Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.139

09 мая 2024

Статусы документов в разделе Склад
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.079

Обновлены корневые сертификаты ЦСК «Украина».

 

Обновление программы до версии 11.02.139 — Фото 1

 

Отчетность

 

Государственная налоговая служба

 

1. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 21 декабря 2023 года № 709 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року N 764 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2024 року № 12)» добавлены новые формы, период подачи – Год:

 • J1800202 Звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній;
 • J1820102 Додаток 1 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ I. Інформація про розподіл доходів, податків та ділової активності в розрізі кожної юрисдикції (держави, території);
 • J1820202 Додаток 2 до Звіту у розрізі країн МГК Розділ ІІ. Перелік учасників міжнародної групи компаній в розрізі кожної юрисдикції (держави, території).

2. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 09 февраля 2024 года № 58 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 839 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 101 від 01.03.2024 р.)» добавлена новая форма, период подачи – Год:

 • J1800103 Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній.

3. Добавлены новые формы, подача – по необходимости:

 • J/F1300207 Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та сплати єдиного внеску за даними органів ДПС;
 • J/F1400207 Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом та сплати єдиного внеску.

«Запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом…» (J/F1300207) доступен для создания в модуле Довідки державних органів – Інформаційна довідка – Створити – Іншу довідку. Форма «Витяг з інформаційно-комунікаційної системи ДПС щодо стану розрахунків платника з бюджетом…» (J/F1400207) приходит из ГНС и доступна в реестре модуля Довідки державних органів – Інформаційна довідка.

4. На выполнение приказа Министерства финансов Украины от 18.03.2024 р. № 133 «Про затвердження Змін до Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами» добавлены новые формы, подача — по необходимости:

 • J/F1391104 Повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Обновлены электронные форматы:

 • J/F1408801 Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи).

 

Государственная служба статистики

 

Обновлены контроли:

 • S0105009 Ф5. Примітки до річної звітності$
 • S0106007 Ф6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»$
 • S0100155 Ф1. Консолідований баланс$
 • S1101213 № 1-відходи(річна). Звіт про відходи$
 • S0403515 1П-НПП (річна) Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції$
 • S2500114 1-інновація (один раз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства».

 

Единое окно

 

Реализована выгрузка в формат НКЦПФР форм в отчетных периодах 2024 года для:

— квартальной отчетности эмитентов (І–ІV Квартал);
— годовой отчетности эмитентов (Рік)

 • S0100155 Ф1. Консолідований баланс;
 • S0100115 Ф1. Баланс;
 • S0100215 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • S0100311 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • S0103355 Ф3-н. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
 • S0110014 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства;
 • S0104010 Ф4. Звіт про власний капітал.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлен электронный формат XSD и контроли:

 • IRB20001 Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви;
 • LRF05001 Грошові кошти та їх еквіваленти;
 • IRCF0001 Дані про рух грошових коштів (регуляторний);
 • IR190001 Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники);
 • IRB10001 Дані регуляторного балансу. Активи;
 • IRB30001 Дані регуляторного балансу. Зобов’язання та забезпечення;
 • IRB40001 Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов’язання;
 • LRG02001 Дані про портфель за зобов’язаннями за наданими гарантіями.

2. Обновлены контроли:

 • LRF02001 Дані про позабалансові зобов’язання;
 • LRF06001 Дані про субординований борг фінансової компанії;
 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями;
 • IR201001 Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків);
 • LRF01001 Дані регуляторного балансу;
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика.

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Модифицировано отображение отрицательных показателей в отчетах МСФО.

Откорректированы контроли:

 • I3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • X3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • R3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • Y3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи;
 • B3900104 [822390-01] Примітки – Фінансові активи.

 

Учет НДС

 

Создание налоговых накладных на основании чеков

 

Новый модуль предназначен для упрощения процедуры создания налоговых накладных на основании полученных данных из чеков, зарегистрированных в СОД РРО.

 

Обновление программы до версии 11.02.139 — Фото 2

 

Модуль доступен для работы при условии наличия отдельной лицензии «Створення податкових накладних на основі чеків».

Подробнее смотрите в справке к модулю, которая вызывается с помощью клавиши F1.

 

Электронный документооборот

 

Реестр электронных документов

 

Доработано автоматическое заполнение Назви підприємства одержувача в «Угоді про анулювання документа», созданной на основании  «Універсального документа».

 

Обновление программы до версии 11.02.139 — Фото 3

 

Реестр налоговых документов

 

Доработан Протокол документа. Для большей информативности к группе записей Документообіг з контрагентом в блок Прийом добавлена новая строка «Дата та час відправки документа контрагентом». В строке хранится соответственно дата и время отправки документа контрагентом.

 

Обновление программы до версии 11.02.139 — Фото 4

 

Доработка протокола выполнена для НН/РК, Акцизных накладных (топливо) и РК к ним, Акцизных накладных (спирт) и РК к ним.

Информация по отправке документа контрагентом полезна для определения сроков регистрации РК в ЕРНН/ЕРАН.

 

Первичные документы

 

Автоматическая обработка документов

 

Откорректирован механизм формирования имен файлов налоговых накладных и расчетов корректировок к ним, акцизных накладных и расчетов корректировок к ним при отправке документов автообработчиком.

Доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Интеграция

 

Добавлен новый метод REST API:

*/api/Info/GetDocWebAdr – метод позволяет получить ссылку на ранее отправленный документ, а также ссылку на документ, отправленный на доподписание другому сотруднику организации. Доподписание происходит на портале sota-buh.com.ua.

 

Администрирование

 

Менеджер архива программы

 

Доработано создание архива программы, установленной на жестком диске компьютера, назавание которого обозначено с маленькой буквы.

 

Архитектура программы

 

1. Обновлены системные компоненты.

2. Обновлены до актуальных версий библиотеки компонентов, которые использует M.E.Doc для:

 • работы программы;
 • функций импорта и экспорта;
 • печати и экспорта в PDF;
 • работы с токенами oAuth 2.0 для Office 365 и Gmail.

 

Справочники

 

1. Согласно приказа Министерства финансов Украины от 19.04.2024 г. № 202 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» обновлен справочник Бюджетний класифікатор.

2. Дополнен справочник Періоди подання звітності, справочник используется в формах пакета FRZVIT02.

3. Обновлен Довідник для звітності про участь у міжнародній групі компаній.

4. Обновлен Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП (новий).

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

На выполнение приказа Министерства экономики от 05.04.2024 г. № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» добавлена новая форма в пакете PROZVI01, вводится в действие – с 01.06.2024 г., период подачи – І–ІІІ Квартал; Год. Первый раз форма подается за период – ІІ-й Квартал 2024 г.

 • SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

1. На выполнение приказа Министерства экономики от 05 апреля 2024 року № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» обновлены условия контроля — в перечень обязательных для подачи форм пакета PROZVI01, начиная со ІІ Квартала 2024 года добавлена форма SM100206:

 • PROZVI01 Ярлик до пакету звітності суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

2. В комплект бланков Бюджетна конфігурація и Єдиний податок добавлена форма:

 • SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

3. Откорректировано заполнение кода периода в поле Дата (рік, місяць, число) в консолидированных отчетах пакета PROZVI01, обновлена настройка параметров консолидации:

 • SS100114 Ф1. Баланс;
 • SS100115 Ф1. Баланс;
 • SS100154 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100155 Ф.1-к. Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан);
 • SS100214 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS104009 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 • SS104054 Ф.4-к. Консолідований звіт про власний капітал.

4. Начиная с периода ІІ Квартал 2024 г. изменено заполнение и контроль на соответствие количеству заполненных строк с формой SM100206:

 • SD300101 Додаток 1;
 • SD300303 Додаток 3;
 • SD300401 Додаток 4.

5. Исправлена ошибка, которая возникала в периоде Рік при выборе типа отчета «Прогнозний» в случае, если в Ярлыке (FRZVIT02) предварительно не был выбран тип отчета в одноименном поле:

 • MFD00101 Додаток 1 до Методики.

 

Министерство социальной политики

 

Отчеты по труду и бюджетная отчетность для учреждений, подчиненных Министерству социальной политики

 

Изменено название и откорректированы программы пользователя, которые вызываются с помощью команды Виконати додаткову програму обробки – Дані з F_7KD… на вкладке Наступні дії в окне соответствующих документов:

 • P7KDS48 Ф №7д (спец. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами;
 • P7KDZ48 Ф №7д (заг. ф.) Звіт про заборгованість за бюджетними коштами.

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

1. В отчетных периодах 2024 года реализован контроль и проверки с формой U4_2KD48:

 • FZNDR031 Ф.№4-Н (квартальна) Звіт про виконання обсягів по науково — дослідних роботах.

2. Обновлены сроки подачи отчета для периода Год 2025:

 • N0100002 Форма БЗ 4-НАУКА.

 

Министерство культуры и информационной политики Украины

 

Бюджетная и справочная отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности, финансовая, статистическая отчетность и формы мониторинга для организаций, подотчетных Министерству культуры и информационной политики Украины (театры, союзы, высшие учебные заведения, заповедники, концерты, и т.п.)

 

1. Добавлен период подачи «Рік 2024»:

 • MKP01001 ф.4 Бюджетна пропозиція Наука;
 • MKP02001 ф.4 Бюджетна пропозиція Спілки;
 • MKP02101 Дод.1. Спілки. Перелік заходів;
 • MKP04001 ф.4 Бюджетна пропозиція Бібліотеки, музеї та культурно-інформаційні центри;
 • MKP05001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заповідники;
 • MKP06001 ф.4 Бюджетна пропозиція Освіта;
 • MKP07002 ф.4 Бюджетна пропозиція Гранти;
 • MKP08002 ф.4 Бюджетна пропозиція ЗМІ;
 • MKP09001 ф.4 Бюджетна пропозиція Театри, концерти, цирки;
 • MKP10002 ф.4 Бюджетна пропозиція Апарати;
 • MKP11001 ф.4 Бюджетна пропозиція Заходи;
 • MKP12001 ф.4 Бюджетна пропозиція Гастролі;
 • MKP21001 Дод 4-А Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240);
 • MKP22001 Дод 4-Б Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210).

2. Реализован автоматический перенос остатков на начало отчетного периода в формах:

 • MK103004 Табл.03. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1 «Баланс»;
 • MK918105 Табл.18.1. Розшифровка до фінансової звітності Форми 1-м «Баланс».

3. Заблокированы расчетные ячейки для редактирования пользователем в формах:

 • MK911111 Табл.01-СМП. Розшифровка дебіторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK109001 Табл.09. Інформація про вибуття основних засобів та інших необоротних активів;
 • MK109901 Табл.09-ін. Інформація про вибуття об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK911211 Табл.02-СМП. Розшифровка кредиторської заборгованості для суб’єктів малого підприємництва;
 • MK101003 Табл.01. Розшифровка дебіторської заборгованості;
 • MK208001 Табл.08. Інформація про надходження основних засобів, інших необоротних матеріальних активів;
 • MK208901 Табл.08-ін. Інформація про надходження об’єктів інвестиційної нерухомості;
 • MK114001 Табл.14. Інформація про залишки коштів;
 • MK110001 Табл.10. Інформація про надходження нематеріальних активів;
 • MK111001 Табл.11. Інформація про вибуття нематеріальних активів.

 

Антимонопольный комитет

 

Бюджетная, сметная и управленческая отчетность для структурных подразделений Антимонопольного комитета

 

1. Обновлены расчеты в строках 83, 86, 89, 92, 95, 98 формы:

 • AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці».

2. В форме:

 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ

— изменен внешний вид – добавлены строки 3.2, 3.2.1, 3.2.2;
— обновлены контроли и расчеты.

3. Обновлены сроки подачи форм в 2024 году:

 • AMBP0001 Форма 4. Бюджетна пропозиція;
 • AMBP0501 Додаток 5. Обґрунтування потреби у коштах для виконання судових рішень та відшкодування судових витрат (сплата судового збору) для включення у бюджетний запит АМКУ;
 • AMBP0101 Додаток 1. Розрахунок видатків за КЕКВ 2111 «Заробітна плата», КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці»;
 • AMBP0201 Додаток 2. Розрахунок незахищених видатків;
 • AMBP0301 Додаток 3. Розрахунки, які обґрунтовують показники проєкту кошторису;
 • AMBP0401 Додаток 4. Розрахунок видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
 • AMBP0601 Додаток 6. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3110, 3150, 3160, 3210, 3230, 3240);
 • AMBP0701 Додаток 7. Пропозиції щодо капітальних видатків (КЕКВ 3120, 3130, 3140, 3210);
 • AMBPA001 Додаток А. Проєкт кошторису.

 

Министерство обороны Украины

 

Прием, проверка и консолидация финансовой и плановой отчетности

 

Исправлена ошибка, которая возникала в периоде Рік при выборе типа отчета «Прогнозний» в случае, если в Ярлыке (MOU7FR01) предварительно не был выбран тип отчета в одноименном поле:

 • MOUFR101 Додаток 1 до Методики.

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. В формах мониторинга УОП изменено название органа управления в «шапке» отчета с «ДК УКРОБОРОНПРОМ» на АТ «Українська оборонна промисловість».

2. В форме:

 • UOP10113 Ф1. Баланс

— добавлены новые контроли с Ф1. (S0100115) Единого окна;
— реализованы новые контроли с полями в «шапке» формы;
— реализовано автоматическое заполнение даты на последний день отчетого периода.

3. Изменено условие сработки информативного контроля в строках 3405 и 3415 только для периода Год:

 • UOP00453 Ф3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

4. В форме:

 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)

— реализованы новые контроли с полями в «шапке» формы;
— добавлены контроли с Ф2. (S0100215) Єдиного вікна;
— добавлены информативные контроли с Ф.5 УОП (UOP50006) со строкой 2510 графа 3 и с Ф.1 УОП (UOP10113) со строкой 2550 графа 3.

5. В форме:

 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал

— реализованы контроли с формой S0104010 Единого окна;
— добавлен контроль: «Не зазначено звітний період»;
— переведены в информативные контроли:
— Значение строки 4100 графа 7 Ф. №4 должно равняться значению строки 2350 або 2355 графы 3 Ф.№2;
— Значение строки 4110 графа 4 и/или 5 Ф.№4 должно равняться значению строки 2460 графа 3 Ф.№2.

6. В форме:

 • UOP30308 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

— реализованы контроли с Ф.3 ( S0100311) Единого окна;
— добавлен контроль: «Не зазначено звітний період»;
— контроль «Значення рядка 3405 графа 3 Ф.№3 повинно дорівнювати значенню рядка 1165 графа 3 Ф.№1 для періодів І Півріччя, 9 Місяців, Рік» переведен в информативный.

Статусы документов в разделе Склад
Обновление ПРРО Cashӓlot до версии 01.00.079