додаток №27. Розшифpовка Цiльове фiнансування;
 • EV005704 Додаток №25. Довiдка щодо обслуговуючих банкiв та отримання кредитних ресурсiв;
 • EVB46003 Додаток №46. Інформація щодо активів, які знаходяться на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;
 • EVE25803 Додаток №42. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Міненерго);
 • EVB25803 Додаток №43. Розшифpовка Цiльове фiнансування (Міненерго).

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты, и т.п.)

 

Настроено отображение даты выполнения запроса на консолидацию в консолидированном отчете:

 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс»;
 • MK918005 Табл.18. Розшифровка до фінансової звітності Форми 2-м «Звіт про фінансові результати»;
 • MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів;
 • MK113001 Табл.13. Інформація про вибуття об’єктів незавершених капітальних інвестицій;
 • MK112001 Табл.12. Інформація про надходження об’єктів незавершених капітальних інвестицій;
 • MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів;
 • MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів;
 • MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів;
 • MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;
 • MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK102003 Табл.02. Розшифровка кредиторської заборгованості;
 • MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;
 • MK406004 Табл.06. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 4 «Звіт про власний капітал»;
 • MK305004 Табл.05. Розшифровка до річної фінансової звітності Форми 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
 • MK204003 Табл.04. Розшифровка фінансової звітності Форми 2 «Звіт про фінансові результати»;
 • MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів;
 • MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об’єктів інвестиційної нерухомості.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

1. Добавлено визуальное отображение информации о подписантах в виде QR-кода. Поле разработчика для отображения QR-кода было добавлено:

во всех формах пакетов отчетов:

 • UADRGK01 Звіт про рух грошових коштів (моніторинг);
 • UADFZV01 Ярлик до фінансової звітності та форм розкриття;
 • UADBMS02 Ф.1 Баланс (за МСФЗ).

в формах отчетов:

 • UAD22103 3-борг (місячна) Звіт про заборгованість з оплати праці;
 • UAD31015 1-ПВ. Звіт із праці (місячна);
 • UAD31120 1-ПВ. Звіт із праці (квартальна);
 • AVZVFP01 Звіт про виконання фінансового плану;
 • AVFP0010 Фінансовий план.

2. На выполнение приказа Министерства экономики Украины от 10.10.2023 г. № 15161 «Про затвердження Змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства економіки України від 21 квітня 2022 року № 938-22» (с изменениями, внесенными согласно Приказа Министерства экономики № 16395 от 01.11.2023 г.) изменено общее название граф 7 — 10 таблицы Основні фінансові показники на Показники діяльності на стратегічну перспективу:

 • AVFP0010 Фінансовий план.

 

Антимонопольный комитет

 

Бюджетная, сметная и управленческая отчетность для структурных подразделений Антимонопольного комитета

 

Обновлены расчеты по строкам 58, 59, 60:

 • AMUF0601 Управлінська форма 6. Перевірки.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министертву обороны Украины

 

Удален дублирующий контроль в строке 1100:

 • UOP10113 Ф1. Баланс.
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.079
Использование двух ПРРО на одном смартфоне: правовые аспекты