Государство: отчетность и налоги
Электронный документооборот

Обновление программы до версии 11.02.140

06 июня 2024

Изменения в Налоговой декларации на прибыль, которые вступили в силу
Обновление мобильного приложения Cashӓlot для iOS

Отчетность

 

Реестр отчетов

 

1. Добавлена возможность копирования записей в окне справочника Господарські одиниці/Акцизні склади/Земельні ділянки при работе с формой «Форма 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» (J/F1312005).

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 1

 

2. Откорректирована отправка пакетов отчетов в головную организацию, в случае если в Адресній книзі для електронного адреса головной организации активирована опция Використовувати шифрування.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 2

 

Государственная налоговая служба

 

1. Реализована возможность переноса данных из форм предыдущей версии с помощью команды Виконати додаткову програму обробки — Перенес. дані з … на вкладке Наступні дії в окне открытого документа.

 • J/F1312005 Форма 20-ОПП Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність.

На выполнение команды открывается окно с перечнем форм предыдущей версии, из которых можна перенести данные.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 3

 

2. Доработано сохранение в формате Excel форм, которые содержат значительный объем данных:

 • J/F1401903 Витяг в розрізі операцій з Системи електронного адміністрування ПДВ.

 

Государственная служба статистики

 

Обновлены контроли:

 • S1101213 № 1-відходи (річна). Звіт про відходи.

 

Отчетность НФУ в НБУ

 

1. Обновлен электронный формат XSD:

 • IRN30001 Дані про структуру активів та розрахунок дотримання вимог до платоспроможності страховика. Прийнятні активи: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування.

2. Обновлен электронный формат XSD и контроли:

 • LRF08001 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії.

3. Обновлены контроли:

 • CR170001 Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки;
 • CR140001 Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки;
 • IR160001 Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки);
 • IR170001 Дані про отримані/надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити;
 • IR210001 Дані про кількість працівників та посередників страховика;
 • LRN01001 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями.

2. В соответствии с изменениями, опубликованными на сайте НБУ 24.04.2024 р., в разделе Довідники — Загальні довідники — НБУ обновлен справочник Вид забезпечення активу (S031).

 

Финансовая отчетность по МСФО (формат iXBRL)

 

Откорректированы контроли:

 • B0001004 Ярлик — Таксономія для банків 2022.

 

Другая отчетность

 

В соответствии с постановлением правления Пенсионного фонда Украины № 41-1 от 09.10.2023 г. «Про внесення зміни до форми довідки про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби» добавлена новая версия бланка, подача — по необходимости:

 • PD014614 Довідка про складові заробітної плати для призначення пенсії особі, яка має не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державної служби, і яка на момент виходу на пенсію не займає посади державної служби.

 

Электронный документооборот

 

Реестр электронных документов

 

Доработано отображение подписей и печатей на вложениях многостороннего документа, которые были отправлены электронной почтой с помощью команды главного меню Файл — Експорт — Відправка PDF на електрону пошту при условии установленнйо опции Накладати зображення підписів під час друку або експорту у PDF в разделе Адміністрування — Параметри системи — Загальні.

 

Шаблоны первичных документов

 

Настроено отображение информации о полях шаблона Назва документа (тэг DOCNAME) и Тип документа (тэг SDOCTYPE) в файле Опис формату XML для імпорту <код шаблона>.doc при экспорте описания шаблона первичного документа с помощью команды главного меню Файл — Експорт — Експорт опису шаблону.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 4

 

Первичные документы

 

Откорректировано формирование и сохранение протокола документа с помощью команды главного меню Сервіс — Протокол документа после настройки отображения колонок таблиц Реестра налоговых документов и Реестра электронных документов.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 5

 

Автоматическая обробка документов

 

Настроено отображение информации о подписантах в документах, которые были отправлены на электронную почту с помощью средств раздела Експорт автообробником первинних документів на електронну пошту (.pdf). Информация о подписантах отображается в документе при наличии настроек в блоке Спосіб візуалізації інформації про підписантів раздела программы Адміністрування — Параметри системи — Документообіг.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 6

 

Доработки также выполнены в сервисе Универсальной автоматической обработки документов.

 

Учет НДС

 

Создание налоговых накладных на основании чеков

 

1. Доработан механизм создания Налоговых накладных по ежедневным итогам на основании чеков. Данные выбранных чеков объединяются в разрезе даты регистрации чека, для каждой даты создается отдельная Налоговая накладная.

Подробнее смотрите в разделе справки к программе Облік ПДВ — Створення податкових накладних на основі чеків.

2. Доработано создание Налоговых накладных на основании чеков, в которых не указана ставка НДС.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 7

 

3. Для более удобного просмотра данных в таблице реестра Створення податкових накладних на основі чеків добавлена итоговая строка, которая содержит данные:

 • общее количество чеков, которое отображено в реестре;
 • итог по колонке Загальна сума;
 • итог по колонке Сума ПДВ;
 • итог по колонке Сума часткової сплати.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 8

 

4. Реализована возможность обновлять данные реестра раздела Створення податкових накладних на основі чеків с помощью команды Оновити реєстр. Команда доступна в главном меню Вигляд и по кнопке на панели инструментов.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 9

 

5. Доработано округление значения графы 7 Налоговой накладной, которая создана на основании чеков, до 6-ти знаков после запятой.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 10

 

Реестр выданных и полученных налоговых накладных

 

Для удобного выполнения групповой замены значений на вкладке Відсутні у реєстрі в окне Групова заміна добавлены опции:

 • лише по виділеним записам — для замены значений только в выбранных записях реестра;
 • по всім записам — для замены во всех записях реестра.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 11

 

Групповая замена значений на вкладке Відсутні у реєстрі производится по команде главного меню Правка — Групова заміна.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 12

 

Интеграция

 

1. Добавлен новый метод REST API для получения перечня документов по заданным параметрам: api/Info/DocumentsDataSet.

2. Унифицирован формат дат, которые получаются в ответах методов REST API: dd.MM.yyyy HH:mm:ss.

 

Администрирование

 

Сертификаты

 

1. Доработан алгоритм проверки соответствия фамилии лица-подписанта, которая указана в документе, фамилии в сертификате, которым подписывается документ. Добавлен механизм проверки двойных фамилий и фамилий, которые содержат несколько частей.

Проверка соответствия ФИО подписанта выполняется при наличии настроек в блоке Перевіряти ПІБ відповідальної особи у документі з ПІБ сертифікату раздела программы Адміністрування — Параметри системи — Документообіг.

 

Обновление программы до версии 11.02.140 — Фото 13

 

2. Добавлена возможность использования секретных ключей, которые сохранены в формате .pfx.

 

Зарплата

 

Обновлен справочник Індекс споживчих цін за апрель 2024 г. — 100,2 %.

 

Печать документов

 

Откорректировано выполнение всех видов печати документов из реестров программы с помощью команды Друк, в случае если при настройке дополнительных параметров печати выбран размер бумаги Letter.

 

Архитектура программы

 

1. Обновлена до актуальной версии библиотека компонента, который используется для формирования QR-кодов в документах.

2. Доработана авторизация в программе при настроенной усиленной защите в разделе Адміністрування — Параметри системи — Авторизація.

 

Справочники

 

1. Согласно норм Закону Украины от 16 января 2024 года № 3553-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо приведення деяких норм у відповідність із Законом України «Про Митний тариф України» та уточнення окремих положень» обновлен справочник Підакцизні товари (новий).

2. Согласно приказа Министерства финансов Украины от 16.05.2024 г. № 242 «Про внесення змін до Класифікації доходів бюджету» внесены изменения в справочник Бюджетний класифікатор.

3. Обновлен Довідник статей доходів, витрат, зобов’язань для УОП (новий).

 

Отчетность государственных предприятий

 

Финансовые планы и отчеты об их исполнении, финансовая и статистическая отчетность, формы финансового мониторинга, специальная отчетность, аналитическая отчетность государственных предприятий

 

1. Обновлены электронные форматы XSD и ZTP:

 • SM100206 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління;
 • SM100406 Дод.4. Показники виконання фінансових планів суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Отменен контроль по строке 1 графы 4 для перечня кодов ЕГРПОУ органов управления:

 • SD300203 Додаток 2.

3. Добавлено округление значений при проверке в строках 2610, 2615, 2650 до 2-х знаков после запятой:

 • SS100253 Ф.2-к. Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

4. Откорректирован контроль по строке 3405 графы 3 на равенство значению строки 3415 графы 4. Контроль применяется только в периоде Год:

 • SS100310 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • SS100453 Ф.3-к. Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом).

 

Министерство обороны Украины

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий

 

На выполнение приказа Министерства экономики Украины от 05.04.2024 г. № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.06.2024 г., период подачи — І — ІІІ Квартал, Год, первый раз форма подается за период ІІ Квартал 2024 г.:

 • MOU02006 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

1. Обновлены контроли в формах:

 • MOU30101 Додаток 1;
 • MOU30302 Додаток 3;
 • MOU30401 Додаток 4;
 • MOU08003 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління.

2. Откорректирован контроль по строке 3405 графы 3 на равенство значению строки 3415 графы 4. Контроль применяется только в периоде Год:

 • MOU30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом).

 

НААН

 

Бюджетная и специальная отчетность по объемам выполнения научно-исследовательских работ учреждений, подчиненных Национальной академии аграрных наук Украины

 

В отчетных периодах 2024 года реализован контроль и проверки с формой U4_2KD48:

 • N2000218 Додаток Б форма 4 — наука.

 

Автомобильные Дороги

 

Финансовая отчетность, отчеты по плановым и фактическим показателям хозяйственной деятельности

 

Откорректирован контроль по строке 3405 графы 3 на равенство значению строки 3415 графы 4. Контроль применяется только в периоде Год:

 • UADGNS01 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за П(С)БО);
 • UADGMS02 Ф.3 Звіт про рух грошових коштів (за МСФЗ).

 

Укроборонпром

 

Финансовая, статистическая, плановая отчетность и формы мониторинга деятельности государственных предприятий для учреждений, подотчетных Министерству обороны Украины

 

1. На выполнения приказа Министерства экономики Украины от 05.04.2024 г. № 8472 «Про внесення Змін до Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності» добавлена новая форма, вводится в действие — с 01.06.2024 г., период подачи — І — ІІІ Квартал, Год, первый раз форма подается за період ІІ Квартал 2024 г.:

 • UOP02006 Дод.2. Загальна інформація про суб’єкти господарювання, що належать до сфери управління.

2. Добавлена новая версия бланка, вводится в действие — с 01.05.2024 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год:

 • UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах).

3. Добавлены новые формы, вводятся в действие — с 01.04.2024 г., период подачи — І Квартал, І Полугодие, 9 Месяцев, Год, впервые формы подаются за период І Полугодие 2024 г.:

 • UOPD1101 Довідка щодо залишків запасів;
 • UOPD1001 Довідка щодо залишків необоротних активів.

1. Обновлены контроли в формах:

 • UOPD0101 Додаток 1;
 • UOPD0301 Додаток 3;
 • UOPD0401 Додаток 4;
 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності;
 • UOP00111 Фінансовий план.

2. Разрешено дублирование форм в границах одного периода:

 • UOP10112 Ф1. Баланс;
 • UOP10113 Ф1. Баланс;
 • UOP20211 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP20212 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах);
 • UOP30308 Ф3. Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом);
 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.

3. Обновлены контроли, а также реализованы новые контроли с формой S1000218 в периодах І — ІV Квартал:

 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану.

4. Реализовано заполнение и контроли с формой UOP20212, начиная с 01.04.2024 г.:

 • UOP06002 Дод.6. Показники фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • UOP08004 Дод.8. Інформація щодо оцінки результатів фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління;
 • UOP90702 Додаток 7. Показники фінансово-економічної діяльності державного (казенного) підприємства;
 • UOP90901 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу;
 • UOP90902 Додаток 9. Довідка про підприємство оборонно-промислового комплексу;
 • UOP00310 Звіт про виконання фінансового плану;
 • UOP90801 Інформація за сегментами;
 • UOP40406 Ф4. Звіт про власний капітал;
 • UOP50006 Ф5. Примітки до річної звітності.
Изменения в Налоговой декларации на прибыль, которые вступили в силу
Обновление мобильного приложения Cashӓlot для iOS